Oslo- og Akershus-folk selger mest aksjer

Nesten 18.000 aksjeeiere i Oslo solgte i fjor aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Oslo topper dermed den fylkesvise oversikten over aksjesalg i 2003.

Nabofylket Akershus kommer på andreplassen med vel 12.000 aksjesalg, deretter følger Hordaland med nesten 11.500 og Rogaland med vel 10.700 aksjesalg.

I alt solgte i fjor 92.000 privatpersoner og 8.000 foretak aksjer i VPS–registrerte selskaper.

Finnmark
De som selger minst aksjer, er finnmarkingene. Bare 680 aksjeeiere i dette fylket kvittet seg med aksjer i fjor. Heller ikke i Nord-Trøndelag er folk særlig opptatt av aksjer. Her var det 1.391 investorer som solgte aksjer i fjor, og Nord-Trøndelag var dermed det fylket der det ble solgt minst aksjer etter Finnmark.

Hvor mye aksjer som selges i fylkene, ser stort sett ut til å ha sammenheng med innbyggertallet i fylkene. Dess flere innbyggere, dess flere salg.

Sogn og Fjordane
Men det finnes uregelmessigheter i dette forholdet. I Sogn og Fjordane med 107.000 innbyggere var det for eksempel vel 2.600 aksjesalg i fjor, mens det i Nord-Trøndelag med 127.000 innbyggere bare var om lag halvparten så mange som solgte aksjer.

I et fylke som Buskerud, der det bor ca. 236.000 personer, var det nesten 4.500 aksjesalg mens det i Nordland med omtrent samme innbyggertall, var nesten 5.800 som kvittet seg med aksjer i fjor. Det kan ha sammenheng med at Nordlandsbanken gikk over ende og ble kjøpt av Den norske Bank og at aksjonærene solgte seg ut.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.