Fest sikkerhetsbeltene og gjør deg klar til tidenes budsjettfest. Aldri tidligere har statsminister Erna Solberg hatt bedre råd og større utfordringer med å stagge ønskene om mer til alt.

Inntektene flommer nemlig inn i statskassen, og milliardene yngler i Oljefondet. Akkurat nå er det på 9.509 milliarder kroner. Med åpning for å bruke avkastningen på tre prosent, innebærer det åpning for å bruke 285 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2020 uten å tære på fondet.

Her er veksten:

  • 2018: 219,9 milliarder kroner
  • 2019: 238,1 milliarder (anslag)

Oljepengebruken økte altså med snaut 20 milliarder fra i fjor til i år, og kan økes med 45 milliarder til neste år uten å bryte handlingsregelen. Det kommer ikke til å skje, men det viser hvilket handlingsrom regjeringen har.

Staten fyller opp Oljefondet med kontantstrømmen vi får fra oljevirksomheten - omtrent slik vi setter penger vi tjener i banken. Og regjeringen bruker avkastningen - eller «rentene» - i de årlige statsbudsjettene.

Men staten har også andre inntekter, i første rekke skatter og avgifter.

Også her er det lite å gråte over. Til nå i år har skatteinntektene økt med 8,1 prosent fra i fjor, ifølge skatteregnskapet. Ved utgangen av juli var det kommet inn 582 milliarder kroner, eller 44 milliarder mer enn i fjor.

Hvis utviklingen varer ut året, så snakker vi fort om 80-90 milliarder kroner mer skatt til statskassen og kommunene.

Baksiden av medaljen: Med sterk vekst i norsk økonomi og ellevill oljepengebruk øker sjansene for at Norges Bank fortsette å sette opp rentene.

Når de fire regjeringspartiene nå er samlet til budsjettkonferanse, så blir det utfordrende for statsminister Erna Solberg å si nei til nye kostnader eller skatteletter.

I denne sammenheng blir den nye bompengeavtalen med rundt to milliarder i økte årlige kostnader for småpenger å regne, men det er nok av ønskemål: Frp vil ha bort eiendomsskatten, Høyre vil fjerne formueskatten, Venstre vil ha et grønt skifte og økt satsing på kollektivtransport, og Kristelig Folkeparti har sine ønskemål til internasjonal bistand, mer barnetrygd til familiene og til bekjempelse av barnefattigdom - for å nevne noe.

- Gode tall tikker inn jevnt og trutt, sa statsminister Erna Solberg da hun møtte pressen foran budsjettkonferansen.

Det var alle enige om.

Men så la hun til: - Jeg tror vi alle er enige om at vi skal være måteholdne i disse tider.

Vi får se.

PS! Hva tror du? Klarer Erna Solberg å stagge utgiftsveksten i statsbudsjettet, eller vil alle de fire borgerlige partiene kreve milliardøkninger på sine kjerneområder? Skriv et leserinnlegg!