Fondsforvalteren Holberg hadde fredag finansdirektør Harald Ullevoldsæter i Orkla som gjest i et webinar for blant annet å snakke om priser og kostnadsøkninger.

Kostnadsøkningene har vært betydelige for en rekke varer etter invasjonen i Ukraina, med til dels stor mangel på viktige råvarer. Denne oppgangen og mangelen er etter hvert nødt til å ramme norske forbrukere når det gjelder dagligvarer.

– Disse prisøkningene som treffer oss, er såpass store. Vi har ingen særlige alternativer enn at vi er nødt til å dytte mye av disse prisene videre til våre kunder. Selvfølgelig jobber vi kontinuerlig med å ta ned våre kostnader.

– Men vi er nødt til å øke prisene betydelig mot våre kunder. Det har vi gjort hittil i år, og det vil vi dessverre fortsette med ut året, sa Ullevoldsæter på webinaret. Orklas kunder er dagligvarekjedene, men de må trolig dytte sine prisøkninger over på forbrukerne.

Les også: Fra denne datoen vil matprisene øke kraftig

Ekstremt

Orklas finansdirektør sa han har fulgt Orkla i hvert fall i 35 år.

– I den perioden har vi ikke hatt så kraftige og så hurtige kostnadsøkninger noen gang. Vi har vært på noen av disse nivåene tidligere, det har vi. Men det er dynamikken her som er så ekstrem for hvor hurtig prisene stiger. Det tror jeg aldri vi har opplevd.

Orkla og leverandørene justerer i hovedsak prisene to ganger i året, 1. februar og 1. juli. Det ligger også en varslingsperiode på minimum to måneder i forkant av disse datoene. For varer som selges i bedriftskunder er det lettere med løpende prisjusteringer.

Ullevoldsæter ble konkret utfordret på en handlekurv med kjente merkevarer fra Orkla, som OMO vaskepulver. Kims potetsticks, Zalo, JIF, Grandiosa, Laban seigmenn og Stabburets makrell i tomat

– Denne kurven koster i dag 263 kroner, hva koster den om et halvt år? fikk han spørsmål om.

– Jeg har fått liknende spørsmål mange ganger og kan ikke svare på det av konkurranserettslige grunner. Men at det er høyere enn i dag, det kan jeg si.

Les også: Denne grafen er svært dårlig nytt for norske dagligvarekunder

Ingen solsikkeolje

Orkla Foods, som selger matvarer, har fem store innkjøpskategoriene. Det er vegetabilske oljer, meieriprodukter, kornprodukter, tilsetningsstoffer og emballasje.

Holberg ville vite om situasjonen er så dramatisk at Orkla må kutte ut å produsere enkelte produkter.

– Foreløpig har vi i hovedsak klart å produsere det vi skal. Vår største utfordring er vegetabilske oljer, og da kanskje spesielt solsikkeoljer. Solsikkeoljer er viktig for input i vår snacksproduksjon og kjeksproduksjon

– Vi har brukt tid på å gå fra palmeolje til solsikkeolje, men vi har nå en situasjon hvor cirka 80 prosent av solsikkefrøene produseres i Russland og Ukraina. Tilgangen til solsikkeolje er nesten helt borte, det er den største utfordringen, sa finansdirektøren.

Palmeolje

Orkla må derfor i en periode gå tilbake til sertifisert palmeolje, i hvert fall til de igjen får nye leveranser av solsikkeolje. Og usikkerheten rundt råvarer og de kraftige prisøkningene rammer leveransene frem i tid.

– Før de kraftige prisøkningene slo til, hadde vi normalt kontrakter på seks til tolv måneder for de fleste områdene. Men det seneste halvåret er kontraktsperiodene blitt kortere og kortere.

– Lange kontrakter i dag er ikke veldig vanlig, og det er ikke alle som klarer å opprettholde sine forpliktelser. Derfor er det en massiv jobb som nå gjøres på innkjøpssiden i Orkla, sa Ullevoldsæter.

Han sa det er et voldsomt kjør på innkjøpsressursene. De jobber døgnkontinuerlig for å sikre oss i konkurransen og sikre Orkla produkter, men det er ikke alle som klarer å levere i henhold til kontrakten.

Les også: Dagligvarekjemper sliter med råvaretilgang: – Helt tomt til oktober

Sommeren er reddet

Ullevoldsæter sa de også har utfordringer på enkeltingredienser som utgjør en liten, men viktig del av oppskriften. Sommeren ser imidlertid ut til å være reddet.

– Slik bildet ser ut i dag, er det ingen produkter som er helt borte i sommer. Men hva som skjer på sikt, er fryktelig vanskelig å vurdere.

Finansdirektøren fikk også spørsmål om prisøkningene kan føre til redusert salg.

– Ja, med de prisøkningene vi har, vil det være rart om det ikke skjer noe negativt på volumsiden. Men dagligvarer har ulik prisfølsomhet. De kanskje mest utsatte markedene er de med lavest kjøpekraft, som Baltikum og Sentral-Europa, sa finansdirektøren

Orkla vurderer sine priser ut mot kjedene individuelt i de ulike kategorier. Sentrale faktorer er geografi og konkurranseintensiteten i markedet. Generelt er prisfølsomheten lav hos kundene: De er villige til å kjøpe produktene selv om prisene øker.

Betalingsvillige

– Vi starter med hva betalingsvilligheten og muligheten produktet vi har. Vi ønsker å skape merkevarer som har en klar smaksmessig assosiasjon i hodet til forbrukerne. Dette jobber vi med kontinuerlig, sa Ullevoldsæter.

Med andre ord, Orkla ønsker å bygge så sterke og populære merkevarer at forbrukerne er lite følsomme for prisøkninger. Da hjelper det godt å være desidert størst.

Orkla har til dels svært dominerende markedsposisjoner i Norge, Norden og Baltikum. Ca. 80 prosent av inntektene kommer fra der de er markedsleder eller nummer to. Markedsandelene varierer fra 30 til 80 prosent.

Av Orklas fem forretningsområder, er Orkla Foods det største området. 80 prosent av omsetningen i Orkla Foods er dagligvarer. Kjente merkevarer er blant andre Selskapet Stabburet, Toro, Stabbur-makrell, Nora, Vossafår, Denja, Stabburet Leverpostei, Pizza Grandiosa, Fun Light, Vestlandslefsa, Gøy og Idun.