Gå til sidens hovedinnhold

Optimisme blant arbeidsgiverne

Norske arbeidsgivere er blant de mest optimistiske i Europa, og innen flere bransjer ligger det an til oppbemanning.

Oslo (ANB): 11 prosent av norske arbeidsgivere planlegger å starte året med oppbemanning. Seks prosent vil nedbemanne og 82 prosent forventer ingen endring, ifølge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for 1. kvartal 2010. Norske arbeidsgivere er dermed blant de mest optimistiske i Europa, og bemanningsforventningene har økt noe fra fjerde kvartal 2009.

- Det er en positiv trend vi ser nå. Bunnen ser ut til å være passert, og det ansettes igjen, så vi kan kalle det nøktern optimisme hos arbeidsgiverne, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Oslo i tet
Arbeidsgiverne i Oslo og Akershus er de mest optimistiske for annet kvartal på rad. Med 37 prosent som planlegger oppbemanning og kun tre prosent som vil nedbemanne, har regionen de høyeste bemanningsplanene siden undersøkelsen ble innført i 2003.

- Generelt ser vi et taktskifte i markedet. Selv om mange fremdeles er avventende, har vi økt etterspørsel etter medarbeidere innen regnskap, administrasjon, salg og varehandel, sier Brath.

Arbeidsgivere i Øst-Norge har de laveste forventningene på syv år. Her er det 13 prosent som forventer å nedbemanne mens kun 2 prosent vil oppbemanne.

- Innlandet fikk virkninger av finanskrisen noe senere enn mer sentrale steder i Norge. Erfaringsvis har Østlandsområdet merket konjunktursvingninger fire til seks måneder etter for eksempel Oslo, sier Brath.

Arbeidsgivere i Nord Norge er fortsatt positive. Dette skyldes primært en stor andel offentlig sektor i regionen. Ni prosent vil oppbemanne, mens fire prosent forventer nedbemanning.

På Sør- og Vestlandet er bemanningsforventningene de samme som forrige kvartal, men det er en nedgang fra fjoråret. Dette skyldes i all hovedsak at underleverandører til olje- og gasssektoren er avventende til arbeidsmarkedet. Åtte prosent tror de vil oppbemanne, mens tre prosent forventer nedbemanning.

Optimisme i finans
Arbeidsgivere i finanssektoren har jevnt over vært positive i hele år og optimismen fortsetter inn i 2010. En av fem planlegger oppbemanning mens kun tre prosent skal nedbemanne.

Arbeidsgivere i produksjon og bygg og anlegg har negative forventninger til bemanning.

Norge, Sverige og Tyskland har de høyeste bemanningsforventningene i Europa. Samtidig har Spania, Irland og Nederland de laveste forventningene.

I forrige kvartal var det bare tre europeiske land som hadde positive forventninger til bemanning. I neste kvartal er det åtte land som har positive bemanningsforventninger.

- Dette kan være positive tegn, sier Brath.

Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer undersøker hvert kvartal sysselsettingsplanene til 72.000 arbeidsgivere i 35 land. Et representativt utvalg på 750 norske bedrifter deltar i undersøkelsen. (ANB)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar