Siden 1998 har Klimaetaten i Oslo kommune gitt tilskudd til utskifting av gamle vedovner med nye rentbrennende vedovner. Målet med ordningen var å redusere utslipp av svevestøv og bedre luftkvaliteten i byen, skriver Aftenposten.

Nå anbefaler Klimaetaten å avvikle ordningen, fordi en rapport fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser at den ikke har hatt målbar effekt for luftkvaliteten i Oslo kommune.

Les også: Klimaendringer og vår kollektive form for idioti

På 21 år har kommunen brukt 39 millioner kroner på å subsidiere kjøp av 11.000 nye vedovner.

I rapporten skriver forskerne at utslippet reduseres med ny vedovn, men de fant ikke systematisk forskjell i reduksjon av utslipp mellom norske kommuner med og uten støtteordninger for utskiftning av gamle vedovner.

Forskerne tror en årsak kan være at folk som fikk støtte, valgte å fyre mer med ny ovn. En annen forklaring kan være at flere gikk over til vedfyring i stedet for annen oppvarming.

«Tilskuddsordningen har hatt bred politisk støtte og vært populær. Nå er det bra at ordningen er evaluert, og at kommunen har fått et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag», skriver kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen i Klimaetaten i Oslo til Aftenposten.

(©NTB)