Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker regelendring: Kan spare 6000 selskap for 108 millioner kroner

Foreslår å la flere små aksjeselskaper slippe krav om revisjon av regnskapet.

Forskriftsendringen som regjeringen om kort tid vil foreslå, kan spare omtrent 6000 små selskaper for totalt cirka 108 millioner kroner i utgifter.

Det forteller næringsminister Iselin Nybø, via kommunikasjonsrådgiver Tore Becker, til Nettavisen.

- For å gjøre hverdagen til små bedrifter enklere foreslår regjeringen å øke terskelverdiene for når en revisor må gå gjennom aksjeselskapers årsregnskap, sier hun.

Næringsministeren mener at små, ferske selskap som er under utvikling, heller burde bruke pengene på å utvikle nye løsninger og nye arbeidsplasser.

- For en liten bedrift blir alt stort enda større. Både skjemaer og regninger kan by på utfordringer for noen bedrifter. Derfor er regjeringen opptatt av å gjøre jobben litt enklere for mange av landets bedrifter som kan være i en fase der hver krone teller, sier Nybø.

Forskriftsendringen legges fram for høring fredag, og høringsrunden varer i tre måneder fra denne dagen.

Les også: Mener nytt betalingssystem på fergene blir gavepakke til utenlandske kriminelle

Opp med én til to millioner

Aksjeselskap er i utgangspunktet pliktig til å få en revisor, uten tilknytning til selskapet, til å kontrollere regnskapet. Små aksjeselskap kan imidlertid velge å unnlate en gjennomgang av selskapets årsregnskaper etter revisorloven, så lenge de ikke krysser bestemte terskelverdier for årsverk, driftsinntekter og balansesum.

Regjeringen ønsker nå å heve terskelverdien for driftsinntekter fra seks til syv millioner kroner. Terskelsummen for balansesum foreslås hevet fra 23 til 25 millioner kroner, og det samme gjelder for aksjeinnskudd.

- Terskelverdien for aksjeinnskudd gjelder for selskaper som ikke har fastsatt sitt første årsregnskap, opplyser Nybø.

Det vil med andre gjøre at små aksjeselskap kan spare mye penger på endringen.

Kravet om at gjennomsnittlig antall ansatte ikke må overstige ti årsverk beholdes.

Les også: Åpner neste måned - fortsatt står over 20.000 kvadratmeter ledig

Følger samfunnsutviklingen

Forslaget regjeringen vil legge fram innebærer ifølge Nybø en inflasjonsjustering av terskelverdiene, som ikke har vært endret siden 2018. Hun forteller at forslaget vil medføre at terskelverdiene heves til et nivå som følger den øvrige samfunnsutviklingen.

Forskriftsendringen vil ifølge tall fra Brønnøysundregisteret gjøre at omtrent 6000 flere aksjeselskap kan velge å ikke få en revisor til å gå gjennom regnskapet. Det sparer selskapene for mye penger.

- Det er viktig at små bedrifter får muligheten til å vokse seg store. Det er de som klipper hår, fikser biler, smiler til kunder i butikker, bygger hus, fikser rør og ordner ødelagte kjøleskap, sier Nybø.

- Det er rett og slett små og mellomstore bedrifter som får hverdagen til å gå rundt. Vi trenger flere av dem, og derfor har forenklingsarbeidet til regjeringen vært viktig. Denne oppjusteringen av beløpsgrensen er en del av dette arbeidet, påpeker hun.

- Betydelige kostnader

Jørund Rytman, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellmstore bedrifter, sier at de setter pris på det nye forslaget.

- Å fjerne revisorplikten var en av SMB Norge sine kampsaker i mange år, og det var veldig gledelig at den forsvant for småbedrifter for en del år siden. At denne regjeringen nå foreslår at flere små aksjeselskaper kan slippe krav om revisjon setter vi i SMB Norge veldig pris på, sier han til Nettavisen.

Han trekker fram at den ønskede forskriftsendringen gjør at veldig mange av landets småbedrifter kan spare mye penger.

- Kostnader ved lovpålagt revisjon er betydelige for små foretak. Nytten for samfunnet er begrenset, og vi ser at det i mange år har vært en internasjonal trend at man lemper på slike kostnadskrevende krav for småbedrifter, sier Rytman.

- Full honnør til regjeringen og næringsminister Iselin Nybø at dette nå forbedres og forenkles ytterligere, påpeker han.

Rytman sier at SMB Norge nå får krysset av på et av deres krav på ønskelisten til politikerne over etterspurte forenklinger for små bedrifter.