Oslo kommune har tapt to store utbyggingssaker i tingretten de siste ukene. Om sakene blir rettskraftig må kommunen ut med flere millioner kroner.

Den siste saken handler om utbyggeren Entra eiendom som inngikk avtale om å bygge nytt juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo på Tullinløkka, helt i sentrum av Oslo.

Krevde 27 mill.

For å få lov til å bygge ut, krevde imidlertid kommunen at de skulle både betale for å oppgradere trikkeskinner og bygge en sykkelvei fra Nationaltheatret og opp til Solli plass. Med andre ord ville de få utbygger til å betale for en sykkelvei godt over en kilometer unna selve bygget de var satt til å bygge.

Kravene Entra måtte innfri for å få lov til å bygge det store prosjektet, innebar 27 millioner kroner i overføringer til Oslo kommune.

Ifølge Oslo tingrett har kommunen stilt krav den ikke har mulighet til å stille. Som dommen sier, kan utbyggerne kreves å bygge ut infrastruktur som har nødvendig sammenheng med utbyggingen.

I saken ble Oslo kommune dømt til å betale 1,83 millioner kroner i saksomkostninger. Kommunen har ikke enda tatt stilling til om de skal anke saken.

Tursti til 1,6 mill.

I det andre nederlaget for kommunen gjaldt det utbyggeren Selvaag som skulle bygge omtrent 60 boliger på Mortensrud, langt øst i Oslo. For å bygge veien krevde kommunen å bygge en turvei som hadde ingen nødvendig tilknytning til utbyggingen. Tingretten er ikke nådig i sin beskrivelse av kommunens praksis:

«Hensynet om å kunne realisere et generelt behov som bare kommer andre i nabolaget eller bydelen til gode, mener retten utgjør utenforliggende hensyn etter myndighetsmisbrukslæren.»

Selvaags advokat Kristian Korsrud mener det var på tide å sette ned foten for Oslo kommunes praksis overfor utbyggere.

– Markedet er blitt tøffere, pluss at kommunene stadig drar strikken lenger, ved å stille flere og mer perifere rekkefølgekrav. Selvaag var innstilt på å prøve denne saken fordi den egner seg godt til å illustrere problemstillingen, sier Korsrud til fagbladet Rett24 som først omtalte rettsaken.

Når Nettavisen tar kontakt med Oslo-byrådet er det en ordknapp byråd vi finner.

– Hvorfor har kommunen stilt disse kravene, og vil dere anke saken?

– Dette er en komplisert sak og kommunen går nå nøye gjennom dommen før vi kan ta en avgjørelse på om vi ønsker å anke. Ankefristen utløper i august og det er derfor vanskelig for byrådet å kommentere saken nå, sier byråd for byutvikling Hanna Marcussen til Nettavisen Økonomi.

Hvis kommunen ikke anker, betyr det at kommunen både må finansiere saksomkostningene til eiendomsutbyggerne, men også betale for tiltakene de har pålagt utbyggerne som var brudd med loven. Det kan få regningen til å bli skyhøy.

– Ukultur

Pia Farstad von Hall sitter i bystyret for Oslo Høyre og er fraksjonsleder med ansvar for byutviklingssaker. Hun er bekymret for at det blir en ukultur i kommunen, hvor slike krav brukes som et pressmiddel.

– Jeg er ikke overrasket over denne dommen, og vi påpekte allerede da vi regulerte Tullinløkka at dette er krav som er urimelig og utenfor hva man kan forvente av rekkefølgekrav, sier hun til Nettavisen Økonomi.

Rekkefølgekrav er det tekniske begrepet for krav som kommunen stiller til utbyggeren for å få en kontrakt. For eksempel kan dette innebære å finansiere et fortau for bygget eller lignende.

Høyre-politikeren mener Oslo kommune denne gangen har gått altfor langt.

– Det er riktig å stille krav i en del saker, men å gå så hardt og omfattende ut som dette blir feil. Det kan bidra til å skape en ukultur. Kommunen har mye makt, og da skal man ikke bruke denne makten for å stille krav som er urimelige. Det vil være maktmisbruk, sier hun.

– Hvilken ukultur tenker du på?

– Det kan bli som et pressmiddel. Det må ikke bli slik at kommunen kan si til utbyggere at de ikke får bygge noe som helst med mindre de gjør akkurat som kommunen sier. Rekkefølgekrav er ikke der for at utbygger skal finansiere kommunale oppgaver, men for å løse problemer knyttet til utbyggingsprosjektet, forklarer hun.

– Så Høyre løper ikke bare rike utbyggeres ærend?

– Nei. Men, hvis det å følge loven er løpe utbyggernes ærend så lever jeg godt med det. Å følge loven burde være en god regel uansett, sier hun og ler.

Høyre-representanten mener de skal følge opp saken videre i Bystyret for å få en slutt på denne praksisen.

– Det ser ut som byrådet har innført en skatt for å få lov til å bygge i byen. Det er viktig å ha et kritisk forhold til denne typen avtaler, og dette er en uheldig utvikling. Jeg er glad retten ser det på samme måte. Vi må stille spørsmål om byrådet har tenkt å fortsette denne praksisen, sier hun.