Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-byrådet kveler gjennomgangstrafikk og vil skape lange køer for folk utenfra

Oslo-byrådet kveler gjennomgangstrafikk og skaper lange køer for folk utenfra.

Først var det E18 Vestkorridoren, og nå går det rødgrønne byrådet til angrep på E6 Østkorridoren:

- Det er uaktuelt for oss å støtte denne veien så lenge den øker veikapasiteten i Oslo, sier byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) til Nettavisen.

Les mer: Full strid om den nye motorveien: - Svir av bompenger helt unødvendig

Marcussen har rett i at man spare mye bompenger hvis man dropper en vei til 16 milliarder kroner.

Dessverre har logikken også en motpost: Uten disse pengene kommer heller ikke en vei som befolkningen har ventet på i 20 år.

Her kan du lese alt vi har skrevet om bompenger: Siste saker med #bompenger

Felles for E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst er at veiene allerede i dag har stor trafikk og lange køer, og at de i praksis er eneste mulighet for tungtransport og annen nyttetransport for å komme seg igjennom Oslo.

Det nye prosjektet på Oslo øst favner all trafikk som kommer fra Sverige og Østfold og skal nordover mot Gardermoen, eller motsatt. I dag fordeles trafikken mellom E6 og E18 langs fjorden (Mosseveien).

Når det nye prosjektet blir ferdig, skal alt samles i en supermotorvei. Mosseveien skal avlastes og trafikken skal gå i tunnel fra Abildsø sør i Oslo til Alna i nord (for de ikke så lokalkjente: nesten frem til Ikea).

Vegvesenet beskriver hensikten med prosjektet slik:

«Prosjektets opprinnelige mål var å redusere støy og luftforurensning langs E6 i områdene Ryen–Manglerud–Teisen. Dagens prosjekt skal i tillegg ivareta Europavegens funksjon med bedre fremkommelighet for næringstransport, tilrettelegge for miljøvennlig persontransport gjennom bedre kapasitet og framkommelighet for kollektiv-, gang- og sykkel-trafikk, og bidra til byutvikling og fortetting ved viktige kollektivknutepunkt. I tillegg er nå klima også tatt inn som et mål».

I dag suser nær 100.000 biler på E6, av dette er 10.000 - 12.000 lastebiler (tungtransport) og veien gir luftforurensning og støy til boligområdene langs E6.

Det er heller ikke sammenhengende kollektivfelt og dårlige forhold for gående og syklende. De nye 15 kilometrene får eget tungtrafikkfelt, det blir bygget ny sykkelekspressvei og altså en lang tunnel som bringer trafikken under bakken fra Abildsø til Alna.

Det første som skal bygges er sykkelekspressveien fra Klemetsrud til Ryen, slik at det blir raskt og enkelt å sykle til jobb i sentrum.

Det er vanskelig å se at Miljøpartiet De Grønne har rett i at E6 Oslo øst er et dårlig miljøprosjekt når store deler av tungtrafikken og den øvrige biltrafikken blir tatt inn i den nye tunnelen. Uten at noe gjøres, viser trafikkberegningen at den årlige trafikken vil gå opp mot 142.000 biler i døgnet.

Miljøpartiet De Grønne har rett i at den nye veien vil øke kapasiteten. Heldigvis, vil noen si - spesielt hvis trafikken går i tunnel og privatbilene etterhvert blir mer og mer elektriske og slipper ut mindre klimagasser.

Les også

Arbeiderpartiet: Kan miste 9.500 velgere som sier de vil stemme nei til mer bompenger

Å gjøre noe med fremkommeligheten på E6 på Oslos østside er på høy tid, og prosjektet ble påbegynt i 1999. Nå er det håp om byggestart i 2024, hvis ikke byrådet lykkes i sitt forsøk på å torpedere utbyggingen.

Hvis man er imot all ny vei som gir kapasitetsvekst, blir ethvert prosjekt dårlig. Men hvis man også tar inn over seg at det vil være tungtransport i fremtiden og at folk må kunne kjøre igjennom hovedstaden, så er E6 Oslo øst et godt tiltak.

Uansett: Oslopakke 3 er i ferd med å revne i sammenføyningene. MDG vil ha bompenger, men ikke vei. Frp vil ha vei, men ikke bompenger.

PS! Hva mener du? Er du enig i at E6 Oslo øst bør skrinlegges, eller mener du at det er et viktig tiltak? Skriv et leserinnlegg!

Kommentarer til denne saken