STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Søkertallene til petroleumsfag på utdanningene ved NTNU, Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Bergen (UiB) har stupt de siste årene.

Historisk sett har en lav oljepris og dårlig arbeidsmarked i Norges største og mest inntektsbringende næring gitt tilsvarende dårlige søkertall til de oljerelaterte utdanningene, ifølge UiS-dekan Øystein Lund Bø.

Etter noen labre år mellom 2014 og 2017, hadde dekanen ventet en søkerboom da arbeidsmarkedet tok seg opp igjen etter forrige oljenedtur – men studentene lot vente på seg.

– Dette til tross for at det lå mange ledige stillinger ute, sier dekan Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

I lys av de deprimerende søkertallene, har flere universiteter tatt grep for å tekkes studentene: I år la UiB ned sin rendyrkede prosess- og petroleumslinje og opprettet en bredere energilinje, mens UiS dyttet «energi» inn i den tradisjonelle petroleumsteknologi-utdanningen.

Grepene ser ut til å ha gitt resultater:

Selv om oljeprisen vaklet nede på 27 dollar fatet da søknadsfristen for høyere utdanning gikk ut i april, opplevde de oljerelaterte studiene høyere pågang enn foregående år.

– Vi hadde jo en stor nedgang i søkertallene til de typiske petroleumsstudiene i fjor og årene før, og la derfor om porteføljen vår som et svar på den trenden. I år ser vi en stor økning, mer enn en dobling, i søknader til geofagene, sier dekan Helge Dahle ved UiB.

Les også: – Blir ingen helgen av å studere petroleum

Les mer: Flere studieplasser på økonomi, realfag, IKT og teknologi

Kun fire utdanninger med petroleum i navnet

Etter at UiB la ned bachelorstudiet petroleums- og prosessteknologi til fordel for en ny og oppdatert energiutdanning, er det kun fire utdanninger med navn som inneholder «petroleum». Disse har få studieplasser sammenliknet med for ti år siden, men flere søkere enn oljeprisen og trenden de siste årene skulle tilsi:

  • Energi- og petroleumsteknologi ved UiS har ingen poenggrense, og hadde 61 førstevalg-søkere på 25 studieplasser. I fjor var det 50 søkere som hadde utdanningen som førstevalg og 20 studieplasser på petroleumsteknologi-utdanningen.
  • Masterprogrammet petroleumsteknologi ved UiS hadde 37 søkere til 20 studieplasser i år, opp fra 19 søkere som hadde utdanningen som nummer én i fjor. Ingen poenggrense for førstegangssøkere eller ordinære søkere.
  • Petroleumslogistikk og økonomi ved Høgskolen i Molde hadde 27 søkere på 30 studieplasser i år, mot 25 søkere på 30 studieplasser i fjor. Ingen poenggrense.
  • Petroleumsfag ved NTNU har 20 studieplasser og 30 søkere med utdanningen som førstevalg. Poenggrensen er på 52 for førstegangssøkere, to poeng høyere enn i fjor. I fjor var det 22 studieplasser og 31 søkere.

Totalt kommer 65 studenter til å begynne på de tradisjonelle petroleumsingeniør-utdanningene ved UiS og NTNU, mens 49 begynner på UiBs nye energi-utdanning. Søkertallet til sistnevnte på 91 er hevet betraktelig fra i fjor, da programmet het «petroleum- og prosessteknologi» og hadde ti søkere totalt.

– For oss er det viktig å gi studentene en god, grunnleggende kompetanse slik at de både kan få en jobb i oljeindustrien og andre steder. Det er en utbredt misforståelse at man må gå på et petroleumsstudium for å få jobb i oljenæringen. Industrien etterutdanner også folk etter behov, sier dekan Dahle ved UiB.

I motsetning til UiB og UiS, har NTNU har ingen planer om å gi etter for søkertrender eller strenge krav.

– Vi satser på kvalitet på studiene og blant de som studerer her, og derfor har vi ikke endret, åpnet studiet eller lempet på kravene. Mange i oljeindustrien går av med pensjon i årene fremover, og uavhengig av om oljeprisen går opp eller ned, vil vi stå for en stabil produksjon av eksperter til Norges største næring. Det er vi stolte og glade for, sier instituttleder Egil Tjåland ved geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Les også: Sjeføkonom om Equinors overraskende grep: – Enormt viktig

Unge vil ha fleksibilitet og bærekraft

Instituttleder Tjåland ved NTNU har gått fra å tilby studieplasser til over hundre studenter, til å være ansvarlig for et studieprogram med rundt 20 studieplasser. Antallet har holdt seg stabilt siden 2016. Universitetet måtte avpasse størrelsen på studiet etter markedet, og hverken søkertallet eller nye arbeidsplasser er hva de var for ti år siden.

– Nå har vi en god balanse mellom antall studieplasser og behovet til selskapene. Det var selvfølgelig tøft å måtte redusere til et såpass lavt tall når man har hatt mulighet til å utdanne flere, sier Tjåland.

I 2013 hadde 273 ingeniørutdanningen petroleumsteknologi på UiS som førstevalg. I år er det 212 færre som vil begynne på den ferske energi- og petroleumsteknologi-utdanningen i Stavanger. Dekan Øystein Lund Bø legger merke til at unge i større grad enn tidligere vil ha dørene åpne.

– Fleksibilitet er viktig for at de unge skal ut i arbeidslivet, og de som studerer nå ønsker en bred utdanning slik at de kan ha mulighet til å bytte bransje eller jobbe med andre ting senere, sier Lund Bø og fortsetter:

– Folk er generelt interessert i jobbsikkerhet og relevant utdanning. Ungdommen er opptatt av samfunnsutfordringene, og vi er opptatt av å tilby en relevant utdanning.

Les også: Verdens mest optimistiske oljegigant: Tror på 81 prosent høyere oljepris om 10 år

Også bransjeforeningen Norsk olje og gass har lagt merke til at færre søker seg til de tradisjonelle oljestudiene enn for ti år siden. Samtidig mener organisasjonen at næringen også rekrutterer bredere enn tidligere.

– På generelt grunnlag ser vi at når aktivitet og oljepris går ned, faller søkertallene. Bransjen er ellers opptatt av å rekruttere bredt, og er like opptatt av å få unge med eksempelvis digital kompetanse som petroleumsspesifikk kompetanse, sier Jan Hodneland, direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Les mer: Ekspertene spådde dommedag for norsk økonomi. Så feil kunne de ta, men bekymringene er der fortsatt

Les også: Equinor-sjefen bekrefter at selskapet jobber med effektivisering og nedbemanning