Norges Bank signaliserte i november at de vil sette opp styringsrenten til 0,50 prosent på rentemøtet i desember. Det møtet er neste torsdag, formelt sett onsdag ettermiddag. Men de signalene ble gitt før det omfattende utbruddet av omikron-varianten og mulige nedstenginger i norsk og internasjonal økonomi.

Så da blir spørsmålet: Er den nye smittebølgen nok til å stoppe hevingen om halvannen uke?

- Ingenting er garantert, men vi holder en knapp på at det blir desemberøkning. Norges Bank kan utsette senere renteøkninger hvis det viser seg at ting blir mye verre, og renten vil fortsatt være kriselav, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Les også: Omikron-tall viser et nytt bekymringsfullt mønster: - All grunn til å følge nøye med på dette

Økt usikkerhet

Sjeføkonomen mener de tiltakene som nå er satt inn, i liten vil grad påvirke den samlede økonomiske utviklingen.

- Men usikkerheten har økt, medgir Olsen.

Denne usikkerheten kan også leses av 3-månederspengemarkedsrente - NIBOR - som er viktig for hvilken rente du har på boliglånet ditt. Som grafen under viser, har 3-månedersrenten de seneste dagene falt noe tilbake. Det kan leses som om rentemarkedet ikke er like sikker lenger på en økning i desember

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken sier at det er klart at usikkerheten har økt i kjølvannet av nyhetene rundt omikron-varianten.

- Men foreløpig holder vi på vår forventning om renteheving i desember, og så er vi heller tydelige på risikovurderingen. Vi ser an nyhetsstrømmen rundt viruset den kommende uken før vi tar en endelig avgjørelse mot slutten av uken, sier Handelsbankens sjeføkonom.

Les også: Røde Kors mener omikron er det endelige beviset: – Det vitenskapelige miljøet har advart verdenssamfunnet flere ganger

Sterk utvikling

- Men den foreløpige konklusjonen er at vi tror at Norges Bank vil heve renten i desember. Det er på bakgrunn av at utviklingen i norsk økonomi har vært svært sterk hittil. Vi så det fredag, hvor den registrerte arbeidsledigheten igjen hadde falt et stykke under Norges Banks prognose, fortsetter Hov.

Ferske tall fra NAV viser at ved utgangen av november var det registrert 59.300 helt arbeidsledige. Det utgjør lave 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Inklusive delvis ledige og folk som søker arbeid, er arbeidsledigheten på 4 prosent.

- Hvor står norsk økonomi i dag?

- Norsk økonomi er etter vårt skjønn allerede normalisert og vel så de. Det er i hvert fall en del forhold som tyder på at det allerede er noe stramt i arbeidsmarkedet. Inflasjonspresset fremover ser også ut til å være sterkere enn Norges Bank har antatt, svarer sjeføkonomen.

Liten oppbremsing

Hov sier at dersom de lanserte koronatiltakene ikke strammes ytterligere til, vil ikke veksten i økonomien bremse for mye opp i perioden tiltakene er ment å vare.

- Og jeg tror også at Norges Bank kan «akseptere» en litt svakere vekst, gitt at situasjonen i økonomien frem til nå har vært sterkere enn antatt. Med mindre det kommer noen nye alarmerende nyheter den siste uken, lander vi nok på at renten blir satt opp nå i desember, sier Hov.

Men han tror Norges Bank vil foreta en viss nedjustering av rentebanen, altså av den videre renteutviklingen. Spådommen på rentemøtet i september var opp mot fire nye renteøkninger i løpet av 2022, med økninger både i mars og juni.

3 prosent boliglånsrente

I så fall vil styringsrenten ved neste årsskifte være oppe på 1,50 prosent, en typisk boliglånsrente på rundt 3 prosent.

- Men den neste planlagte renteøkningen, som Norges Bank har varslet allerede i mars neste år, virker nå mye mindre sannsynlig.

- Det er ikke dermed sagt at Norges Banks samlede renteplaner for neste år må skrotes. Men jeg tror de kommer til å justere litt ned på sannsynligheten for at det blir tre hevinger til neste år, sier Hov.

Les også: Boliglånskundene må punge ut: - Vi kan ikke akseptere en slik forskjellsbehandling

Mangler arbeidskraft

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror også på en heving i neste uke. Jullum trekker frem mangel på arbeidskraft i Norge og økende lønnsforventninger.

- Det vil gi en ny renteøkning neste uke til tross for usikkerheten rundt omikron, og det betyr at Norges Bank mest sannsynlig vil og bør fortsette normaliseringen av pengepolitikken. Utviklingen fra septembermøtet trekker i retning av en mer aggressiv pengepolitikk den nærmeste tiden, sier sjeføkonomen.

Aggressiv pengepolitikk betyr høyere renter. DNB Markets skriver i en renteoppdatering at etter utbruddet av omikron-viruset, har en renteøkning i desember gått fra være sikkert til usikkert. Men hvis det ikke kommer ny og avgjørende informasjon som kan gi nye nedstenginger, går det mot en økning i desember.

Innhenting

Meglerhuset mener Norges Bank må vurdere i hvilken grad nye tiltak svekker økonomien og om dét er nok til å utsette økningen. DNB påpeker også at omikron har dukket opp i en situasjon der norsk økonomi har hentet seg inn betraktelig.

Det er betydelig større sannsynlighet for en høyere prisstigning fremover, som isolert sett taler for høyere renter. Denne inflasjonsrisikoen er skapt av de høye energiprisene. Alt i alt mener DNB utsiktene er gode nok til at renten settes opp som planlagt.