Kritikken har haglet mot Bjørn Dæhlie etter at det ble kjent at han melder flytting til Bø i Vesterålen, som har redusert den kommunale formuesskatten. Politikere på venstresiden har kommet med harde utfall, som SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Flere tviler på at Dæhlie har noe annet motiv for flyttingen enn å spare skatt. Men ordfører Sture Pedersen (H) er sikker på at investoren og den tidligere skikongen vil skape arbeidsplasser.

- Jeg kjenner Bjørn fra ferie i sommer, og han virket dønn ærlig på at han vil bidra og skape noe i Bø. Det er noen som skyter uansett, men spesielt Rødt og SV burde klappe og applaudere. Vi må ha mer folk her oppe, sier Pedersen til Nettavisen Økonomi.

Les også: Milliardær Hilde Midthjell tar Dæhlie i forsvar

På tegnebrettet

Det er ikke bare Dæhlie som har meldt flytting, andre investorer har gjort det samme.

- Samtlige jeg kjenner til har noe på tegnebrettet og vil investere i kommunen. Hvis ikke dette skjer i løpet av en toårsperiode, skal jeg ta med de som ikke investerer inn i et hus og peke på dem.

- Så du er overbevist om at Dæhlie gjør dette for å være langsiktig?

- Svaret på det er et umiddelbart «ja», han har vært tydelig på det. Men det blir et prøveår, der han skal drifte sin forretningsvirksomhet fra en annen kommune.

Kommunestyret i Bø fattet for nesten ett år siden vedtaket om å redusere den kommunale formuesskatten fra 0,70 til 0,20 prosent. Den lavere satsen skal gjelde fra årsskiftet. Pedersen sier han er vant med kritikken, men det er blitt mer oppmerksomhet etter Dæhlies flytting.

Forlatt oss

- For meg handler dette om distriktspolitikk, og jeg har sagt mange ganger at det offentlige har forlatt denne kommunen. Derfor har jeg i flere år jobbet mot privat næringsliv for å tiltrekke oss kapital og investere i nye arbeidsplasser. Det kan dreie seg om investeringer på 200-300 millioner, spesielt innenfor turismen.

- Ikke minst tror jeg denne kapitalen kan skape nye arbeidsplasser, den store verdien ligger i at den enkelte får arbeid.

- Politikere på venstresiden sier vedtaket er et kappløp mot bunnen i formuesskatt?

- Jeg har registrert det, men i stedet kan man øke skatten på vanlige overskudd og lønninger man tar ut, svarer Høyre-ordføreren, som fikk hele 57,5 prosent av stemmene ved forrige kommunevalg.

Han vil derfor bevise at fremtidens nye arbeidsplasser gjerne kan skje i Bø i Vesterålen. Hverdagen nå er at ved å sitte i ro, fører det til kutt i budsjettene som følge av befolkningsnedgang.

På vei nedover

- Folketallet er på vei nedover i mange kommuner i Nord-Norge, det er ikke mange kommuner som har løft i befolkningen. Vi er ingen fraflyttingskommune ved at det er flere som vil ut enn inn, men vi sliter med at det er flere som dør enn som blir født.

- Min kampanje går ut på at det er kun det private næringslivet som kan redde oss, ingen andre. Det er andre kommuner som får offentlige arbeidsplasser, sier Pedersen.

- Kaski sier at et kutt i formuesskatten vil gå ut over tilbudene til innbyggerne i kommunen?

- Jeg ser det, men politikerne som sier det, har ikke satt seg godt nok inn i situasjonen. I hver budsjettbehandling er det kutt i kommunale budsjetter i Distrikts-Norge.

- Det er ikke fordi regjeringen leverer dårlig, men når folketallet går ned, blir det mindre penger å rutte med. Da må vi kutte, og det skjer i dag, svarer Bø-ordføreren.

Les også: Regjeringen reduserer formuesskatten

Forvridd

Overføringene fra staten er lagt opp slik at når folketallet i en kommune går ned, blir det mindre penger å rutte med. Å få opp befolkningstallet er derfor helt avgjørende. Pedersen sier at han ikke mangler lærere, men han mangler elever. Det er heller ikke vanskeligere å få tak i sykepleiere i Bø enn andre steder i landet.

- Det er forvridd tankegang at vi har større problemer med å rekruttere her enn andre steder, sier ordføreren for 2560 innbyggere. Han må likevel ta grep som ikke rammer kommunens innbyggere, og Bø-ordføreren ser en større optimisme på flere år, blant annet ved at flere bygger hus i kommunen.

- Men hvor alvorlig er situasjonen for Bø?

- Situasjonen er alvorlig for denne kommunen og for alle distriktskommuner som ikke klarer å beholde folketallet og snu spiralen. Og vi løser ikke dette ved å slå oss sammen med andre kommuner og samfunn ute ved kysten. Derfor var vi nødt til å gjøre noen grep.

Selvkritikk

Pedersen sier han har tatt selvkritikk på at de har vært for dårlig til å omstille samfunnet og næringslivet, og det gjelder både i Bø og Distrikts-Norge. Bø har i likhet med andre kystkommuner vært opptatt av primærnæringene fiske og landbruk, men disse næringene er blitt mer effektive.

- Vi har ikke lagt til rette for nye teknologiarbeidsplasser. Når det gjelder fremtidens arbeidsplasser, har vi ikke vært på banen, men sittet stille i båten. Vi kan ikke rope på staten, men på privat næringsliv, erkjenner han.

Oppdrettsnæringen er blitt veldig stor, men ordføreren sier de må bli dyktigere til å holde på fisken selv og ta en større del av verdiskapningen som nå forsvinner ut av landet. Noen lyspunkter er det likevel.

- Bø har fått verdens første tørrfiskfabrikk som tørker tørrfisken inne. Vi har også fått inn en privat bedrift med 35 ansatte i en bygning som tidligere huset tolv stykker som jobbet i en psykiatrisk institusjon. Men de ansatte her satt nærmest og strikket for å få dagen til å gå. Det var ikke en beboer å ta vare på.

Privat redning

- Dette kan jo ikke fortsette, sa jeg, men de svarte at «vi er redde for å miste arbeidsplassene våre». Derfor sier jeg at de private arbeidsplassene er redningen vår. Det må SV forstå.

Infrastruktur er et annet problem. Pedersen sier det tar tre timer å kjøre til flyplassen Evenes utenfor Harstad. Blir det en opprustning av Hålogalandsveien, går kjøreturen ned til 1 time og 45 minutter.

- Formuesskatten er en av tingene vi kan gjøre noe med for å få ned kostnadene. Folk skjønner ikke avstandene vi har her oppe, vi har så mange andre utfordringer, sier Bø-ordføreren. Han trekker frem flyutgiftene som et eksempel.

Les også: Skikongens skatte-spurt avslører hvor tåpelig den norske formueskatten er

Mange tusen

- En tur-retur for meg til Bodø koster ca. 4000 kroner, til Oslo 6000-7000 kroner. Jeg har begynt å tenke på en sjøflyhavn eller en privat flyplass, fordi det er så dyrt å fly med vårt kortbanenett, men jeg har ikke realisert planene. Og kommunikasjon er viktig for å lykkes i Distrikts-Norge.

Lavere arbeidsgiveravgift for bedriftene er et annet fortrinn, det selger Pedersen aktivt inn til bedrifter som skal etablere seg.

- Vi må ha disse fordelene, og så har vi miljøkostnadene. Elbiler? Vi er ikke forberedt i det hele tatt, det finnes nesten ingen ladestasjoner her.

Men i 2021 kan det gå mot et regjeringsskifte, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet som de sentrale styringspartiene. Ingen av disse partiene ivrer for noe kutt i formuesskatten, men Pedersen frykter ikke konsekvensene.

Erna jubler

- Erna heier på dette, hun besøkte meg i august og mener dette er rett måte å gjøre det på. Jeg er nå inne i min fjerde ordførerperiode, og da Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt med makten forrige gang, fikk vi heller ikke drahjelp til offentlige arbeidsplasser.

Ordføreren ser allerede effektene av den lavere satsen som innføres ved årsskiftet.

- Det er det private næringslivet i kommunen som virkelig stiller opp og har brettet opp ermene, det er lenge siden vi har hatt denne optimismen i kommunen.

Bø og administrasjonen har regnet litt på konsekvensene av den reduserte formuesskatten og mulige positive ringvirkninger.

- Om ingen som flytter hit skaper noen arbeidsplasser, taper vi 4-5 millioner kroner av et totalt budsjett på 350 millioner. Men i dag sitter vi og må kutte 10 millioner. Vi har fått et havbruksfond som vi kan hente penger fra, men normalt gjør vi ikke det.

- Derfor må vi effektivisere, men det er ikke lagt opp til kutt i helsesektoren, kun i administrasjonen. Her kutter vi flere stillinger, fordi vi samtidig er blitt mer effektive. Det er ikke sagt opp noen, nedbemanningen har vært gjennom naturlig avgang, forteller Bø-ordføreren.

Les også: Akademikere - best uten ball

Nysgjerrige

- Tror du flere kommuner vil følge etter Bø?

- Jeg kan ikke se at nabokommunene har sagt noe konkret, men jeg har fått flere henvendelser fra andre kommuner rundt omkring i landet som følger nysgjerrig med. Flere har vurdert dette, svarer Pedersen.

Han oppfordrer folk som «bor seg i hjel» til å komme seg ut av byen og flytte nordover til flott natur og en kommune med store ambisjoner.

- Lykkes vi enda mer innenfor turisme, avler dette nye ting, som avstandsuavhengige arbeidsplasser. Vi jobber veldig intenst med å få teknologibedrifter hit, sier ordføreren og trekker frem et eksempel.

- Vi har en bedrift her som leverer IT-løsninger til kommunene og der gründeren bor i Oslo. De gjør det kjempebra, og statsministeren sa på et møte da hun var her «rekk opp hånden de som er fra Bø». Det var fem-seks stykker, resten av de totalt noen-og-tyve ansatte var innflyttere.

Nettotap

- Over tid vil Bø i et normalår ha et nettotap av 40-50 mennesker, som gir 2,5-3 millioner i tapte inntekter. Får vi derimot 50 til 100 mennesker som kan flytte til kommunen, gir det et pluss på fem millioner. Differansen blir veldig store, selv om folketallet bare stabiliserer seg, sier Pedersen.

- Dere kan ikke bare basere dere på lokal arbeidskraft?

- Nei, folk må flytte hit, det er viktig for meg å påpeke at vi må bli flere hoder i kommunen. Og så er det mye billigere å etablere seg her enn i byene. Jeg lover byggetillatelse på dagen, barnehageplass på dagen, og jeg spøker med at det er tre dagligvarebutikker i Bø, så kundene slipper å så i kø.

- Om nødvendig åpner de gjerne en kasse til.