Gå til sidens hovedinnhold

Olsen på Bryn får ikke tilbake skjenkebevillingen

Klagen fra Olsen på Bryn avvises, men Oslo kommune har feiltolket sine egne regler, mener eksperter.

I kveld skal Tom Roger Olsen, styreleder for utestedet Olsen på Bryn, i Debatten på NRK. Oslo kommune har brukt åtte måneder på å behandle Olsens klage på en inndratt skjenkebevilling.

Etter flere medieoppslag den siste uken, gikk behandlingen raskere.

Les også: Pub-eier Tom har ventet åtte måneder på byrådens klagebehandling: Nå er han nær konkurs

I ettermiddag, noen timer før Olsen og byråden skal møtes i debatt på NRK, kom beskjeden: byråden avviser klagen. I en melding sendt ut torsdag ettermiddag skriver byråden:

- Ved samtlige fire kontroller utført av Kemneren og Næringsetaten i en periode på 4 år og 4 måneder ble det avdekket brudd på reglene om føring av personallister. Det innebærer blant annet manglende registrering av antall personer på jobb, manglende registrering av arbeidstid og manglende legitimasjon hos personer på jobb.

Striden handler om at Olsen og hans advokat mener at arbeidsplanen de har, erstatter behovet som personallistene skal fylle. Kommunen tolker loven annerledes. Tom Roger Olsen mener kommunen ikke har juridisk rett:

- Det forundrer meg ikke at dette kommer siden de har holdt på så lenge. Men ut fra det juridiske, tror jeg kommunen er nede for telling. Det er ganske brutalt, dette. Skal skal de drepe næringslivet? sier Olsen.

Han mener at fire forseelser i føring av personallistene på fire år ikke burde vært nok til å miste skjenkebevillingen.

- Hadde jeg gjort noe kriminelt, hadde jeg forstått dette. Men dette er ikke grunnlag nok til å inndra en bevilling. Jeg finner ikke noen fornuft i det, sier Olsen til Nettavisen.

Les også: Vinbaren måtte fjerne tomme flasker og bilder av vinglass

Saken går til Fylkesmannen

Byrådsavdeling for næring og eierskap opprettholder Næringsetatens avgjørelse og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre klagebehandling.

- Kommunen vurderer dette som grov og systematisk overtredelse av lovverket. Kontrollene viser at det ikke har blitt ført personallister sammenhengende i over fire år. Olsen Restaurant er i tidsrommet ilagt tre overtredelsesgebyr på til sammen vel 51.000 kroner for disse forholdene.

Det var i juni i fjor at Næringsetaten, som ligger under Byråd for næring og utvikling, vedtok inndragelse av skjenkebevilling for utestedet Olsen på Bryn, en pub og et konsertsted som har vært sentralt på Bryn på Oslos østkant.

Byråden for næring og utvikling har fram til nå ikke ønsket å kommentere på årsaker eller innhold i selve inndragelsen, utover å si at slike saker generelt er juridisk kompliserte.

Sist torsdag kom A-krimsenteret i Oslo på kontroll på utestedet, og dagen før det var saken oppe i bystyrets ukentlige spørretime. Olsen ble kraftig provosert av at det var nok en kontroll dagen etter bystyremøtet. - Det går snart til helvete, sa han til Nettavisen.

- Fra 2014 har det vært krav til føring av personallister for serveringsvirksomheter. Formålet med reglene er å motvirke svart arbeid. Når virksomhetene må føre løpende skriftlig oversikt over det personalet som til enhver tid er på jobb, er det lettere å motvirke og kunne identifisere svart arbeid, skriver byrådet i meldingen.

Les også: Norske nettkunder slipper moms tross Stortingets vedtak: - Dette er uholdbart

Mangler i personallistene

Vedtaket om inndragelse, fra 6. juni 2019, skyldtes at personallistene har vært mangelfullt ført i flere år. Dette gjentok seg på alle de fem kontrollene etaten hadde utført over en fireårsperiode.

Ifølge vedtaket ga dette grunn til å inndra løyvet til bevilling, fordi manglende eller mangefull oversikt i personallistene, skal være en oversikt over hvem som har vært på jobb når, gjør det vanskelig å kontrollere om det har pågått svart arbeid eller skatteunndragelser, som er etatens viktigste kontrolloppgave.

Dette har vært et mønster, ifølge etaten. Gjentatte påminnelser har ikke endret tilstrekkelig på dette mønsteret, og derfor ble bevillingen inndratt, slik dette grunngis i vedtaket fra Næringsetaten.

Men vedtaket baserer seg utelukkende på feilførte personallister. Ifølge Arbeidsmiljøloven kan arbeidsplan og timelister erstatte personallister. Disse planene er riktig utfylt ved Olsen på Bryn. Nettavisen har sett dokumentasjon på arbeidsplanene og timelistene langt tilbake i tid forut for inndragningen.

Ett omstridt ledd i en lovparagraf

Det ble i 2014 innført et krav om personallister i visse typer virksomheter, som serveringssteder, frisørsalonger og andre bransjer med utstrakt bruk av rullerende turnus, deltid og innleid arbeidskraft. Hensikten var å sikre bedre kontroll slik at svart arbeid og andre unndragelser ble lettere å oppdage.

Vedtaket for Olsen på Bryn lente seg på bokføringsforskriften. Men forskriften sier at en arbeidsplan kan fungere som et alternativ til personallistene. En arbeidsplan er den faste oversikten over hvem som er ansatt, stillingsbrøk, personopplysninger og så videre - den kan utelukkende endres ved avtaleendringer.

Et ledd i lovparagrafen, sjette ledd, er stridens eple. I et høringsnotat i desember 2017 skriver Finansdepartementet:

- Det følger av bestemmelsens sjette ledd at det er tillatt å benytte arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven som alternativ til personalliste.

Arbeidstilsynet og Finansdepartementet har foreslått å endre dette, nettopp fordi det stadig oppstår forvirring hos dem som skal følge reglene. Men en endring er ennå ikke gjennomført i lov. Ifølge juridisk ekspertise Nettavisen har vært i kontakt med, er derfor mangelfulle personallister langt fra tilstrekkelige regelbrudd til å inndra en bevilling.

- Må dokumentere svart arbeid

En tidligere rådmann som har gjort seg kjent med saken, påpeker at for at bevilling skal inndras, må det være dokumentert at det har pågått svart arbeid eller skatteunndragelser. Det er ikke tilfelle her, og dermed faller grunnlaget for inndragelsen bort, mener han.

- Fra 2014 ble det innført plikt til å føre personallister for at blant andre næringsetaten lettere skulle kontrollere om de som var på arbeid også hadde alle papirene i orden, sier Olsens advokat Helge Skogseth Berg til Vårt Oslo.

Ifølge Skogseth Berg har næringsetaten og byrådet feiltolket sitt eget regelverk i denne saken.

— Samtidig som plikten til å føre personallister ble innført ble det også sagt at plikten var oppfylt dersom man hadde arbeidsplaner, som var lagret på den rette måten elektronisk eller fysisk. Begge de to måtene ville oppfylle den kontrollplikten, sier Helge Skogseth Berg til VårtOslo.

Olsen på Bryn hadde både en arbeidsplan og timelister som inneholdt informasjonen som etaten etterlyste i personallistene.

Vil ha lovendring

Bokføringsloven og arbeidsmiljøloven stiller krav som er lett å blande sammen. Det fremgår også i en høring i 2017 der Arbeidstilsynet ber om en oppklaring av loven, fordi det er veldig lett å misforstå hvilke krav som skal gjelde til føring av personallister og hvorvidt en arbeidsplan kan erstatte en personalliste.

Arbeidstilsynet peker på motsatt problem av det som skjedde på Olsens pub, at mange tror at at personallistene erstatter arbeidsplanene:

- Arbeidstilsynet mener at det bør foretas en vurdering av om bokføringsforskriften § 8-5-6 om personallister bør endres. I bestemmelsens sjette ledd vises det til at plikten til å ha personalliste kan oppfylles ved utarbeidelse av arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven § 10-3.

- Tilsynet mener denne henvisningen til arbeidsmiljøloven er uheldig ettersom tilsynserfaringer viser at mange arbeidsgivere på grunn av henvisningen feilaktig legger til grunn at personallister som oppdateres fortløpende også oppfyller plikten til å utarbeide arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven. Disse arbeidsgiverne oppfyller derfor ikke arbeidsmiljølovens krav om utarbeidelse av arbeidsplan.

Byråden for næring og utvikling i Oslo har ikke ønsket å kommentere detaljer i denne saken.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken