Gå til sidens hovedinnhold

Operaregnskapet: Besøkstallet går ned, mens statsstøtten går opp

Operaens inntekter falt med 12 millioner, mens statsstøtten gikk opp med 12 millioner i fjor.

Samtidig som salgsinntektene sviktet, skjøt utgiftene i været. Lønn, avskrivninger og andre driftskostnader økte med 30 millioner kroner. Men en reduksjon i pensjonskostnadene med 24 millioner kroner, gjør at året ender opp med en total kostnadsøkning på 6,5 millioner kroner.

Dermed endte fjorårets driftsresultat på 1,5 millioner kroner. Et negativt finansresultat trekker imidlertid årsresultatet ned til 985.890 kroner.

Det kommer fram i Den norske operas årsregnskap for 2019.

I årsberetning forklarer styret inntektssvikten på følgende måte:

"Nedgangen (i egeninntekter) skriver seg hovedsakelig fra reduserte billettinntekter som følge av lavere salg, og nedgang i inntekter fra sponsorer og samarbeidspartnere."

Les også

Raser mot gigantsubsidier til Operaen: – Resten av Norge får smuler

Mens setebelegget i 2017 var på 89 prosent, ble 86 prosent av publikumskapasiteten solgt i fjor.

Selv om pensjonskostnadene gikk ned i fjor, er styret bekymret for de høye pensjonsforpliktelsene operaen har.

Det er hovedsakelig økt avkastning på pensjonsmidler og lavere resultatført tap, som gjør at kostnadene går ned.

Les også

Power Norge: Nettbutikkene ønsker fysiske butikker

"Styret understreker viktigheten av å komme frem til en økonomisk bærekraftig pensjonsløsning for de kunstnerisk ansatte som er omfattet av Operapensjonsloven", heter det i årsberetningen.

Operaens statstøtte økte fra 612.320.733 kroner i 2017 til 625.056.178 kroner i 2018.

Kommentarer til denne saken