Gå til sidens hovedinnhold

Orkla leverer nok et godt kvartal

Selskapet fortsetter å levere i andre kvartal av 2021, men konsernsjefen er bekymret for utviklingen i råvareprisene.

Er det en ting nordmenn har brukt penger på det siste året, er det dagligvarehandelen. Her er Orkla hjemmet til flere favoritter.

Økte resultat før skatt med 12 prosent

I årets andre kvartal hadde selskapet en omsetning på 11 milliarder kroner i driftsinntekter og leverte et driftsresultat på 1147 millioner kroner.

Resultatet før skatt økte med 12 prosent til 1344 millioner.

- Totalt sett er jeg godt fornøyd med topplinjeutviklingen, og det er gledelig at våre selskaper som er eksponert mot kanaler utenom dagligvarehandelen har sett en betydelig økning i etterspørselen igjen. I motsetning til den positive salgsutviklingen er jeg ikke like fornøyd med resultatutviklingen, blant annet som følge av økt kostnadsnivå i flere av våre selskaper, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

I samme periode i 2020 hadde selskapet en omsetning på 11 milliarder kroner og et driftsresultat på litt over 1 milliarder. Resultatet før skatt kom på 1,2 milliarder.

Selskapet hadde en organisk vekst på 6,9 prosent i kvartalet. Lettelser i koronarestriksjoner bidro til økt etterspørsel i sektoren "out of home".

Ved utgangen av juni hadde selskapet ingen permitterte i Orkla konsernet.

Koronaen har fortsatt satt sitt preg på selskapet.

- Spesielt i India har vi opplevd høye smittetall og nedstengning av samfunnet, men også i flere andre land har det vært en krevende situasjon. Jeg er fornøyd med at topplinjen styrket seg med volumbasert organisk vekst og at deler av «Out of home»-sektoren nærmet seg en normal situasjon. Jeg er imidlertid ikke tilfreds med kostnads- og resultatutviklingen, men her er vi tett på og vil vurdere nødvendige tiltak, sier Semlitsch.

Les også: Gjerrigknarken reagerer kraftig på Noras jordbærsyltetøy

Bekymret for råvareprisene

Han er også bekymret for utviklingen i råvareprisene.

- Orkla er eksponert mot et bredt utvalg av råvarer. Koronapandemien har bidratt til flaskehalser og forstyrrelser i de internasjonale verdikjedene. Denne utviklingen, kombinert med økt etterspørsel, bidrar til økte råvarepriser i tiden som kommer, sier Semlitsch.

I starten av 2021 har selskapet opplevd en sterk resultatfremgang. Orkla økte driftsresultatet med mer enn 150 millioner til 1,2 milliarder.

Mot slutten av andre kvartal meldte Orkla at de hadde kjøpt majoritetsandelen i en nederlandsk pizzakjede.

Orkla er et hus fullt av merkevarer og har flere forretningsområder. Deres merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients.

I tillegg har de forretningsområdet Orkla Consumer & Financial Investments.

Merkevarevirksomheten hadde en reduksjon i driftsresultatet på 5,4 prosent. Dette skyldes høyere aktivitetsnivå og økte kostnader.

Resultatet per aksje økte med 9,5 prosent til 1.04 kroner.

Les også: Stein Erik Hagen kjøper pizzakjede