Posten har tapt 343 millioner kroner i 2019 etter skatt, hvorav 305 millioner kroner bare i april, mai og juni.

Det viser tallene til Posten, lagt frem fredag morgen.

Til sammelikning tjente Posten fortsatt gode penger på samme tid i fjor. På samme tid i fjor hadde Posten et resultat etter skatt på 145 millioner kroner.

Den store nedturen skyldes primært at Posten må skrive ned verdier for nesten 500 millioner kroner i sammenheng med overgangen til postomdeling bare hver andre dag.

Dette kvartalet bruker Posten 340 millioner kroner knyttet til de store nedbemanningene som er kunngjort i selskapet. Til sammen skal Posten kvitte seg med 1500 ansatte.

«Driftsresultatet ble negativt påvirket av avsetning på 473 mill. kroner til nødvendig restrukturering av postvirksomheten, hvorav 119 mill. kroner gjaldt flytting av ruteklargjøring og 354 mill. kroner gjaldt overgang til postomdeling annenhver dag fra 1. juli 2020», heter det.

I sammenheng med omstruktureringen vil redusere bemanningen med 1500 årsverk.

Til tross for det svake årsresultatet, er ikke utviklingen til driften til Posten så ille. Tar man vekk nedskrivningene, er såkalt justert driftsresultatet på 132 millioner kroner i andre kvartal, mot 214 millioner kroner i samme periode i fjor.

Omsetningen er på samme tid svakt ned.