Å føre strøm fra land til sokkelen for å kutte utslippene fra olje- og gassproduksjonen er et omstridt tema blant politikerne. Ikke minst etter at strømprisene har økt kraftig gjennom det siste året.

Olje- og gassbransjen er helt avhengig av strømkabler fra land for å nå målet om utslippskutt på 50 prosent innen 2030.

Equinor har tidligere sagt at de og deres partnere vil investere 50 milliarder kroner for å kutte utslipp fra plattformene. Det norske skattesystemet gjør at staten i praksis tar mesteparten av regningen.

Med dagens midlertidige endringer i petroleumsskatten, er elektrifisering på billigsalg: Nå tar selskapene 10 prosent av regningen etter skatt. Med det ordinære skatteregimet hadde andelen vært 12 prosent etter skatt av investeringskostnadene.

Men med regjeringens forslag til skatteendringer, vil selskapenes kostnader øke til om lag 22 prosent etter skatt.

Les også: Stortinget stemte ned forslag om å bremse krafteksport: – Forsyningssikkerheten trues

– For lite

Det kommer frem i finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) svar på spørsmål fra Frp i forbindelse med behandling av energimeldingen.

Frp stilte spørsmålet: Hvor stor andel av investeringene til elektrifisering av sokkelen står oljeselskapene bak med dagens skatteregime?

Partiene Ap, Sp, SV, Høyre, Venstre og KrF ønsker elektrifisering av sokkelen, mens partiene Frp, MDG og Rødt kjemper mot.

Med regjeringens forslag til ny oljeskatt, som innebærer omlegging av særskatten til kontantstrømskatt, må olje- og gasselskapene bære en større del av kostnadene selv. Men ikke nok, mener Frp.

– Disse tallene viser at det fortsatt er fellesskapet, og ikke oljeselskapene, som må betale størsteparten av regningen for et tiltak som bare flytter norske utslipp til andre land i Europa. Det er dessuten helt unødvendig for å nå Norges internasjonale klimaforpliktelser. Frp mener det er på høy tid at vi slutter å kaste bort verdifull vannkraft på å elektrifisere sokkelen som et klimatiltak, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland.

Frp-politikeren mener Norge burde droppe all elektrifisering, til tross for at vi ifølge Norsk olje og gass ikke vil nå klimamålene for 2030 uten tiltaket.

– Elektrifisering av sokkelen koster både skattebetalerne og strømkundene flere titalls milliarder kroner, og hindrer på toppen av dette nyetablering av industri på fastlandet, sier Halleland.

I tvil om hva du mener om elektrifisering av sokkelen? Les åtte spørsmål og svar om elektrifisering hos Faktisk.no.

Norsk olje og gass støtter skatteendringene

Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, sier til Nettavisen at elektrifisering er enkelttiltaket som gir desidert størst utslippskutt for Norge.

– Uten å bruke kraft fra land, vil vi ikke nå klimamålene for industrien eller for Norge. Derfor er det bra at et bredt flertall på Stortinget er tydelige på at elektrifisering er hovedvirkemiddelet frem mot 2030, sier Solaas og legger til:

– Så er det viktig å understreke at industrien, i likhet med myndighetene, vurderer elektrifisering fra prosjekt til prosjekt.

Norsk olje og gass-direktøren påpeker at interesseorganisasjonen støtter hovedgrepet med en omlegging til en kontantstrømskatt.

– De foreslåtte endringene i petroleumsskatten vil gi bedre samsvar mellom selskapene og statens vurderinger av lønnsomhet, sier Solaas.