Orkla beholder Elkem

Foto: Morten Holm (Scanpix)

Orkla har besluttet å beholde Elkem. Orkla mener at de selv er best egnet til å utvikle Elkem videre. Ole Enger går av som toppsjef.

17.10.05 08:44

«Orklas styre mener at det foreligger et betydelig verdiskapningspotensial i Elkem, Sapa og Borregaard. Å realisere dette krever aktiv selskapsutvikling og restrukturering, og styret mener at Orkla med sine industrielle og finansielle ressurser er best egnet til å kunne forløse disse verdiene. Samtidig mener styret at en utskillelse i dag ikke vil gitt den samme langsiktige verdiutviklingsmulighet for Orklas aksjonærer», skriver Orkla i en melding.

Orkla har også lagt vekt på at merkevareområdet skal utvikles, og at den valgte eiermodell ikke vil begrense merkevareområdets videre forutsetninger for vekst.

«Orkla vil nå forsterke fokus på de respektive selskapenes kritiske suksessfaktorer. For å oppnå det vil Elkem, Sapa og Borregaard bli organisert som sideordnede selskaper i konsernet», heter det videre.

Elkem-sjef Ole Enger ønsket at Elkem skulle skilles ut har tatt konsvens av det og stilt sin plass til disposisjon. Enger skal fortsette i styret.

- Jeg legger ikke skjul på at jeg primært hadde ønsket en utskillelse, men en videreføring innenfor Orkla er også et godt alternativ for Elkem og selskapets ansatte. I den foreliggende situasjon har jeg funnet det riktig å stille min plass til disposisjon, sier Enger.

Administrerende direktør i Elkem Aluminium John G. Thuestad blir ny Elkem-sjef. Thuestad er sivilingeniør og har en MBA. Han har vært ansatt i Elkem siden 1984, med unntak av perioden 1995-2000 da han arbeidet i Hydro Aluminium og Norzink.

- Styret vurderer det slik at Orkla vil representere en god eierplattform for å videreutvikle Elkem, Sapa og Borregaard. Målsettingen er både å synliggjøre og øke selskapenes underliggende verdier gjennom selskapsutvikling og videre restrukturering. Orkla har evnen til å bidra til operative forbedringer, og vil samtidig være i stand til å forfølge struktur- og vekstmuligheter for selskapene. I dette ligger at vi også mener at en slik utvikling bedre vil få frem de reelle verdiene i selskapene enn en børsnotering på det nåværende tidspunkt, sier styreleder Johan Fr. Odfjell.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.