Gå til sidens hovedinnhold

Oljen kan redde skatten din

Den skyhøye oljeprisen kan bli redningen for Per Kristian Foss og hans løfter om skattelettelser neste år. Sjekk hva økonomene tror om statsbudsjettet for 2005.

Om en drøy uke får vi vite hva regjeringen har tenkt å bruke pengene på neste år. Skal regjeringen greie å oppfylle løftene fra Sem-erklæringen, må finansminister Per-Kristian Foss (H) hoste opp skattelettelser på 12 milliarder kroner når han legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2005.

Det kommer han ikke til å gjøre. Foss har flere ganger gjort det klart at han ikke vil greie å oppfylle skatteløftene.

Kutter boligskatten

Samtidig har Foss lovet at det vil bli noen godbiter for alminnelige skattebetalere også neste år. Regjeringen kommer trolig til å prioritere de tiltakene som ble varslet i forbindelse med skattereformen.

Det betyr trolig at den forhatte fordelsskatten på bolig trappes ned eller fjernes helt. I tillegg kommer det trolig forslag om kutt i toppskatten, økt bunnfradrag og økt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

Forslagene kommer til tross for at Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere denne måneden advarte Foss mot å kutte skattene i 2005. Samtidig er flertallet av sjeføkonomene sterkt kritiske til redusert boligskatt.

- Det vil være en usedvanlig uklok handling, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea til TV 2 Nettavisen.

Voldsomt «overforbruk».

Den høye oljeprisen gjør at pengene fosser inn som aldri før i den norske statskassen, men handlingsregelen for bruken av oljepenger sørger fra at Per-Kristian Foss i prinsippet ikke kan forsyne seg av ekstrainntektene.

Samtidig er det en kjensgjerning at regjeringen bruker 21 milliarder kroner mer enn det handlingsregelen strengt tatt foreskriver i år. Handlingsregelen inneholder nemlig en unntaksregel, som gir politikerne anledning til å øse ut mer når konjunkturene er dårlige.

Økonomene TV 2 Nettavisen har snakket med, tror Foss & co. fortsetter i samme spor i budsjettet for 2005, til tross for at konjunkturene er kraftig forbedret det siste året.

I løpet av høsten vil regjeringen legge fram nye prognoser for statens oljeinntekter de neste 10-20 årene i den varslede Perspektivmeldingen. Prognosen vil ta utgangspunkt i at regjeringen nå legger til grunn at den langsiktige oljeprisen vil bli betydelig høyere enn tidligere anslått.

Tror Foss tyr til oljen

Seniorøkonom Jan Andreassen i Terra tror Per-Kristian Foss vil vise til forventninger om økte oljeinntekter på lang sikt når han skal argumentere for at det er rom for skattelettelser også i 2005.

- Jeg vil tro at han bruker det i argumentasjonen. Nå er det skjedd en kraftig oppjustering av de langsiktige oljeprisene, og da vil det langsiktige nivået for innfasing av oljepenger bli vesentlig høyere enn de tidligere la til grunn, sier Andreassen til TV 2 Nettavisen.

Tar Foss for hardt i allerede i 2005, kan det få konsekvenser for den norske renta, advarer Andreassen.

Skulle det oljekorrigerte underskuddet svekkes nå på grunn av nye utgifter eller andre aktive tiltak fra politikerne, kan det påvirke renteforløpet fordi det er allerede god vekst i norsk økonomi, sier Andreassen.

- Nær tålegrensa

Sparebank1 Gruppens sjeføkonom, Tormod Andreassen, er sterkt kritisk til en økning av oljepengebruken nå.

- Med de tallene som ble forespeilet i forbindelse med revidert budsjett, er vi vel temmelig nær tålegrensa. Da kom man i takt med handlingsregelen i 2009. Nå oljeinntektene nå oppjusteres, kan man komme i takt tidligere, for eksempel i 2007, sier Andreassen til TV 2 Nettavisen.

Sjeføkonomen frykter at vi nærmer oss en Kuwait-økonomi dersom politikerne ikke greier å stramme inn i gode tider.

- Grunnen til at man skal holde igjen, er at man ikke skal presse ut private investeringer. Det som er problemet for norsk økonomi nå er at vi har så svak utvikling i konkurranseutsatte næringer, påpeker han.

- Feil å øke oljepengebruken nå

Steinar Juel i Nordea er også svært opptatt av at Per-Kristian Foss ikke svekker tilliten til at regjeringen faktisk har til hensikt å følge handlingsregelen.

- Skal handlingsregelen ha noen funksjon, har man strukket strikken så langt som det er mulig nå. Man bør vise vilje til å nærme seg handlingsregelen og få nesa over vannet igjen, sier han.

Juel påpeker at det kan være nødvendig å endre handlingsregelen når pensjonsbølgen skyller innover oss, men det er alt for tidlig å øke oljepengebruken, mener han.

- Man bør ikke gyve på med å bruke oljepenger nå, sier sjeføkonomen.

Det oljekorrigerte underskuddet i budsjettet er det måltallet som økonomene er mest opptatt av når de skal vurdere oljepengebruken i norsk økonomi. I år har regjeringen anslått underskuddet til 50,7 milliarder kroner.

Tror underskuddet øker

Både Steinar Juel, Jan Andreassen og Tormod Andreassen tror underskuddet vil øke ytterligere i 2005, til tross for formaningene fra SSB og landets ledende økonomer. Stalltipset er en økning på to til fire milliarder.

- Det hadde vært et ønske med en nominell nedgang, slik at avstanden mellom handlingsregelen og den faktiske oljepengebruken skrumper inn, understreker Steinar Juel.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget