Våren 2020 mistet mange SAS-ansatte jobben på grunn av pandemien, og fortsatt går mange av dem arbeidsledige.

Med støtte fra fagbevegelse og kolleger i andre flyselskaper protesterer 2.200 arbeidsledige skandinaviske SAS-ansatte i Norge, Sverige og Danmark tirsdag. De ber nå politikerne om hjelp.

I Norge er de politiske partiene invitert til å møte opp under demonstrasjonen utenfor Stortinget tirsdag klokken 11.

- Rundt 800 personer har meldt seg på i Facebook-arrangementet. Det er piloter, kabinansatte og teknikere, samt medlemmer fra LO og Parat som går sammen om dette, sier Simen Follesø Røiseland, medlem i planleggingsgruppa for arrangementet, til Nettavisen.

De håper noen fra den nye regjeringen vil ta turen.

- Vi håper vi kan høres godt inne på Stortinget også, sier Røiseland, som selv mistet jobben i SAS grunnet pandemien.

Tallet på norske piloter som ble sagt opp under pandemien er ganske nøyaktig 200, opplyser Røiseland, som nå jobber som kommunikasjonsrådgiver for Norsk Flygerforbund. Han har imidlertid ikke tall på hvor mange av dem som fortsatt er helt arbeidsledige. Det er imidlertid ikke bare piloter som har mistet jobben i SAS under pandemien, men også kabinansatte.

Les også: Spådde dyre flybilletter: Nå selges de for en femtilapp

- Kastet oss på dør

SAS har inngått avtale med fagforeningene om at oppsagte ansatte skal få tilbake jobbene sine når trafikken tar seg opp igjen. Samtidig har selskapet under pandemien opprettet datterselskapene SAS Link og SAS Connect.

Det er datterselskapene som nå skal ansette piloter, som kan fly et fly av typen Airbus. Denne kompetansen er det mange skandinaviske piloter som ikke innehar - de har nemlig sertifikat for flytypen Boeing 737. For å få sertifikat for Airbus, må pilotene punge ut nærmere en halv million kroner.

Uten dette sertifikatet, kan heller ikke de oppsagte pilotene søke på nye jobber. Og siden SAS har opprettet to datterselskap som de ansetter piloter i, mister pilotene også gjenansettelsesretten - som gjelder for morsselskapet hvor de var ansatt.

- Jeg syns det er veldig merkelig. Vi har en avtale. En gjenansettelsesrett, som SAS har gjort alt de kan for å komme seg unna, sa oppsagt SAS-pilot Anders Eckermann Eikeland til TV 2 tidligere i høst.

Eikeland har også kritisert sin tidligere arbeidsgiver for dette i Dagsnytt 18.

Vil ha jobbene tilbake

Røiseland utdyper problemet overfor Nettavisen.

- SAS har inngått avtaler med nye fagforeninger og dermed gått utenom de etablerte fagforeningene i selskapet, i et dårlig skjult forsøk på å omgå gjenansettelsesretten og arbeidsgiveransvaret, sier han.

Røiseland forklarer at tidligere SAS-ansatte må derfor søke på egne jobber, og dersom de får jobbene tilbake må de starte karrieren på nytt – på bunnen av lønnsstigen – til dårligere vilkår.

- Det som er viktigst for oss, er at de som er oppsagt får de gamle jobbene sine tilbake. Målet vårt er ikke å få jobb i datterselskapene, hvor det kreves at pilotene har type rating for Airbus, sier Røiseland til Nettavisen.

- Men er det behov for piloter i morsselskapet da, til den flytypen dere kan fly?

- De trenger jo åpenbart piloter i SAS, men de har utlyst stillingene i datterselskapene. Da vi jobbet i SAS, fløy vi Boeing 737, og når SAS skulle bytte til Airbus, ville det vært naturlig at de betalte for å omskolere oss når SAS har gitt oss et nytt verktøy, sier han.

- Det SAS har gjort nå, er at de har kastet oss på dør og stilt krav om en annen type erfaring enn vi har, påpeker Røiseland.

Ber regjeringen om hjelp

Nå går altså pilotene sammen, og håper myndighetene vil ta grep. De tidligere SAS-ansatte og deres fagforeninger ber de politiske partiene på Stortinget om å gi SAS tydelig beskjed om at selskapets framferd er uakseptabel og usolidarisk.

Røiseland sier at de politiske partiene oppfordres til følgende:

  • Ved eventuell økonomisk støtte eller lånegarantier til SAS skal det stilles krav til at SAS skal sikre tidligere ansatte fortrinnsrett til å få tilbake jobbene sine til samme vilkår når selskapet begynner å ansette igjen.
  • Si tydelig fra om at SAS må forholde seg til arbeidslivets spilleregler, respektere inngåtte avtaler og unngå fagforeningsknusing.

- Vi har jo nettopp fått ny regjering, og i sin regjeringsplattform har de sagt at de vil kjempe for en sosialt bærekraftig luftfart. Sett i lys av dette, håper vi at de vil se med et kritisk blikk på det SAS holder på med, sier Røiseland, og legger til:

- SAS har jo signalisert at de trenger penger for å klare seg videre.

Les også: Spår dårlig flytilbud framover

- Bryter hovedavtalen

Han trekker fram at SAS allerede har mottatt milliarder fra fellesskapets midler i Norge, Sverige og Danmark for at selskapet skal kunne overleve.

- Takken er at SAS bryter Hovedavtalen og henviser tidligere ansatte til å forbli arbeidsledige og la fellesskapet fortsette å ta regningen fremfor å re-ansette dem, sier han.

Etter demonstrasjonen, skal et hundretalls piloter i protest mot SAS sin behandling av oppsagte ansatte, reise til Gardermoen.

- Vi skal ha med uniformen hengende på kleshengeren, for å gi et signal til SAS-ledelsen om at de har mange hundre høyt profesjonelle og dedikerte piloter som kan komme på jobb på kort varsel, sier Røiseland.

De hadde i utgangspunktet tenkt å levere inn uniformene sine, men gjorde en endring i planene.

Arrangementet er i regi av piloter og kabinansatte i Norge, med støtte fra fagforeningene Norske SAS-flygeres Forening, SAS Norge Flygerforening, Norsk Flygerforbund, Kabinansattes Forbund, LO og Parat.

Les også: Ryanair utestenger kunder som fikk refundert billetter under pandemien

- Samme selskap

Trygve Bergsland, leder for kommunikasjonsavdeling i fagforeningen Parat, sier til Nettavisen at demonstrasjonen tirsdag er et ledd i målet om få pilotene tilbake i jobb.

- Vi vil gjøre både politikere og befolkningen oppmerksomme på problemstillingen. Vi synes det er viktig at folk er klar over dette. Men det er også et forsøk på å snakke til SAS-ledelsen, og si at dette ikke er greit, sier han.

Bergsland sier at Parat mener at de oppsagte pilotene skal ha gjenansettelsesrett i SAS uansett om det er i morsselskapet eller et av datterselskapene.

- Parat har lenge jobbet for at det skal være én tydelig arbeidsgiver, uten at arbeidsgiveransvaret splittes og utydeliggjøres. Vi har ført saker på dette i Norwegian over lang tid, og ser at SAS er i ferd med å gjøre det samme, sier han.

- Vi oppfatter det som at SAS forsøker å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret, påpeker Bergsland.

Tidligere i oktober varslet SAS-piloter i Parat at de vil gå til søksmål mot flyselskapet. SAS-pilotene i Parat mener SAS bryter inngåtte avtaler ved å sette ut deler av produksjon til andre flyselskap. Parat-advokat Christen Horn Johannessen bekreftet i en pressemelding for to uker siden at det er sendt varsel om søksmål til SAS.

Les også: Sissener tror Norwegian går over ende: - Pengene renner ut

Kampen gjelder for alle SAS-ansatte, noe leder for kabinansatte i SAS, Martinus Røkkum, uttalte i pressemeldingen.

- Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte og alle andre ansatte i SAS. Er det SAS som utfører egen produksjon har vi jobb, er det andre innleide flyselskap som flyr for SAS har vi ikke jobb. Saken som nå utkjempes er viktig for alle SAS-ansatte, uavhengig av hvilken forening de er organisert i og uavhengig av hvilken jobb de i dag utfører, sa Røkkum.

– Prøver å redde SAS

Pressesjef i SAS John Eckhoff sier til Nettavisen at de prøver å redde selskapet og sikre skandinaviske arbeidsplasser.

– Det er fullt forståelig at det er mange følelser knyttet til at SAS måtte si opp 5.000 høyt verdsatte medarbeiderne under pandemien, inkludert drøyt 500 piloter. Vi vil gjerne ha tilbake alle sammen, og jobber nå for å skape det beste produktet med billettpriser folk er villige til å betale. Da må vi drive enda mer effektivt enn vi gjør i dag. Et nytt konkurransebilde krever at vi endrer vår organisering og at vi kan fly når det passer kundene og ikke når det passer oss. Alle som jobber i SAS føler den tøffe konkurransen på kroppen hver eneste dag og vet at det ikke er noen naturlov som tilsier at SAS alltid vil klare seg. Vi må gjøre oss fortjent til hver eneste passasjer og skal forbli det største flyselskapet i Norge, skriver Eckhoff i en e-post til Nettavisen.

Ifølge Eckhoff har pandemien fremskyndet et allerede eksisterende behov for å skape lønnsomhet i alle deler av organisasjone.

– SAS’ driftsmodell bestå av fire produksjonsplattformer som drives under SAS-merkevaren. Tre av disse er heleide datterselskaper av SAS: SAS Scandinavia, SAS Connect, SAS Link. Den fjerde plattformen er våre eksterne partnere, såkalt wet-lease, skriver Eckhoff.