Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondet dumper oljeprodusentene

Regjeringen tar ut såkalte oppstrømsaksjer fra Oljefondet.

Det har vært delt syn på om det er riktig å ta ut oljeaksjene av Oljefondet (se lenger ned). Men regjeringen med finansminister Siv Jensen i spissen, opplyser fredag at de har landet på at det er riktig å kvitte seg med såkalte oppstrømsaksjer.

Oppstrømsaktiviteter brukes om utvinnings- og produksjonssiden av oljeindustrien (olje- og gassproduksjon). Det kan se ut som avgjørelsen er et politisk kompromiss, ettersom regjeringspartiet Venstre ønsket at Oljefondet skulle gå helt ut av energiaksjer.

Den totale energieksponeringen i Oljefondet ved utgangen av 2018 var på 323 milliarder kroner. Det er altså ikke så store verdier som nå skal ut av fondet og erstattes med noe annet.

Reduserer risikoen

Beslutningen innebærer at selskaper som er klassifisert som såkalte oppstrømsselskaper av indeksleverandøren FTSE Russell tas ut av fondet investeringsunivers. Tiltaket vil ifølge regjeringen bidra til å redusere samlet risiko knyttet til denne type virksomhet.

– Målet er å gjøre vår samlede formue mindre sårbar for et varig fall i oljeprisen. Da er det mer treffsikkert å selge selskapene som kun driver med leting og produksjon av olje og gass, enn å gå helt ut av en bredt sammensatt energisektor, sier finansminister Siv Jensen i en uttalelse.

Jensen begrunner avgjørelsen med at den ikke har et bestemt syn på oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i petroleumssektoren. Avgjørelsen er uavhengig av petroleumspolitikken som regjeringen fører, og denne politikken ligger fast.

Viktig næring

– Oljevirksomheten kommer til å være en stor og viktig næring i Norge i mange år fremover. Statens inntekter fra sokkelen følger i utgangspunktet av lønnsomhet i oppstrømsvirksomhet. Derfor handler dette om å spre risiko, sier Jensen i en pressemelding fredag.

Utfasingen av aksjene kommer til å skje over tid. Finansdepartementet skriver i meldingen at et varig oljeprisfall vil ha langsiktige konsekvenser for norske offentlige finanser, les statsbudsjettet.

Et salg av energiaksjene i oljefondet kan redusere oljeprisrisikoen noe, men Jensen og rådgiverne har landet på at effekten trolig vil være begrenset.

Finansministeren mener Norge har stor evne til å bære risiko, og oljeprisrisikoen er betydelig redusert over tid. Det skyldes at en stor andel av olje- og gassressursene er hentet opp fra sokkelen og vekslet om til finansplasseringer i Oljefondet.

Globale konsekvenser

SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski mener beslutningen til regjeringen vil få globale konsekvenser:

- Dette vekker stor oppmerksomhet i internasjonale medier. Det er klart det betyr en stor signaleffekt når verdens største pensjonsfond trekker seg ut av olje, sier Kaski til Nettavisen.

- Gjennomslag! Dette har SV og jeg jobba for lenge. Oljefondet selger seg ut av olje og gass! Endelig! Dette vil få globale konsekvenser, jublet Kaski på Facebook. For fem år siden var partiet hennes alene om å ville trekke oljefondet ut av fossil energi.

Les også

SSB: Ferske tall viser stor økning i norsk grensehandel

Reduserer sårbarheten

Norges Bank anbefalte for halvannet år siden å ta ut oljeaksjer fra Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Norges Bank begrunnet avgjørelsen med at det vil redusere sårbarheten i statens formue for et varig fall i oljeprisene.

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering, og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, uttalte visesentralbanksjef Egil Matsen i november 2017.

Sentralbankens analyser viser at olje- og gassaksjer i mye større grad enn andre sektorer er eksponert mot endringer i oljeprisen.

Les også

SAS setter inn nye fly etter Solskjær-suksessen


Uenig

Det såkalte Thøgersen-utvalget, ledet av NHH-rektor Øystein Thøgersen, fikk i mandat å utrede om Oljefondet fortsatt skal være investert i oljeaksjer. Dette utvalget kom til motsatt konklusjon.

Riktig nok var utvalget enig med Norges Bank i at verdien av energiaksjer påvirkes av oljeprisen, særlig på kort sikt. Isolert kan det trekke i retning av å redusere oljefondets investeringer i energiaksjer. Men:

– Å selge energiaksjene i Statens pensjonsfond utland (SPU), er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko, uttalte blant annet Thøgersen.

– Forsikring er ikke gratis, og behovet for en slik forsikring er historisk lavt, konkluderte han.

Les også

Anne Brith Davidsen gir ut bok på kvinnedagen: - Vi kvinner klarer ikke å samle oss


4 prosent

Thøgersen-utvalget ble nedsatt av Finansdepartementet 13. februar 2018. Foruten NHH-professoren besto utvalget av sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets og tidligere leder av Folketrygdfondet, Olaug Svarva.

Mandatet var å vurdere om Oljefondet bør være investert i energiaksjer det vil si aksjer som inngår i energisektoren slik den er klassifisert av

Energiaksjene utgjorde ved utgangen av 2017 om lag 4 prosent av investeringene i fondet. Det tilsvarte den gangen aksjer for rundt 315 milliarder kroner.

Kommentarer til denne saken