Det kommer fram av kvartalstallene som ble lagt fram torsdag morgen.

Orkla står bak Grandiosa, Toro, Jordan, Nidar, Stabburet, Lano og en lang rekke andre norske merkevarer.

Driftsinntektene økte med 15,4 prosent til 13,27 milliarder kroner i første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i 2021. Samtidig tegner selskapet et dystert bilde av markedet for matvarer, som er sterkt preget av Ukraina-krigen.

- Vi er i en unntakstilstand, hvor situasjonen i Ukraina påvirker både tilgang til og priser på en rekke råvarer og innsatsfaktorer. I tillegg ser vi en kraftig økning i energipriser fra et allerede høyt nivå, sier Nils K. Selte, som ble utnevnt til ny konsernsjef i Orkla 11. april, i børsmeldingen torsdag morgen.

– En langvarig konflikt vil nok gi enda større usikkerhet og ubalanse i den globale vareflyten. For Orkla er det avgjørende å opprettholde en god leveringsevne og håndtere kostnadsøkninger, sier han.

Økt priser

Selskapet skriver at krigen i Ukraina har ført til ytterlige prisøkninger fra et allerede høyt prisnivå som følge av pandemien. Det skyldes at råvarene som Orkla bruker i sine produkter har steget kraftig de siste månedene. Det gjelder vegetabilske oljer, korn, kjøtt, grønnsaker og meierivarer, som brukes i populære varer som Pizza Grandiosa, Smash og Kims potetgull. I tillegg har frakt-, emballasje- og energiprisene økt kraftig, noe som også fører til økte matpriser.

«Prisøkningene på innsatsvarer har gitt betydelige kostnadsøkninger for Orklas merkevarevirksomhet og vil gi ytterligere kostnadsøkninger videre fremover. Orkla har iverksatt betydelige prisøkninger i alle markeder i kvartalet», skriver selskapet i en melding.

Orkla understreker at de er langt fra ferdig med dette og vil øke prisene ytterligere fremover.

«Den akselerende utviklingen av økte kostnader på råvarer og andre innsatsfaktorer gjennom første kvartal medfører behov for ytterligere prisøkninger gjennom de neste kvartalene», heter det i meldingen.

Løft

Driftsresultatet (EBIT) økte fra 1,3 milliarder kroner i første kvartal 2021 til 1,5 milliarder kroner i årets første kvartal.

Orklas merkevarevirksomhet hadde en vekst i driftsinntekter på 13,4 prosent i første kvartal. Størst organisk vekst hadde Orkla Food Ingredients og Orkla Foods, som hadde henholdsvis 21,1 og 7,2 prosent organisk omsetningsvekst.

Konsernets resultat før skatt økte fra 1,4 til 1,5 milliarder kroner fra fjorårets første kvartal til årets første kvartal.

Ny konsernsjef

I april ble det kjent at konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch måtte gå på dagen. Nils K. Selte tok over stillingen.

– Vi går nå inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse. Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte, sa styreleder Stein Erik Hagen i en pressemelding.

Semlitsch uttalte til Nettavisen at han gjerne skulle fortsatt som konsernsjef.

– Men styret er alltid i sin fulle rett til å velge konsernsjef. Jeg ønsker Orkla alt det beste for fremtiden. Jeg vil også takke for samarbeidet med styret og styrets leder, sa han til Nettavisen.

Sliter med råvaretilgang

Koronapandemien har ført til at dagligvarekjedene i flere perioder har vært utsolgt for enkelte varer, blant annet ble butikkhyllene tømt for både gjær og hermetikk i 2020.

Nå har krigen i Ukraina ført til utfordringer for matvarebransjen, da de er store på eksport av solsikkeolje og korn.

13. mars ble det kjent via Mattilsynet at flere matprodusenter opplevde akutt leveringssvikt på enkelte råvarer som følge av krigen i Ukraina.

– Hele den norske næringsmiddelindustrien jobber nå intenst med alternativer som følge av Ukraina-krigens konsekvenser for næringsmiddelindustrien. Vi har en betydelig jobb å gjøre, sa Håkon Mageli, kommunikasjonssjef i Orkla, til Nettavisen i april.

Mangel på solsikkeolje kan føre til at matprodusenter må endre eller erstatte innholdet i produktene sine. Solsikkeolje brukes til å lage alt fra Nugatti til Maaruds potetgull.

Les mer: Dagligvarekjemper sliter med råvaretilgang: – Helt tomt til oktober