Ifølge en forskningsrapport utarbeidet av Ricoh Europa, tror 57 prosent av de spurte arbeidstakerne at teknologien snart vil bidra til firedagers arbeidsuke. Grunnen er mye høyere produktivitet og effektivitet, skriver NæringsEiendom.

I en pressemelding skriver de at et økende antall organisasjoner har innført firedagersuken, eller undersøkt mulighetene for å innføre dette. Tiltaket er ment for å bidra til de ansattes velferd og for å forbedre den langsiktige produktiviteten. Ricoh Europa trekker frem Planio, en bedrift som er basert i Berlin og som jobber med programvare for prosjektledelse. De innførte firedagersuken for sine ansatte i fjor, mens den britiske organisasjonen for medisinsk forskning, Wellcome Trust, gjennomførte en studie for å vurdere om firedagersuken var gjennomførbart for dem, før de besluttet å vente.

Vil øke produktiviteten

Til tross for at firedagersuken er et stykke unna, viser Ricohs undersøkelse at flertallet av arbeidstakere er ivrige etter å øke produktiviteten gjennom opplæring og teknologi, uavhengig av alder. I undersøkelsen kommer det frem at nesten tre fjerdedeler (72 prosent) ønsker å bidra mer på arbeidsplassen og fremmer et tydelig ønske om å ha større påvirkningskraft.

Likevel vet arbeidstakerne at de ikke kan gjøre dette på egenhånd.

– Syv av ti arbeidstakere (70 prosent) sier de forventer å måtte lære seg nye ferdigheter i løpet av karrieren, mens 63 prosent tror teknologi burde spille en sentral rolle i å hjelpe dem til å utnytte styrkene sine maksimalt, står det i pressmeldingen.

På spørsmål om påvirkningskraften teknologien har på folks arbeidshverdag, sier rundt fire av ti at automasjon (44 prosent) og kunstig intelligens (39 prosent) sannsynligvis ville være til hjelp i deres roller. Mer enn to tredjedeler (69 prosent) tror også at de beste bedriftene investerer i digital teknologi som bidrar til kompetanseheving, vektlegger påvirkningskraften de rette verktøyene og opplæring i disse kan ha på hvor fornøyde og produktive folk er på jobb, skriver NæringsEiendom.

Første skritt

– Dette er positive nyheter for bedriftsledere. De ansatte er samstemte i sitt ønske om å vise til resultater på jobb og til å oppnå mer. En anerkjennelse av at dette er det første skrittet på veien mot å forbedre langsom produktivitet som har preget det europeiske markedet etter finanskrisen i 2008, sier David Mills, administrerende direktør i Ricoh Europa.

– Forskningen viser at svaret på produktivitetsutfordringene ikke ligger i å presse arbeidstakerne til å jobbe hardere eller å jage etter vage ideer om innovasjon, men heller støtte de ansatte i prosessen med å lære nye ferdigheter og utvikle en teknologidrevet effektivitet som vil føre til resultater for produktiviteten, og kanskje til og med til kortere arbeidsuke, avslutter han.