Saken er oppdatert med kommentarer fra Oslo Høyre.

Søppelanlegget på Haraldrud på vestsiden av Groruddalen er Norges største i sitt slag. Anlegget står helt sentralt i Oslo-byrådets satsing på det grønne skiftet. Men garderobene for de ansatte på Haraldrud-anlegget har langt fra vært tilfredsstillende.

En ny garderobe for 50 ansatte til 18 millioner kroner skulle derfor bygges, men den ble det aldri noe av, til tross for pengebruken. Prosjektet var derfor en av kandidatene til Nettavisens «Sløseripris» for 2020.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) har krevd innsyn i fakturaene som er belastet prosjektet. Og dette innsynet viser at det er gått med 17,33 millioner kroner uten at det ble bygget en garderobe.

FNB har gjennom innsynet avdekket at det totalt er fakturert hele 12.761 timer for å tegne den planlagte garderoben til en snittpris av drøyt 1100 kroner timen. 101 konsulenter har vært inne i prosjektet for å tegne en kommunal garderobe som 50 stykker skulle bruke.

Les også: De får mer penger enn de klarer å brenne av. Og får kjeft for å bruke for lite

- Helt hinsides

Rambøll alene satte på 89 konsulenter på garderobeprosjektet og fakturerte ifølge FNB hele 11.959 timer. Konsulentselskapet fikk utbetalt 13.36 millioner for garderobejobben. Bystyrerepresentant Cecilie Lyngby (FNB) reagerer kraftig på konsulentbruken og kostnadene.

- Det er brukt over hundre konsulenter bare på å prosjektere gardereroben. Her er det skrevet fakturaer med gaffel for en garderobe som aldri ble bygget, det er helt hinsides, sier Lyngby til Nettavisen Økonomi.

Totale konsulentutbetalinger i prosjektet utgjør hele 14,2 millioner kroner. Én Rambøll-konsulent har fakturert svimlende 1614,5 timer og fått utbetalt bortimot 1,98 millioner kroner for en garderobe som aldri har kommet i bruk.

Lyngby sier utredningsarbeidet ble satt i gang uten at det ble gjennomført noen anbudskonkurranse for arbeidet.

- I stedet ble prosjektering igangsatt under en rammekontrakt for rådgivningstjenester Energi- og gjenvinningsetaten tidligere har inngått med Rambøll, sier bystyrerepresentanten.

Les også: Ap-statsrådens egen bedrift får titall millioner i offentlig støtte

Ingen kontroll

I tillegg til Rambøll har rådgivningsselskapene Multiconsult og WSP Norge vært engasjert i prosjekteringsarbeidet. Både Rambøll og Multiconsult har ifølge Lyngby igjen benyttet seg av arkitektkontorer som underleverandører

- Det verste er at verken Oslo kommune eller byrådet har kontroll. Som tidligere driftssjef og distriktssjef har jeg bygget mange butikker i min karriere. Når du bygger noe nytt og har et budsjett, må du holde seg innenfor rammen som er satt.

- Min viktigste jobb som driftssjef var å forholde meg til budsjettet. Gikk du utenfor, gjorde du noe med det der og da.

Midlertidig

Lyngby sier hun har tatt opp saken bystyret og spurt de spørsmålene hun kunne, uten å bli så mye klokere.

I et skriftlig notat til bystyrets organer 29. april fikk hun til svar at Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) arbeider med et anlegg med midlertidige garderober. Dette prosjektet var da under etablering, med planlagt ferdigstillelse 25. mai i år.

Etaten meldte da at det er påløpt i underkant av 400.000 kroner i kostnader for prosjektering av de midlertidige garderobene. Grunnarbeider, riggkostnader, transport og montering av midlertidige garderober ville ifølge daværende byråd Lan Marie Berg koste ca. 1,4 millioner kroner.

Les også: Ap mente staten burde si «kraftig nei» til Jehovas vitner – nå er saken i det blå

Skylder på de borgerlige

Nåværende byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) skylde på det forrige byrådet. Hun skriver i en e-post til Nettavisen at prosjektet med nye garderober og en rekke tilleggsfunksjoner som treningsrom, ble startet under det borgerlige byrådet.

- Prosjektet ble avsluttet før min tid, og har fått bred omtale i pressen og i bystyret. Byrådet har vært tydelig på at dette prosjektet skulle vært stanset tidligere. Renovasjons- og gjenvinningsetaten har nå midlertidige garderober på anlegget, og jobber med en permanent løsning, skriver Stav i e-posten.

Konfrontert med denne kritikken, svarer leder av Oslo Høyres bystyregruppe, Anne Haabeth Rygg:

Fascinerende

- Det er besnærende og fascinerende å se hvor langt byrådet ofte går i å forklare at alt som ikke går etter planen egentlig er forgjengernes skyld. De tar konsekvent æren for alt som fungerer, selv om de strengt tatt ikke har hatt mye med det å gjøre. Jeg tror de fleste gjennomskuer denne formen for bortforklaringer og ansvarsfraskrivelse.

Hun sier noe av det siste byrådet med Høyre i spissen gjorde før de måtte gå av etter valget i 2015, var å sette av 15 millioner kroner for å bygge permanente garderober for de 50 ansatte ved Haraldrudanlegget.

- Da Raymond Johansen ble byrådsleder for over seks år siden, hadde etaten rukket å bruke 1,8 millioner på å tegne og planlegge garderobeanlegget. Året etter var alle pengene brukt opp.

- Likevel fortsatte planleggingen og pengebruken i halvannet år før byrådet trakk i nødbremsen og stanset prosjektet. Da hadde det som skulle være en garderobe est ut til å bli et bygg på 1100 kvadratmeter med kontorplasser, møterom, spiserom, renholdssentral, et lager og kontrollrom for IT-systemet, i hvert fall på papiret, sier Rygg.

Luftslott

Hun mener at Høyre ikke kan lastes for at dagens byråd ikke sørget for at etaten bygget det de skulle i stedet for å bruke opp alle pengene på å tegne et luftslott.

- Det hører også med til historien at Stavs forgjenger tok selvkritikk for manglende prosjektstyring. Da forstår alle hvor urimelig det er å skylde på andre i stedet for å ta ansvar selv, sier Høyres gruppeleder.

Presseansvarlig Terje Elvsaas i Rambøll skriver i en e-post at de overlater vanligvis til oppdragsgiverne å kommentere slike spørsmål.

Lyngby mener prosjektet på Haraldrud er veldig skremmende og et eksempel på bare flere ting hun mener byrådet ikke har kontroll på.

Ikke så farlig

- For flere prosjekter er det ikke så farlig hva det koster, og da er det vanskelig å stemme for eller mot når det legges frem. Jeg kaller det budsjettsprekk, det gjør ikke byrådet. Men som i saken om den nye vannforsyningen til Oslo, er det skattebetalernes penger det handler om. Det virker det som byrådet blåser i.

Lyngby er oppgitt over de mange budsjettsprekkene til Oslo kommune, en kommune hun mener kunne ha vært drevet så mye bedre. Det gjelder blant annet innenfor eldreomsorg og behovet for flere sykehjemsplasser.

Hun trekker frem at en gratis tannsjekk til innbyggere over 45 år hver tredje år ville ha kostet kommunen 31 millioner. Det er under halvparten av kostnadene til et garderobeanlegg det aldri ble noe av.