Denne uken sendte Det internasjonale energibyrået (IEA) sjokkbølger gjennom oljebransjen og det politiske Norge med en radikal rapport om hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, i tråd med Parisavtalen.

Overskriften er at ingen nye olje- og gassfelt må godkjennes etter 2021 om vi skal nå klimamålene - noe som er spesielt kraftig kost når det kommer fra olje- og gassindustriens «venner» i IEA. Energibyrået har tidligere fått kritikk for å ha viet fornybar energi lite plass og betydning i fremtidens energimiks.

En rekke kommentatorer, politikere og økonomer var raske til å påpeke at rapporten skaper et stort troverdighetsproblem for norske politikere, som har skjøvet IEAs virkelighetsbeskrivelser foran seg i forsvaret av norsk olje- og gasspolitikk.

Oljeselskapet Okeas toppsjef Erik Haugane tar imidlertid rapporten med knusende ro, og mener IEA-rapportens betydning blir blåst ut av alle proporsjoner.

– Rapporten tar jo utgangspunkt i hvordan energibransjen skal komme ned til nullutslipp, og lager scenarier og gjør undersøkelser ut ifra dette. Rapporten sier eksplisitt at vi trenger en rekke oppfinnelser og innovasjoner som ikke finnes i dag, og det hele blir veldig teoretisk. Du kunne like gjerne laget en rapport om hvordan det er mulig å skape fred i Midtøsten, sier Haugane.

Rapporten sier at verden fram til 2030 kan gjennomføre store utslippskutt med teknologi som allerede finnes i dag, men at omtrent halvparten av utslippskuttene som trengs fram til 2050 må gjøres med teknologi som i dag er på prototype-stadiet.

Mener rapporten ikke betyr noe for norsk oljeindustri

Oljegründeren har rukket å bli 68 år, og har lagt bak seg tre tiår i og rundt norsk olje- og gassbransje. De siste seks årene har han vært toppsjef i oljeselskapet Okea, som han startet sammen med blant annet tidligere oljeminister Ola Borten Moe i 2015. Den siste tiden har han brukt på å lære opp selskapets nye toppsjef Svein J. Liknes, og fra 1. juni skal Haugane bruke tid på andre prosjekter utenfor oljebransjen.

– Jeg registrerer at en del politikere tolker denne rapporten som en slags vitenskap og sier at oljeindustrien må slutte å lete etter olje med en gang. Det må du gjerne si, men du skyter ikke hesten før bilen er funnet opp. Dette har ingenting å si for oljeindustrien, og å slutte med oljeleting blir å starte i feil ende, sier Haugane.

Veikartet til IEA beskriver hvordan verden trenger en ekstrem vekst innen fornybar energi, hydrogen, batterier, elbiler og fangst- og lagring av CO2 for å nå klimamålene. Den årlige installerte kapasiteten av sol- og vindenergi må øke eksponentielt for at verdens energibehov i all hovedsak skal dekkes av fornybare energikilder i 2050.

– Solenergi-kostnadene har jo kommet ekstremt langt ned de siste ti årene?

– Ja, og da er det viktigst at solenergi kommer de som ikke har mye energi til gode først. Det er ikke bærekraftig med tanke på fattigdomsbekjempelse å kutte ut olje og gass nå. Tyskland, et rikt land, kan prioritere dette. Men hvis målet er at flest mulig skal få tilgang til energi, tror jeg at vi trenger olje og gass i mange tiår fremover, sier Haugane og fortsetter:

– Oljeindustrien står ikke i veien for at man utvikler solenergi eller andre fornybare teknologier. Men vi kan ikke heller ta risikoen det er å slutte å produsere olje og gass på grunn av noen rapporter som sier at framtidsutsiktene ser gode ut. Det blir som å spille hasard med verdens befolkning, sier Haugane.

Mener norsk olje og gass kan spille en viktig rolle

Etter et langt liv både på norsk sokkel og i utlandet gjennom nøkkelroller i Pertra, Det norske oljeselskap, PGS og Okea, har Haugane tro på at norske oljeaktører fortsatt kan spille en viktig rolle i 2050. Dette til tross for at IEAs veikart viser at det i en verden med netto nullutslipp vil være oljeprodusentene i Midtøsten som vil dominere.

– Jeg tror også at oljeindustrien vil bli utkonkurrert på pris av annen teknologi. Men om det skjer om 50 eller 100 år, er vanskelig å si. Norske olje- og gassfelt kan fint konkurrere med land i Midtøsten med priser ned mot 20 dollar fatet, sier Haugane.

Selv om oljen i for eksempel Saudi-Arabia er komparativt billigere og har færre utslipp knyttet til produksjonen enn mesteparten av oljen på norsk sokkel, advarer Haugane mot å trekke noen konklusjoner. 68-åringen sier at vi utvinner olje og gass på en langt mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte nå enn for 30 år siden, og at vi vet lite om hva de neste 20 til 30 årene vil bringe.

Haugane blir frustrert når han leser at flere mener at norske oljeselskaper skal slutte å lete etter olje og gass som følge av IEA-rapporten.

– De som virkelig tror at oljeindustrien kommer til å slutte å lete etter olje og gass på grunn av en rapport fra IEA, kan jo bare begynne å shorte oljeselskaper først som sist. Vi ser jo at markedet foreløpig ikke har reagert noe særlig. Det er forskjell på uforpliktende politiske drømmerier og reell økonomi, sier Haugane.

– Men tror du ikke at grepene vi tar i dag kan gjøre at vi for eksempel kan få mye mer ren energi i framtiden?

– Jeg tror at fremtiden formes med positive, ikke negative tiltak. Det vi ser nå er en merkelig moralsk indignasjon over norsk oljevirksomhet som ikke burde finne sted, sier Haugane.

Greenpeace: – Bra at han er på vei ut døren

Konfrontert med Hauganes syn på IEA-veikartet, vet ikke Greenpeace-leder Frode Pleym om han skal le eller gråte. Han beskriver IEA-rapportene som oljeindustriens bibel, og at det nylig publiserte veikartet kan sees på som en oppdatert og fremtidsrettet versjon av det gamle testamentet.

– Budskapet fra IEA er ikke å skru av oljekranen, men å slutte å lete etter nye oljefelt. Det er fullt mulig å få til uten dramatiske konsekvenser. Med all kunnskapen vi har nå, både om hva som er best for klimaet og økonomien, vil det være et historisk feilsteg å ikke gjøre det, sier Pleym.

Greenpeace-lederen synes det er pussig at mange i oljeindustrien later til å mene at verden bør ta IEA-veikartet med en klype salt, etter å ha brukt IEA-rapportene svært aktivt som et sannhetsvitne for norske leteavdelingers eksistens tidligere.

– Erik Haugane og Okea stikker hodet dypt, dypt ned i oljesanden når de nekter å forholde seg til IEA. Denne kunnskapsfornektelsen ville vært komisk om det ikke var for at det er Haugane og hans likemenn som definerer norsk oljepolitikk. Bakstreverske holdninger er det siste verdens klima og norske arbeidsplasser trenger, sier Pleym.

Mens Haugane mener at det er som «å spille hasard» å slutte å lete etter olje og gass, mener miljøaktivisten Pleym at det er gambling med norsk økonomi å fortsette med letingen. Han viser til at IEA mener verdens oljeetterspørsel kan falle med så mye som 75 prosent i løpet av de neste 30 årene, og at det siste Norge trenger er «drømmerier fra en svunnen tid».

– Haugane representerer en oljepolitikk som har gått ut på dato. Det er like bra at han er på vei ut døren fra Okea. Haugane får gjerne ta med seg andre kunnskaps- og klimafornektende oljedirektører og politikere på veien. Det ville være det beste for klima, økonomi og arbeidsplasser, sier Pleym.

Les mer: Stortingsflertallet er på kollisjonskurs med vitenskapen om olje