SKØYEN (Nettavisen): Nettavisen har flere ganger skrevet om kampen mellom dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) og leverandørenes produkter. Virke tok i fjor til orde for mer EMV i butikkene.

Det har vært spekulert på om kjedene bevisst setter opp prisene på leverandørenes produkter for å subsidiere egne varer. Men en test Nettavisen har gjort, viser at flere produkter av Kiwis First Price var dyrere enn merkevaren. Frist Price-produktene skal være de billigste.

På spørsmål om Orkla selv rundt og sjekker utviklingen på kjedenes varer, kommer det kontant fra kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli:

– Vi følger nøye med.

– De operative miljøene våre er veldig på ballen og følger med på prisene, særlig rundt de to sentrale prisvinduene 1. februar og 1. juli, legger han til.

– Det vi sier, er at vi har en forsiktig tilbakegang i markedsandeler, og vi tror vi mister andeler til de private merkene, utdyper konsernsjef Nils K. Selte.

Ikke Orkla som bestemmer prisene

Orkla har som leverandør til dagligvarekjedene ingen mulighet til å fastsette prisen ut til forbrukerne, det gjør kjedene.

– Nei, det er kundene våre som setter prisen ute i butikkene, og det er en spesiell situasjon. Vår viktigste konkurrent er kjedenes egne merkevarer, og vår viktigste konkurrent setter også prisene selv, sier Selte.

– Er det ubehagelig?

– Ja, svarer Mageli. Han er opptatt av at prisene i butikkene settes på en fair og riktig måte, slik at Orkla konkurrerer på like vilkår.

– Det er spillereglene, og de må vi forholde oss til. Derfor må vi være nyskapende, ta ut kostnader og hele tiden levere gode produkter som forbrukerne vil ha. Og så har vi kontinuerlig økt budsjettene våre på markedsføring. Det er et område vi har sagt at vi ikke skal redusere kostnadene, nyanserer Selte.

Sterk vekst

Orkla la frem solide tall for første kvartal og gjorde det langt bedre enn det analytikerne ventet. Veksten sammenliknet med første kvartal 2022 var på pene 13 prosent,

Orkla skrev i en børsmelding at veksten i det viktige merkevareområdet var drevet av prisøkninger for å kompensere for kostnadsøkninger. I realiteten er derfor hele veksten fra i fjor prisøkninger.

Mageli sier at analytikerrapporter viser at dette også gjelder for de globale merkevareselskapene.

Selger mest utenfor Norge

Orkla har hele 75 prosent av omsetningen utenfor Norge. Resultatene gjelder derfor i stor grad virksomheten utenfor hjemmemarkedet. Orkla er forsiktig med å si noe om volumveksten i Norge kontra de utenlandske markedene.

– Det vi har sagt, er at det er store variasjoner mellom de forskjellige forretningsområdene. Vi ser at Orkla Foods (kjente merkevarer i Norden og Europa, red.anm) har en veldig svak volumutvikling, mens andre områder har en ganske positiv utvikling. Sverige, Danmark, Tsjekkia og Slovakia er kanskje de områdene hvor volumene har utviklet seg svakest, sier Selte.

Han vil ikke overfor Nettavisen i detalj gå inn på hvor stort volumfallet har vært.

– Vi har hatt en vekst i inntektene på ca. 13 prosent, og vi har hatt en svak tilbakegang i volumene, sier konsernsjefen.

På etterskudd

Selte var i fjor høst klar på at prisene de tok var på etterskudd i forhold til kostnadsøkningene. Men prisene på en rekke råvarer har falt, og energiprisene er på vei nedover.

– Hvis du ser på verdensmarkedet, er det riktig at råvareprisene har falt. Men det er et etterskudd her, og det er ikke sånn at vi kjøper alle våre innsatsfaktorer i spotmarkedet, parerer Selte.

Orkla må fremdeles tåle høye innkjøpskostnader. Og igjen, det er en stor forskjell mellom de ulike virksomhetene.

– Orkla Foods har økende innkjøpskostnader, eksempelvis på kjøtt, meieriråvarer tomtatpuré og ris. For andre deler av virksomheten ser vi noe tilbakegang, sier Selte.

Tørke kan gi nye prishopp

Prisene på en del råvarer kan stige ytterligere som følge av den langvarige tørken i Sør-Europa.

– Åpenbart, kommer det kontant fra konsernsjefen.

– Vi har hatt to sesonger med ganske tørre sommere i Europa, som har påvirket mange innsatsfaktorer på pris. Det er ikke bare krig og ustabilitet, men også tørke.

– Er dere bekymret for hva klimaendringene vil gjøre med både tilgangen på råvarer og prisene?

– Ja, det er noe vi følger tett og som vi hele tiden overvåker tett. Det er også en del av vår bærekraftstrategi, svarer Selte.