(Romerikes Blad): Økokrim har tiltalt ordføreren i Nittedal kommune og en næringsdrivende i Nittedal for grov korrupsjon.

Sentralt i saken står et utbyggingsprosjekt i Hakadal.

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125 000 kroner til et selskap deleid av ordføreren.

Les også: Brasiliansk politiker trekker seg etter å ha blitt tatt med trusa full av kontanter

- ØKOKRIM mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Esben Kyhring.

– Skal i retten og forsvare meg

Hilde Thorkildsen har hele tiden nektet straffeskyld i korrupsjonssiktelsen og tar nyheten om at hun nå er tiltalt tungt.

– Nå skal jeg i retten og forsvare meg. See you in court, er det ikke det man sier? Jeg har ikke gjort noe galt, og det kommer jeg til å stå på. Jeg har ikke noen hemmeligheter og lever et helt vanlig liv. Man blir skilt, legger ned og selger en bedrift, og prøver så godt man kan i det livet man har fått tildelt. Mitt liv har i stor grad kun vært familie og politikk. Det er revet i stykker. Nå skal jeg ta det tilbake, sier Hilde Thorkildsen til Romerikes Blad.

I strid med etiske retningslinjer

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var ifølge tiltalen også i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune. Ordføreren skal heller ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet.

ØKOKRIM har i sin trusselvurdering for 2020 fremhevet risikoen for korrupsjon på kommunalt nivå og særlig på områder der kommunal virksomhet møter privat næringsliv, slik som i byggesaker. Flere saker de senere år underbygger at dette er et risikoområde.

Den tidligere polititoppen er dømt for grov korrupsjon. Dette sier han om sitt nye liv bak murene:


- Korrupsjon i det offentlige kan i ytterste konsekvens svekke tilliten til myndigheter og politikere, sier Kyhring.

For tre andre personer som også har vært siktet i saken, er forholdet henlagt etter bevisets stilling.

Pågrepet 13. februar

Det var 13. februar i år at politiet møtte opp hjemme hos Thorkildsen. Ordføreren ble pågrepet og huset ble ransaket. Hun satt 14 timer i avhør i Økokrims lokaler i Oslo.

Les også: Raser mot sjokkbot: - Rema 1000, Kiwi og Extra må øke prisene kraftig for å overleve

Siden da har Thorkildsen vært siktet for grov korrupsjon i forbindelse med utbyggingsprosjektet Bjørnholtlia i Nittedal. Onsdag kom beskjeden om at Økokrim har tiltalt Thorkildsen og en forretningsmann som er sentral i utbyggingsprosjektet.

Ekstraordinært møte

Fungerende ordfører Inge Solli (V) i Nittedal skriver følgende i en uttalelse til RB:

– Nå er det opp til domstolen å ta stilling til saken. Jeg har tillit til at rettsvesenet vil komme fram til en riktig dom. Jeg forstår at situasjonen er en stor belastning. Det er viktig å også ta vare på mennesket Hilde Thorkildsen i denne vanskelige tiden.

Kommunestyret har fattet et vedtak om at det snarest mulig etter påtalebeslutning legges fram en sak for kommunestyret om videre prosess. Det vil nå skje i et ekstraordinært møte før jul, opplyser Solli.

-Jeg vil med bakgrunn i kommunestyrets vedtak innkalle til ekstraordinært kommunestyre før jul. Det er opp til kommunestyret å beslutte videre prosess, sier han.

Les flere saker fra Romerikes Blad her.