DNB Markets har kommet med en kort markedsoppdatering om norsk økonomi som følge av nye markedsdata. Mange av de nye tallene har vært oppløftende og antyder at bunnen i økonomien ble passert allerede i april.

DNB har derfor oppdatert prognosene for noen nøkkeltall før de kommer med en større markedsoppdatering i august. Og en av de sentrale størrelsene er boligprisutviklingen.

Så langt har ikke koronanedturen rammet boligmarkedet spesielt hardt, boligprisene har holdt seg overraskende godt oppe. Det har DNB tatt inn over seg.

DNB spår i denne markedsoppdateringen at prisene på brukte boliger kan stige med 2,8 prosent i 2020. Det er en oppsiktsvekkende stor endring fra maiprognosen om et fall på 4,3 prosent, forskjellen er hele 7,1 prosentpoeng.

Les også: Boligekspert - dette er atomknappen i boligmarkedet

Sterke vårtall

Når Nettavisen ber sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets utdype helomvendingen svarer hun:

- Det handler egentlig om at da vi lagde boligprognosen i starten av mai, hadde vi et annet forløpet for starten av denne prognoseperioden, nå på vårparten. Vi trodde da på et betydelig prisfall de to månedene april og mai. Det har vist seg ikke å stemme, sier hun.

Dette betydelige fallet er nå gjort om til en spådom om en klar prisoppgang i vår- og sommermånedene. Men Haugland understreker at de ikke har gjort noe med det mer fremtidige forløpet, kun marginale endringer for boligprisutviklingen i høst. Og høstparten er normalt en svake tid i boligmarkedet.

For pessimistisk

Statistisk sentralbyrå spådde nylig en nedgang boligprisene i år på 1 prosent. Og da koronakrisen stod på som verst for noen måneder siden, fryktet Næringslivets Hovedorganisasjon et fall på hele 12 prosent. Det ser ut til å være altfor pessimistisk.

DNBs eksperter viser i den ferske oppdateringen blant annet til en sesongkorrigert oppgang i boligprisene i mai på 1,4 prosent. Det er en økning som er klart sterkere enn normalt for måneden og den sterkeste maioppgangen Eiendom Norge har registrert. DNB betegner denne oppgangen som «overraskende høy».

De ventet derimot at tap av kjøpekraft og økt usikkerhet om inntektene fremover, ville påvirke etterspørselen mer negativt enn drahjelpen boligmarkedet får fra de rekordlave rentene.

Men så langt tyder rapportene ifølge DNB på at boligmarkedet fungerer rimelig bra, til tross for restriksjoner på aktivitetene i Norge.

Les også: Ledigheten gir boligknekk - utenkelig at det ikke skjer

Lavere volumer

Det er fortsatt et høyt transaksjonsvolum, selv om volumene i mai var noe lavere enn i tilsvarende måneder i fjor. Noen færre boliger ble lagt ut for salg, og det var også noen flere usolgte boliger.

DNB påpeker at prisveksten i mai var basert på færre salg enn normalt. Det kan være et mer selektivt salg av boliger under koronakrisen, som tilslører en underliggende svakere etterspørsel. Men spådommen er en moderat prisvekst i andre halvår og altså en årsvekst i boligprisene på nærmere 3 prosent.

Og selv om utsiktene for norsk økonomi har bedret seg noe, er hovedkonklusjonene om hvordan koronaepidemien påvirker norsk økonomi stort sett de samme som i mai.

- Vi ser fortsatt et alvorlig bilde for norsk økonomi, men det er mindre ille nå i akuttfasen, sier Haugland.

Farten overrasker

Men én ting har endret seg, og det er farten i hvordan aktivitetsnivået tar seg opp. Det påvirker tidligere anslag og fører til oppjusteringer. De seneste nasjonalregnskapstallene og fallet i den registrerte arbeidsledigheten peker mot et kortere fall i aktivitetsnivået enn tidligere antatt.

I tillegg har oljeprisen steget, og utsiktene til økte oljeinvesteringer er bedret. Spådommen er at fastlandsøkonomien i år vil falle med 4,3 prosent. Det er fortsatt mye, men mer optimistisk i forhold til maianslaget på 5,9 prosent.

Den noe økte optimismen skyldes færre restriksjoner fra Erna Solberg & Co, men vi kan ikke regne med at farten i gjeninnhentingen vil være slike høy utover høsten.

Les også: Velger du disse varene, kan du spare 50.000 på ett år (+)

Halvering

Den registrerte ledigheten har falt fra skyhøye 10,8 prosent i mars til 5,8 prosent i begynnelsen av juni. Mot utgangen av året kan denne ledigheten ligge på ca 4 prosent, mot 2,2-2,3 prosent ved utgangen av 2019.

I gjennomsnitt kan arbeidsledigheten havne på 5,2 prosent i år, mens i mai spådde DNB-ekspertene en årsledighet på 6,7 prosent.

De seneste NAV-tallene viser at det nå er registrert 304.700 helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 16.900 færre enn for en uke siden. 151 500 personer er registrert som helt ledige og utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken.

Lav prisstigning

Men den totale prisstigningen i år blir lav, mye takket være de rekordlave strømprisene. Går det som DNBs eksperter tror, havner vi på lave 1,1 prosent. Det kan derfor bli litt mer å rutte med for husholdningene, selv om lønnsveksten havner ned på lave 2 prosent.

Norges Bank har som mål for penge- og rentepolitikken at prisstigningen utenom avgiftsendringer og energipriser - over tid skal ligge på 2 prosent.

Les også: DNB - viruset kutter din lønnsvekst i to

Over målet

De seneste tallene viser at den såkalte kjerneinflasjonen var på 3 prosent, godt over målet. Det kan isolert sett øke faren for renteøkninger, men det er ikke noe tema i disse koronatider. Norges Bank rører ikke renten på lang tid og i hvert fall ikke nå på rentemøtet til torsdag.

DNB Markets spår at kjerneinflasjonen i år havner på 2,8 prosent. Den svake kronen gjør at prisen på forbruksvarer vi kjøper fra utlandet blir dyrere. Importvarene utgjør om lag 30 prosent av den totale prisstigningen i Norge.