Matvaregiganten presenterte fredag morgen tallene for andre kvartal. Og de viser at merkevarevirksomhet i andre kvartal oppnådde 2019 et driftsresultat å 1124 millioner kroner, som er en økning på 7 prosent. Driftsinntektene økte med 4 prosent til 10.051 millioner.

Orklas samlede driftsinntekter økte i andre kvartal med 5 prosent til 10.542 millioner kroner Driftsresultatet endte på 1109 millioner, som er på samme nivå som i andre kvartal 2018.

Godt gjettet

Hvis vi ser på analytikernes forventninger, hadde de i gjennomsnitt ventet totale inntekter på 10.637 millioner kroner og et resultat før skatt på 1181 millioner.

Orkla hadde i første kvartal driftsinntekter på 10,18 milliarder kroner og et driftsresultat på 1,01 milliarder. Aksjemarkedet verdsatte i vår de sterke tallene og sendte aksjen opp 5,2 prosent.

Orkla opplyser i en børsmelding fredag morgen at tre av fire forretningsområder hadde god fremgang i driftsresultatet: Orkla Foods økte resultatet med 13 prosrent, Orkla Confectionery & Snacks med 12 prosent og Orkla Food Ingredients med 11 prosent. Orkla Care hadde derimot en tilbakegang på 8 prosent.

Stor Jotun-fremgang

Konstituert konsernsjef Terje Andersen i Orkla sier i børsmeldingen at de samlet sett er fornøyde med utviklingen i andre kvartal.

- Særlig gledelig er det å se fremgangen for Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks som hadde bredbasert vekst i både topp- og bunnlinje. Vridning mot mer lønnsomt salg ga Orkla Food Ingredients god fremgang i driftsresultat, sier Andersen.

Han er også tilfreds med at Jotun, der Orkla eier 42,6 prosent av selskapet. Jotun hadde i første halvår et driftsresultat på 1349 millioner kroner, en fremgang på nesten 45 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Krevende markedsendring

Men Orkla Care har hatt et utfordrende halvår. Orkla skriver i halvårsrapporten at utviklingen har vært svak både på topplinjen og i driftsresultatet.

Disse utfordringene relaterer seg delvis til en krevende markedsendring i dagligvarehandelen i Norge. I tillegg ser Orkla en svak utvikling i vektkategoriene.

Orkla har vært opptatt av å skrote den omstridte sukkeravgiften, som de mener rammer skjevt. Et utvalg foreslo i vår å fjerne avgiften og å erstatte den med en avgift som skiller varer med og uten sukker.

Ny konsernsjef

I juni ble det kjent at Jaan Ivar Semlitsch blir nye konsernsjef i børsgiganten etter Peter Ruzicka. Sistnevnte meddelte i mars at han ønsket å fratre konsernsjefstillingen.

Orkla.konsernet består av fem forretningsområder, inklusive Orkla Investments, hvorav Orkla Foods er det største området, med om lag 40 prosent av inntektene. Forretningsområdet har ledende markedsposisjoner innenfor blant annet pizza, ketchup, supper, sauser, påleggsprodukter og ferdigretter.

Stein Erik Hagen er den største aksjonæren i Orkla gjennom sitt investeringsselskap Canica, med en eierandel på ca. 19 prosent. Folketrygdfondet eier 7,7 prosent av aksjene.

Orkla er det åttende mest verdifulle selskapet på Oslo Børs, med en markedsverdi på over 78 milliarder kroner. Så langt i år er Orkla-aksjen opp 19 prosent, mens Hovedindeksen i samme tidsrom er opp 10,5 prosent.

Saken oppdateres.