I Politisk kvarter på NRK fredag morgen var det nok en gang strømprisene og kraftpolitikk som var temaet for debatt.

Etter et massivt politisk press og farevarsler fra Statnett, har regjeringen kommet fram til at eksporten fra norske vannmagasiner skal bremses når vannstanden i magasinene er lav. Det er varsler om mulig fare for forsyningssikkerheten og eventuell strømrasjonering som ligger til grunn for beslutningen.

Men kom tiltakene for sent? Energiminister Terje Aasland antydet nylig at den politiske stormen rundt saken er et utslag av etterpåklokskap - i et intervju med VG sa statsråden:

– De som sier at vi skulle holdt igjen vann allerede i januar eller februar, de skulle jeg likt å se.

Varslene om at situasjonen i vannmagasinene kunne bli kritisk, kom imidlertid lenge før dette, mener Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson i Rødt, som tørnet sammen med Aaslands statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i fredagens morgendebatt.

Les også: Blir det billigere strøm i sør, hvis bare strømmen nordpå blir dyrere?

Det er ikke så dramatisk

På NRKs spørsmål forsøker Andreas Bjelland Eriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet, å forklare Aaslands uttalelse:

– Det virker som om Sofie Marhaug mener at vi kunne vedtatt i fjor at vi ikke skulle ha knapphet på energi denne våren.

Bjelland Eriksen hevder at situasjonen ikke er så dramatisk som debatten kan tyde på. Det var ingen fageksperter som i januar eller februar varslet om fare for forsyningssikkerheten, hevder Bjelland Eriksen. Det er først etter våren at vi har fått en situasjon som ga et grunnlag for tiltak rettet mot vannmagasinene, sier statssekretæren.

– Derfor er premisset som Rødt legger til grunn spesielt. Til tross for at Putin bruker energi og gass som et politisk våpen i krigen mot Ukraina, og en tørr sommer og vår i Sør-Norge, har vi god forsyningssikkerhet.

Folk kan være trygge på at vi har nok energi i vinteren som kommer, og tiltakene som er iverksatt skjermer de største økonomiske effektene på folk, mener Bjelland Eriksen.

Nå sauser du det sammen

Men faresignalene kom lenge før Ukraina-krigen, fastslår Marhaug:

– Vi advarte om at eksporten bør bremses allerede da Stortinget åpnet i fjor, sier Marhaug.

Les også: Kraftig hopp i strømprisen - årets dyreste strøm på Øst- og Vestlandet

Hun sikter da til at tilsiget i magasinene fra vinteren 2021 var lavere enn produksjonen, og at viser til informasjon fra Statnett. Marhaug peker på at det var store demonstasjoner og advarsler fra tillitsvalgte i fagbevegelsen, i god tid før nyttår.

– Det er ikke bare Rødt som har pekt på disse problemene og konsekvensene av eksport på utenlandskablene, sier Sofie Marhaug.

Men Bjelland Eriksen avviser kritikken kontant:

– Nei, Rødt har ikke rett. Vi har allerede dempet eksporten. Netto krafteksport er redusert med 80 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Så ble tilsiget lavere enn vi håpet på, og da har vi tatt ekstra knepp for å sikre forsyningssikkerheten. Men eksporten er nå begrenset - det er nå nettoimport, og vi har gjennomført de tiltakene vi trenger.

Uttalelsen får Marhaug til å tenne:

– Nå sauser du sammen ulike prisområder! I prisområdet Sørvest ble det advart om lave magasiner allerede i fjor høst. Er dette virkelig nok til å sikre oss? Nå trenger vi politisk styring av kraftpolitikken, for vi kan ikke overlate dette til rene kommersielle interesser. Økte eksportkapasitet har gitt prissmitte fra dyre prisområder i Europa. Det påvirker prisnivået, og krever en strengere politisk styring, som Arbeiderpartiet ikke vil ha.

Les også: Kjempeavtale for tysk gigant: Skal betale minipris for norsk strøm

Sier mer om Arbeiderpartiets arroganse

Statssekretæren mener den ekstraordinære situasjonen er ny og krever nye politiske mekanismer som vi ikke har hatt i regelverket tidligere:

– Vi vil ha en mekanisme der vi får opp fyllingsgraden og ned eksporten hvis forsyningssikkerheten er truet. Vi har ikke tidligere hatt energiknapphet både i Europa og Norge. Derfor trenger vi nye mekanismer i politikken.

– Dette kommer av massivt press. Det er spennende at at Arbeiderpartiet fortsetter å latterliggjøre vår politikk samtidig som de er presset til å gjennomføre ting vi allerede har påpekt. Det sier mer om Arbeiderpartiets arroganse enn om vår politikk, sier Sofie Marhaug.

Rødt lever i sin egen virkelighet

Marhaug må imidlertid tåle krass kritikk for partiet Rødts energipolitikk, etter å ha blitt spurt om hva Rødt ønsker for å sikre nok norsk kraft i årene framover. Rødt vil bremse eksporten og avvikle gassutvinning. Samtidig sier partiet nei til å bygge ut vindkraft.

– Akkurat nå kan vi eksportere norsk gass. Og det er greit å eksportere av kraftoverskuddet, men vi er i utgangspunktet selvforsynt med energi i Norge, sier Marhaug.

Mer energieffektivisering kan bidra kraftig til å bedre situasjonen, mener Rødt-politikeren.

– Rødt lever i sin egen virkelighet. De vil jo ikke en gang forholde seg til at vi allerede har begrenset krafteksporten fra Sør-Norge. De har ikke tro på systemet på kort sikt. På lang sikt er de imot de store utbyggingene som har gi oss mer kraftproduksjon, på lang sikt er de skeptiske mot et sterkere overføringsnett og skeptiske til tiltak som ikke innebærer massive subsidier fra fellesskapet til grupper som har råd til å gjennomføre investeringer selv. Det er ikke godt nytt for Norge om Rødts kraftpolitikk gjennomført., sier Bjelland Eriksen

– Så lenge vi er koblet på dyre prisområder hjelper det ikke å øke produksjonen. Det blir som å helle mer vann i et badekar uten propp, repliserer Sofie Marhaug.