Gå til sidens hovedinnhold

Oslo kommune må kjøpe bygg de ikke vil ha - går til Høyesterett

Utleieforholdet mellom Oslo kommune og Foretakseiendom har ikke akkurat gått knirkefritt.

Etter flere rettsrunder, er det nå opp til Høyesterett å avgjøre saken.

Striden står om et kombinert lager- og kontorbygning i Groruddalen i Oslo, som er eid av Foretakseiendom. Men tomten bygget står på tilhører Oslo kommune.

Da selskapet kjøpte bygget i 2001, overtok de også festekontrakten, men denne leieavtalen av tomten gikk ut i 2012.

Siden da har partene kranglet om hva som skal skje med bygget. Oslo kommune vil at bygget skal rives, slik at tomten kan brukes til andre formål. Foretakseiendom mener på sin side at kommunen plikter å overta bygget og kjøpe ut selskapet.

Det synspunktet delte også Borgarting lagmannsrett som i januar konkluderte med at Oslo kommune plikter å overta bygget for 12 millioner kroner. Det er dette landets øverste domstol nå skal se nærmere på.

Les også

Eva Joly og 12 andre stemte feil og innførte strenge internett-regler

- For lav verdi på bygget

Advokat Ole Tokvam, som representerer Foretakseiendom, sier saken er prinsipiell viktig.

- Det foreligger et betydelig antall festeforhold for næringsbygg som er inngått i tiden etter 1950 og hvor festetiden er i ferd med å løpe ut, sier han.

Tokvam legger til:

- På grunn av transformasjon av kontor-, lager- og lettindustriområder til boligområder og andre «lettere» formål er det i dag særlig aktuelt at fester (som er Foretakseiendom i dette tilfellet) fremmer krav om at bortfester (Oslo kommune) skal overta bygningsmassen mot vederlag. Hvorvidt bortfester skal betale fullt vederlag eller ikke vil dermed ha stor betydning, fortsetter advokaten.

Tokvam forteller at hans klienter anker saken, fordi de mener 12 millioner kroner er for lite for bygget. Lagmannsretten skal ha basert summen på Oslo kommunes syn om at bygget skal rives innen en periode på ti år.

- Retten så ikke hen til markedsverdien av hverken tomten alene, bygningen alene eller tomten med bygningen sammen, svarer han.

Advokaten trekker frem at en verdivurdering utført av Mulitconsult viser at bygget alene har en markedsverdi på 46 millioner kroner. Samt at Oslo kommune i fastsettelse av eiendomsskatt på bygget, mente at verdi var rundt 60 millioner kroner.

– Lagmannsrettens fastsettelse av vederlag på 12 millioner var dermed etter vårt syn alt for lav og vil innebære en vesentlig verdioverføring fra vår klient til kommunen, avslutter han.

Les også

Gledelige jobbtall for Trump

- Bruker eiendommen ulovlig

Advokat Atle Torvund hos Regjeringsadvokaten nøyer seg med å si at Oslo kommune er tilfreds med at anken skal behandles.

Da partene møttes lagmannsretten, kom det frem at kommune ikke ville overta bygget. I stedet ønsker kommunen at det skal legges til rette for en samlet utvikling og transformering av området.

- Et 40 år gammelt og slitent bygg hører ikke med i disse planene. Kommunen ønsker å få bygget revet og tomten frigjort for fremtidig utnyttelse. Frem til dette kan skje, har kommunen behov for arealer til utelagring, bussparkering osv, sa kommunens advokat da saken gikk for retten.

Det kom også frem at kommunen mente at utgangspunktet for saken er et utløpt festeforhold/leieforhold.

-Hvor fester/Foretakseiendom på ulovlig vis har fortsatt å besitte eiendommen. Det er ytet motstand mot å levere eiendommen tilbake til kommunen, og det er vist uvilje mot å betale markedspris for fortsatt feste, het det videre.

Oslo kommune mente også at Foretakseiendom aktivt har trenert saken ved å benytte alle tenkelige muligheter for prosesser i domstolen.

- Dette gjør at situasjonen er a-typisk for de tilfeller tomtefestelovens er ment å regulere, sa advokaten videre.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken