Mandag ga Stortinget klarsignal til fase to av utbyggingen av det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. Feltet er Norges største industriprosjekt på mange tiår, med samlede investeringer verdt 140 milliarder kroner og fremtidige inntekter verdt 900 milliarder kroner til statskassen.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener vedtaket er en gavepakke til norske arbeiderne i forkant av 1. mai, samtidig som at utbyggingen tegner et bilde av de enorme summene oljeindustrien bidrar med av inntekter. Freiberg var lettet da klarsignalet ble gitt.

- I lys av måten Arbeiderpartiet har diskutert petroleumsnæringen på, et parti som tidligere har vært tydelig og klar i sin tilnærming, kunne jeg ikke være helt sikker. Arbeiderpartiets syn på oljenæringen er noe vi må være oppmerksomme på i framtiden, sier olje- og energiministeren.

Ministerens uttalelser kommer i etterkant av Arbeiderpartiets historiske vedtak i april om å ikke lenger gå inn for en konsekvensutvikling utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Les mer: Equinor-topp Pål Eitrheim: - Olje- og gassnæringen har en datostempling på seg

Tror ikke Johan Sverdrup blir den siste oljekjempen

Oljefeltet Johan Sverdrup er ventet å komme i produksjon i slutten av 2019, og kommer til å gå med 223 millioner kroner i overskudd i døgnet. Equinor og partnerne håper at andre fase av gigantfeltet vil komme i produksjon i 2022. Da vil feltet totalt produsere svimlende 660.000 fat olje per dag - 25 prosent av all norsk petroleumsproduksjon. Feltet skal i utgangspunktet produsere i 50 år fremover.

- Tror du Johan Sverdrup blir den siste norske oljekjempen?

- Nei, det håper jeg ikke. Det trengs flere slike prosjekter. I utbyggingsfasen genererte Sverdrup mer enn 150.000 årsverk langs kysten. Jeg vil påstå at mange av verftene og bedriftene langs kysten ikke ville eksistert i dag uten denne utbyggingen, som kom midt under oljekrisen, sier Freiberg.

Videre går oljeministeren knallhardt ut mot Arbeiderpartiets vedtak om å droppe oljeleting i LoVeSe, og mener AUF har festet grepet om partiet.

- AUF hadde en klar oppfatning om varig vern og vant kampen på landsmøtet. Det gir grunn til bekymring. Støre ga AUF en lillefinger, og ungdommene tok hele hånden. Fortsetter Ap å bevege seg i denne retningen til neste landsmøte, kommer begge hendene til å være borte, sier Freiberg, som mener Ap ikke lenger står støtt ved oljearbeiderne:

- Jeg beklager absolutt at Ap gjorde et slikt valg. Ap har fratatt Norge potensielt gode fremtidige arbeidsplasser. Hovedparolen til Ap på 1. mai i fjor var trygt arbeid til alle, og nå har de vist en politisk vilje som representerer et stykke av det motsatte.

Les mer: Freiberg: – Havvind ikke lønnsomt i Norge

Ingen forståelse for miljøvernerne

- Men er ikke du selv i en regjering som har hatt seks år på seg til å banke gjennom en konsekvensutredning, og som selv har utsatt en eventuell utredning til 2021?

- I regjeringserklæringen har vi tapt LoVeSe, og om vi hadde fått det slik vi ønsket det, hadde området vært konsekvensutredet. Til neste stortingsperiode og neste regjeringserklæring vil vi fortsatt fremme en konsekvensutredning, sier Freiberg.

- AUF mente at vedtaket viste at Ap tar miljøutfordringen på alvor. Har de ikke et poeng? Du kan vel forstå at miljøbevegelsen jubler?

- Om jeg forstår dem? Det enkle svaret er nei. Jeg kommer fra fjærsteinene nær Nordland 7, et sted hvor jeg har tenkt å bo i framtiden også. Jeg kjenner området veldig godt, og det er få områder vi vet så mye om som det området. Vi vet nok til at vi ikke kan si nei til å konsekvensutrede området. Så er det forhold som må og skal ivaretas, som for eksempel forholdet til fiskeri og til lokalbefolkningen. Men det vil en konsekvensutredning avklare, sier Freiberg, og fortsetter:

- Og er det noe vi er jævlig gode til i Nord, så er det å bruke havet uten at det oppstår arealkonflikter. Det er jeg overbevist om at vi vil finne ut av på en god måte gjennom konsekvensutredning.

Les mer: Raser mot studentene etter oljevedtak: - Kunnskapsløst

Ap: - Freiberg kaster stein i glasshus

Stortingspolitiker og rogalending Torstein Tvedt Solberg (Ap) sier det er tydelig at oljeministeren ikke har lest vedtaket.

- Der er vi tydelige på at vi ønsker forutsigbarhet for næringen. Samtidig så vedtok vi ny politikk som tar sikte på å skape nye muligheter for industriarbeidsplasser, spesielt i nord, sier Tvedt Solberg.

Han mener realitetene i det politiske landskapet er at LoVeSe nå er stengt for konsekvensutredning både på høyre- og venstresiden av politikken, og at Frp i praksis kun driver med symbolsk retorikk for å skade Arbeiderpartiet.

- Freiberg kaster stein i glasshus, og jeg må si jeg er forvirret - for så vidt jeg vet sitter oljeministeren i en regjering som har vedtatt at man ikke skal åpne for konsekvensutredning av LoVeSe. Her opplever jeg en statsråd som har ansvar for hele oljenæringen, men som stikker hodet i sanden og nekter å anerkjenne politiske realiteter eller miljøproblematikken, sier Tvedt Solberg.

Les mer: Ap-vedtak skaper internasjonal oppmerksomhet

Skuffet over regjeringen

Stortingspolitikeren er på sin side skuffet over at regjeringspartiene stemte ned forslaget om en uavhengig gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Forslaget, fremmet av Ap, SV, Sp og MDG på mandag, ba spesielt om å en gjennomgang av Equinors rolle og dominerende stilling på markedet.

- Oljekrisen førte til noen av de største endringene i oljebransjen i nyere tid, gjennom kostnadskutt og et endret aktørbilde der store selskaper har trukket seg ut. Leverandørindustrien og fagforeningene har kommet med advarsler om utviklingen og at vi bør ta et tydeligere grep for en sunn norsk sokkel. Jeg forstår ikke hvordan regjeringen kunne si nei til det, sier Tvedt Solberg.

Oljeminister Freiberg sier han er fornøyd med aktørbildet på norsk sokkel, og avviser at Equinor er for mektige.

- Vi stemte nei fordi vi hadde en slik gjennomgang før jul, som Ap sluttet seg til uten noen form for merknader. Vi er opptatte av konkurransesituasjonen, og i dag er det flere selskaper enn tidligere på norsk sokkel. Forutsetningene for fremtidig konkurranse er å gjøre areal tilgjengelig, noe Ap på sitt siste landsmøte gjorde det motsatte av, sier Freiberg.

- Er Equinor for dominerende på norsk sokkel?

- Nei, det mener jeg ikke. Equinor har fått tildelt sine lisenser fordi de har kvalifisert seg på lik linje med de andre hva gjelder kriterier som teknologi, miljø og sikkerhet. Jeg er glad for at vi har Equinor og at de konkurrerende selskapene også er dyktige, sier oljeministeren.

Tvedt Solberg mener imidlertid det er stor forskjell på gjennomgangen i fjor og den partiene fremmet forslag om på mandag.

- Vi mener det bør gjøres en uavhengig vurdering på norsk sokkel. Sist var det departementet selv som gjorde en enkel egenvurdering av situasjonen på norsk sokkel, sier Tvedt Solberg.

Les også: LO-topp frykter at velgerne vil straffe Ap: - Ap skal få slite tungt

Les mer: Equinor-sjefen om ansattes frykt for jobbkutt: - Skal ikke gå på sikkerheten løs