Av Øystein Eriksen, skuffet finnmarking

Det brede forliket om oljepakken er ikke noe bredt forlik. Frp og regjeringa har allerede signalisert at de kommer til å stemme ned oljeterminal på Veidnes. Det virker rett og slett ikke som regjeringa og i hvert fall ikke Frp gidder å ta seg bryet med å se på hva man fra myndighetenes side kan gjøre for å få dette til. Hva slags troverdighet har Siv Jensen når hun i fullt alvor og med «ovanifra og ned holdning» på Stortingets talerstol antyder at en oljeterminal til 3,5 milliarder vil skape 30 arbeidsplasser?

Det er det samme som å si at å bygge ubemannede brønnhodeplattformer ikke skaper arbeidsplasser.

Hvis man ser på hva man ellers bruker penger på i dette landet så kan man jo benytte Frp metoden og trekke fram Stortingsgarasjen som kostet 2,3 milliarder, hvor mange arbeidsplasser skapte den?

Hywind tampen, flytende havvindprosjekt, Equinor sier selv at det aldri blir lønnsomt, men setter i gang utelukkende pga de 2,6 milliardene de får i statlige subsidier fra Enova.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Stortinget vil kaste bort milliarder på et luftslott - har de fått solstikk alle mann?

De ringvirkningene som normalt inkluderes i ett stort industriprosjekt som oljeterminal på Veidnes gjelder ifølge Siv Jensen ikke i Finnmark, kanskje ikke så rart, med regjeringa og Frp sin politikk så er det snart ingen i Finnmark å skape ringvirkninger for.

Det er udiskutabelt at direkte utskiping av oljen er mer kostnadseffektivt enn å frakte oljen til land først. Likevel gikk Equinor ut og proklamerte at oljen skulle til land på Veidnes i 2013. Det er ikke slik enkelte nå prøver å gi inntrykk av at ilandføringen er noe Finnmarkspolitikere har initiert. Det er også slik at det i Norge har vært unison politisk enighet om at oljeindustrien måtte skape lokale arbeidsplasser på land, av den grunn var det bare rimelig at man fra Finnmark sin side ønsket at utvinningstillatelsen på Johan Castberg måtte inneholde krav om ilandføring.

Les: Flere oljekrav fra Ap til regjeringen og Frp - vil ha ilandføring i Finnmark

I 2014 kom oljekrisen og Statoil, nå Equinor, som fram til da hadde benyttet amerikanske kalkulatorer, måtte da løpe fra sine egne lovnader om ilandføring med å skylde på lav oljepris. Her klarte Equinor å overbevise politikerne om at terminalløsningen måtte løsrives fra Johan Castberg fordi man nå måtte få ned kostnadene med en trussel om at prosjektet ikke sto seg økonomisk og kunne bli skrinlagt. Det er bare å gratulere den mildt sagt naive politiske gjengen på Stortinget som innfridde det løftet som var både unødvendig og ikke minst urimelig ut fra kalkylene:

Samlet inntekt av produksjonen på Johan Castberg med en oljepris på 70USD og dollarkurs på 7,5 er beregnet til 291 milliarder kr. Samlede kostnader til investering og drift er beregnet til 103 milliarder.

Les: Frp tilbake i forhandlingene: - En alvorlig situasjon

Netto kontantstrøm fra produksjonen 188 milliarder. Dette fordeles med 139 milliarder på skatter og avgifter til staten og 49 milliarder på oljeselskapene som deltar i prosjektet.

Prosjektet står seg veldig godt med de 3 milliardene terminalen er beregnet å koste. Staten burde ha litt å gå på, 3 av 139 milliarder. Selv med dagens lavere oljepris, som motvirkes av langt høyere dollarkurs, så er dette marginer normale bedrifter bare kan drømme om, og man skjønner hvordan og hvorfor oljefondet nå er på 10.000 milliarder. Siv Jensen skaper en illusjon om at penger er ett problem i Norge. 3 milliarder er ikke ett problem i Norge, det er mer snakk om politisk vilje, og det som regjeringa og Frp viser er politisk uvilje. Man kan spørre seg om Veidnes har feil adresse?

I Finnmark og Nordkapp Kommune i særdeleshet så har en terminal minst like stor betydning som oljepakken nå viser seg å bety for Verdal, Egersund, Stord, Haugesund og Rosenberg i Stavanger, som alle har fått besøk av partiledere på jakt etter politiske seire. Hos Rosenberg lever de fortsatt godt av merarbeidet på Equinor sitt Martin Linge prosjekt. Overskridelsene nærmer seg 30 milliarder, omtrent det 10 Veidnesterminaler ville kostet.

Oljepakken er nødvendige subsidier av arbeidsplasser i en fantastisk næring som i mange år vil ha stor betydning for Norge, da kan man også bruke statlige midler i ett fylke hvor regjeringa stort sett har en politikk som bidrar til avfolking.

En terminal vil skape ny optimisme i Finnmark, bidra til framtidstro og mindre fraflytting gjennom attraktive arbeidsplasser for ungdommen, det er for jævlig at arbeidsplasser i Finnmark ikke verdsettes på samme måte som lenger sør.

Les også: Kjempesmell for Equinor: 7,2 milliarder kroner i underskudd