Økt tro på at produsentene vil innfri løfter om å kutte i tilbudet av råolje, kombinert med at det kommer flere biler på veiene etter hvert som nedstengingstiltak mykes opp, har ført til ny stigning i oljeprisen for andre dag på rad.

Brent Crude Futures, som er nordsjøolje-indeksen, er opp nesten 1,7 prosent, til 36,12 dollar, melder nyhetsbyrået Reuters. Mandag steg prisen med 1,1 prosent.

Les også: Tror på full fres og oljepris på 65 dollar fatet: – Mye har blitt snudd på hodet

På det laveste, 22. april, var prisen på nordsjøoljen helt nede på rett under 17 dollar fatet på det laveste. Prisen har dermed doblet seg fra det laveste nivået. Men verd inngangen til 2020 lå oljeprisen på rett under 70 dollar fatet.

Markedet har reagert med prisoppgang etter indikasjoner fra Russland på at landet kommer til å gjennomføre sine løfter om et produksjonsmål på 8,5 millioner fat per dag i mai og juni. Dette er en del av en avtale inngått mellom OPEC-landene (Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) og en gruppe andre råoljeprodusenter, OPEC+.

Les også: Du kan spare hundretusener på å kutte på nedbetalingstiden

Fortsatt lave priser

- Nå som økonomiene kommer i gang igjen, ser vi en klar forbedring i de fundamentale faktorene, mens vi så for oss nærmest en total kollaps for bare noen få uker, sier oljestrateg Daniel Hynes i Australia and New Zealand Banking Group til nyhetsbyrået Reuters.

Les også: Barometer viser at stemningen snur i boligmarkedet

Samtidig viser andre indikatorer en lavere produksjon også i tiden framover. OPEC+-landene skal møtes igjen tidlig i juni for å drøfte om hvorvidt landene skal holde på en lavere produksjon for å øke prisene, som fortsatt ligger 45 prosent lavere enn ved nyttår. De største produsentene ble i april enige om å kutte produksjonen med nesten 10 millioner fat per dag i mai og juni.

Kraftig fall i forventningene

Det har vært et kraftig kraftig fall i forventningene til norsk økonomi i andre kvartal, men fallet er mindre enn fryktet, framkommer det av Forventningsbarometeret til Finans Norge som ble offentliggjort tisrdag morgen.

Forventningsindikatoren for andre kvartal er nå på nivå med det som ble observert under det kraftige oljeprisfallet i 2014. Undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 7. og 14. mai, viser negativ utvikling på alle enkeltindikatorer.

– Nedgangen er mindre enn fryktet til tross for strenge myndighetstiltak, kraftig oljeprisfall og vesentlig mindre etterspørsel fra våre handelspartnere, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, til NTB.

Nedstengingen av økonomien førte til en kraftig økning i arbeidsledigheten og et brått fall i den økonomiske aktiviteten. Ifølge Kreutzer har en ekspansiv pengepolitikk og statlige støtteordninger, trolig i kombinasjon med forventning om kraftige finanspolitiske stimulanser, bidratt til at ikke forventingene er enda lavere.

Forsiktig optimisme

Også husholdningene synes å ha et mer optimistisk syn på den nære økonomiske framtid enn man kunne frykte. Fallet i forventningene var dypere etter at finanskrisen brøt ut høsten 2008 enn under den pågående pandemikrisen, ifølge Finans Norge.

– Vi ser et mer moderat fall i indikatoren for egen økonomi neste år. Det indikerer at nordmenn flest oppfatter at de har høy jobbtrygghet til tross for et stort antall permitterte. I disse tallene kan man lese en forventning om at virkemidlene som iverksettes, vil bidra til at permitterte arbeidstakere i stor grad kommer tilbake i jobb, sier Kreutzer.