Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondet: Kraftig underinvestert i amerikanske aksjer

Norges Bank (Nettavisen.Økonomi): Oljefondet har investert 850 milliarder kroner mindre i amerikanske aksjer enn det referanseindeksene skulle tilsi.

Norges Bank Investment Management (NBIM) hadde kalt inn til en pressebriefing for å orientere om avkastning og risiko i Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet.

Fondet har nå kommet med en utvidet rapport om avkastning og risiko om aksjer og renter. Her er det referanseindekser som fondet måler seg mot, altså en porteføljesammensetning som er tilnærmet lik.

Nær indeks

Oljefondets leder Yngve Slyngstad understreket på briefingen at fondets forvaltning er indeksnær.

Men Slyngstad sa at fondet er underinvestert tilsvarende 850 milliarder kroner i det amerikanske aksjemarkedet.

Oljefondet prøver bevisst å kjøpe seg opp i fallende markeder, selge det som har gått bra i stigende markeder. Dette kalles rebalansering av porteføljen. Oljefondet kan investere inntil 70 prosent av midlene i aksjer.

Hemmelig

Dette er blant annet gjort for å øke forventet avkastning. Men Slyngstad ville ikke på pressebriefingen svare på hva som er forventet avkastning fremover på aksjer og renter. Dette er noe fondet tar internt med Finansdepartementet.

- Det vil bli for stor oppmerksomhet om det, sier Slyngstad til Nettavisen.Økonomi. Han mener det mest interessante fremover er nivået på de langsiktige realrentene. Det betyr den nominelle renteavkastningen, fratrukket inflasjonen.

Forventningene i markedet nå er et langsiktig realrentenivå mellom 0 og 1 prosent. Tradisjonelt har aksjer gitt en meravkastning i forhold til renter på 4-5 prosentpoeng. Spørsmålet er om det samme er tilfelle på de svært lave rentenivåene vi har nå.

Eier 1 prosent

- Det viktigste i 2018 var at vi dro aksjeandelen i fondet opp mot den strategiske andelen på 70 prosent. Vi kjøpte aksjer i november og desember i et fallende marked, sa Slyngstad på briefingen.

Oljefondet eier nå 1 prosent av verdiene i det amerikanske aksjemarkedet, 2,5 prosent av det europeiske aksjemarkedet.

Hvis Oljefondet hadde kunne investere i Norge, hadde de ifølge Slyngstad investert 15 milliarder kroner i norske aksjer, 3 milliarder i norske rentepapirer.

Ser vi på hvor fondet har truffet og ikke truffet de fem seneste årene, har den totale meravkastningen vært på 0,18 prosentpoeng mot de indeksene fondet måler seg mot. Den aktive, eksterne forvaltningen av fondet har gjort det bedre enn den interne.

Det betyr at fondets eksterne forvaltere har vært flinkere til å plukke enkeltaksjer enn Oljefondets interne aksjeeksperter. Men totalt har aksjeforvaltningen gjort det noe bedre enn de referanseindeksene Oljefondet måler seg mot.

Kjempetap

Oljefondet hadde et elendig 2018 med tap på 485 milliarder kroner, vesentlig som følge av den svake aksjeutviklingen i fjerde kvartal. Aksjetapet i fjoråret var på over 500 milliarder kroner.

Aksjeandelen i Oljefondet stanger nå opp mot taket på 70 prosent. Det øker forventet avkastning i fondet på lang sikt, men øker også risikoen, primært kurssvingningene.

Nettavisen.Økonomi har skrevet at hvis aksjemarkedet blir like dårlig som i 2008, da børsene falt med 40 prosent, vil Oljefondet ryke på en aksjesmell på 2400 milliarder kroner.

Kommentarer til denne saken