Gå til sidens hovedinnhold

Orkla-sjefen fikk lønnshopp på 2,8 mill.

Orklas avtroppende konsernsjef Peter Ruzicka tjente 13,4 millioner i 2018, 2,8 millioner mer enn året i forveien.

Orkla meddelte 18. mars i en pressemelding at konsernsjef Peter Ruzicka går av som toppsjef i Orkla etter fem år i sjefsstolen. Han går av med en solid lønn.

Orklas seneste årsrapport for viser at Ruzicka hadde en fastlønn i 2018 på 6,2 millioner kroner. Med utbetalt bonus og andre variable ytelser, var den totale godtgjørelsen for fjoråret på 13,4 millioner.

Ordinær lønn pluss feriepenger utgjorde i 2018 6,7 millioner kroner. I tillegg fikk han utbetalt om lag 2,7 millioner i bonus for 2017, som belønning for prestasjonene. Orkla har også en bonusbank (se lenger ned), og fra denne banken hentet han i 2018 ut 3,6 millioner kroner.

13,36 millioner

Med naturalytelser på 335.000 kroner utgjorde de totale ytelsene 13,36 millioner kroner. I 2017 hadde Ruzicka en fastlønn på 6,07 millioner kroner, totale utbetalinger på 10,61 millioner. Opptjent bonus utbetales normalt året etter.

I 2017 fikk Orkla-sjefen utbetalt drøyt 2,6 millioner kroner i bonus for innsatsen han hadde gjort i 2016. For 2018 er den tilsvarende utbetalingen millioner for resultatene oppnådd i 2017.

Bonusbank

Ruzickas oppsamlede, ikke-utbetalte godtgjørelser i Orklas bonusbank utgjorde ved årsslutt 7,8 millioner kroner. Denne bonusbanken omfatter også akkumulerte pensjonsytelser.

Godtgjørelsene til Orklas konserndirektør lå ellers i fjor i området 3,7-6,6 millioner kroner.

Nettavisen.Økonomi inkluderer ikke årets pensjonsavsetning som en del av de totale lønnsgodtgjørelsene hvis avsetningen er skilt ut som egen post.

Kommentarer til denne saken