Saken oppdateres.

OSLO (Nettavisen Økonomi): Oslo kommune er hardt rammet av koronaviruset, og Byrådet setter av 1,9 milliarder kroner til ekstraordinære koronautgifter.

Tirsdag la Oslo-byrådet frem et revidert budsjett for å håndtere koronakrisen, som har gitt sviktende skatteinntekter og enorme merutgifter.

Dermed har alle byråder måtte ta kutt på sine budsjetter, og en rekke valgløfter er utsatt på grunn av den økonomiske smellen.

– Koronautbruddet har hatt store konsekvenser for Oslos økonomi og for vårt økonomiske handlingsrom. Vi vet ikke hvor store inntekter og kostnader vi til slutt får i 2020. Den eneste forsvarlige måten å håndtere dette på, er å sette av betydelige beløp i en buffer, slik at vi kan være sikre på at Oslo kommune kan drives trygt og forsvarlig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Les mer: Oslo går mot gigantisk smell: Nekter å kutte politikerlønn

– Vi må forholde oss til en helt annen økonomisk virkelighet enn da vi lagde 2020-budsjettet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Alle byråder har måttet gjennomgå kutt på sine områder, sier han.

Byrådslederen og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) brukte mye tid på å kritisere regjeringen for å ikke gi mer til Oslo for å håndtere koronakrisen.

1,9 milliarder

Byrådet beregner at ekstrautgiftene som følge av koronautbruddet i mars og april ble 315 millioner kroner og etter april på 723 mill. I tillegg har manglende foreldrebetaling i Oslo-barnehagen og Aktivitetsskolen (AKS) gitt kommunen et minus på 180 millioner kroner.

Bortfallet av Ruters billettinntekter tilsvarer 700 millioner kroner.

Det er denne økonomiske smellen byrådet nå dekker inn ved å kutte over flere områder.

Les mer: Krangling om milliarder i Oslo: - Raymond må bidra til dugnaden selv

Kuttliste

Totalt henter Byrådet inn 3,6 milliarder kroner gjennom ulike inndekninger i budsjettet:

  • 1,3 milliarder kroner i økt rammetilskudd fra staten.
  • 693 millioner i lavere lønns- og prisvekst.
  • 655 millioner fra overskuddet fra Bykassen.
  • 419 millioner - budsjettkutt.

Byrådet skal totalt kutte 154 millioner kroner innenfor eldre, helse og arbeid. I tillegg kutter de flere valgløfter som gratis kjøttfritt måltid i videregående skoler.

Aktivitetspakker

Pengene som hentes inn gjennom kutt på en rekke områder, skal blant annet brukes på aktivitetspakker for å få ned arbeidsledigheten i Oslo.

Per i dag er det 64.000 helt eller delvis arbeidsledige i hovedstaden, som gir en arbeidsledighet på 10,6 prosent.

– Vi er alle rammet av koronautbruddet. Men krisen rammer oss ikke likt. Noen må leve med mye større økonomiske konsekvenser enn andre. Antallet arbeidsledige har de siste ukene vært på et rekordhøyt nivå. Derfor har det vært avgjørende å få på plass målrettede aktivitetspakker, og ta grep for raskt å få ned arbeidsledigheten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Skattesvikt

I fjor mottok Oslo kommune 3,5 milliarder kroner i inntekter fra formuesskatten. Det er forventet at også denne skatten vil gå ned betraktelig i løpet av året, og at totalt vil Oslo kommune få en skattesvikt på 1 - 1,5 milliarder kroner.

Les mer: Oslo går mot gigantisk smell: Nekter å kutte politikerlønn

Les mer: Raymond kan med enkle grep selv redde Oslos økonomi

Strømsmell

En spesiell grunn til smellen kan også være redusert strømpris. Som finansbyråden skriver i notatet: «Utviklingen i kraftpris, er den, uten sammenligning, viktigste driveren i energiselskapenes fremtidige utbytteevne.»

Ettersom Oslo kommune eier strømgiganten Hafslund, betyr det at den lave strømprisen denne våren fører til langt lavere utbytte for kommunen. Ifølge kommunens beregninger vil en redusert kraftpris på 10 øre bety 600-700 millioner kroner lavere utbytte.

Vanligvis tar kommunen ut utbytte på omtrent en milliard kroner, men forventet at utbytte ifølge dagens prognoser vil være så lavt som 334 millioner kroner.