Det fremkommer av fondets strategirapport frem mot 2022, som ble offentliggjort tirsdag. Her venter fondet at staben er redusert fra 600 til 500 ansatte innen utløpet av strategiperioden. Denne går fra 2020 til 2022.

Nedskjæringene kommer gjennom en sentralisering av støttefunksjonene i Norges Bank, effektivitetsprogrammer og å prioritere tiltak som skaper verdier.

Oljefondet har vært kritisert for høye kostnader. Fondet skriver i rapporten at ledelsen ledelsens mål er høyest mulig avkastning etter kostnader. Statens pensjonsfond utland - som fondet offisielt heter - skal forvaltes på en ordentlig og kostnadseffektiv måte.

Les også: Slår alarm om Oljefondet - inntektene vil ikke være store nok

Maks. 0,05 prosent

Målet er å holde interne forvaltningshonorarer under 0,05 prosent av fondets verdi. Med en markedsverdi av fondet i dag på ca. 9700 milliarder kroner, tilsvarer det maksimale kostnader på 4,85 milliarder kroner. De totale forvaltningskostnadene i 2018 lå på vel 4,5 milliarder.

Eksterne forvaltningskostnader skal maksimalt utgjøre 0,02 prosent av midlene som forvaltes.

Oljefondet har ifølge strategirapporten utført flere tjenester internt istedenfor å sette dem bort, og prosesser er automatisert. Fondet skal satse mer på disse automatiseringsprosessene for å konsentrere seg mer om utvikling og endringer.

Les også: Regjeringen vil bruke 244 oljemilliarder

Fornybar energi

Strategien frem mot 2022 er ellers å supplere investeringer i aksjer og obligasjoner med å investere i eiendom og fornybar energi. Sistnevnte gjelder infrastruktur. Disse investeringene skal spre risikoen i fondet, aksjer og obligasjoner utgjør nå 95 prosent av verdiene i Oljefondet.

På den annen side er det vanskelig å måle avkastningen fra unotert eiendom og infrastruktur mot sammenliknbare indekser.

For tiden er Oljefondet investert i 70 ulike aksjemarkeder og har kjøpt obligasjoner i 25 forskjellige valutaer. Fondet har fått anledning til å plassere inntil 70 prosent av midlene i aksjer.

Les også: Oljefondet tapte 485 milliarder

Kan falle stort

En økt aksjeandel øker forventet avkastning på lang sikt, men øker også risikoen. I finanskriseåret 2008 falt verden av fondets aksjeplasseringer med 40 prosent.

Oljefondet vil som eier i en rekke selskaper sikre seg at de langsiktige interessene skjer på en god måte. Oljefondet har i dag investert i mer enn 9000 selskaper. Mer enn 100 av disse skal følges nøye opp, og Oljefondet vil øke andelen av interne porteføljeforvaltere fra 50 til 60.

Samtidig skal eksterne spesialmandater økes fra 80 til 100, altså at eksterne oppdragsgivere for ansvaret for å forvalte spesielle porteføljer der de har kompetanse. Dette kan eksempelvis gå på ulike sektorer eller geografiske områder, som fremvoksende markeder som Brasil og Kina.

Yngve Slyngstad og hans medarbeidere skal også skape en resultatorientert organisasjon globalt.