*Nettavisen* Økonomi.

Oslo kommune raidet strandsonen: Mangemillionærens svømmebasseng kan ryke

Mangemillionær risikerer å måtte rive svømmebasseng.

30.07.19 11:32

De siste årene har Oslo kommune aksjonert mot ulovlig bygging i strandsonen. Målet er å gjøre strandsonen mer åpen og tilgjengelig for allmennheten.

Så langt har kommunen avdekket ulovligheter i over 40 saker på Bygdøy, Malmøya og Ormøya. Blant annet så har Fredriksen-tvillingene havnet i full krangel med kommunen om en brygge på Bygdøy.

Nå viser det seg at også eiendomsutvikler Hans Øivind Nordvik har fått besøk av kommunen.

Store oppussingskostnader

Klikk på bildet for å forstørre.

EKSTREM OPPUSSING: Eiendomsutvikleren måtte trolig ut med et større millionbeløp for å sette i stand villaen.

I 2015 kjøpte han gjennom eiendomsutviklerselskapet Auctus, som står bak Røa bad, tidligere kontreadmiral Jacob Børresens villa på Bygdøy i Oslo. Da hadde villaen, som har adresse i fasjonable Admiral Børresens vei og som er oppkalt etter sin første eier, huset Oslo sjømannskirke i flere tiår.

Prisen for eiendommen med seks mål stor tomt var 57 millioner kroner. I tillegg til strandlinje, har eiendommen en hovedbolig på 790 kvadratmeter og portnerbolig på 130 kvadratmeter, skrev DN i 2014, da det ble kjent at Nordvik hadde sikret seg eiendommen.

Samtidig anslo Aftenposten at den nye eieren måtte ut med anslagsvis 20 til 30 millioner kroner for å nå dagens boligstandard. Det er deler av denne oppgraderingen som nå kan skape hodebry for eiendomsutvikleren.

- Ulovlig svømmebasseng

Klikk på bildet for å forstørre.

- BYGGET FØRST: Ifølge Oslo kommune har eiendomsutvikler Hans Øivind Nordvik anlagt svømmebasseng uten å søke om det. Foto: Plan og Bygg

I begynnelsen av juni tikket det inn et varsel til Nordvik fra Oslo kommune.

Her heter det at «Plan- og bygningsetaten er gjort oppmerksom på at det er igangsatt arbeider for å bygge svømmebasseng på eiendommen uten de nødvendige tillatelser» var på plass.

Kommunen vurderer derfor å pålegge Nordvik å rette opp det ulovlige forholdet. Videre kom det frem at Nordvik kunne unngå pålegg og tvangsmulkt.

Hvis han enten: «rettet opp det ulovlige forholdet ved å fjerne anlegget/konstruksjonen som er igangsatt for å bygge bassenget» og dermed tilbakeføre området slik det var før arbeidene ble satt i gang.

Alternativet er å søke om å få godkjent forholdet i ettertid. Det ble også vist til at eiendomsutviklerens byggesøknad om basseng fra 2017, ble avsluttet som følge av manglende dokumentasjon for å kunne behandle søknaden.

- Kommunen skapte uklarheter

Nordvik forteller at de for ca. halvannet år siden siden søkte kommunen om å bygge basseng.

- Det skjedde i forbindelse med at vi satte i stand terrassen. Vi fikk da beskjed om at det var noe mangelfullt med søknaden og at de etterlyste tilleggsopplysninger. Så sa de at saken måtte settes på vent. Da stoppet vi byggingen, og nå ha vi fått et varsel om ulovlighet, sier Nordvik.

Han avviser at svømmebassengsaken ble avsluttet, som følge av manglende dokumentasjon fra hans side. Nordvik mener det hele skyldes uklarheter fra kommunens side om tidligere avklarte forhold.

Han mener også at det gitt feil opplysninger fra kommunens side.

- Vi har sendt inn ny søknad som vi håper kan avklares etter sommeren, avslutter han.

- Flere feiltolkninger

I svaret han sendte kommunen tar han også til ordet for at Plan - og bygningsetatens tidligere tolkninger av offentligrettslige forutsetninger for eiendommen, over en lang periode har vært beheftet med flere feil og ulike tolkninger.

«Motstridende informasjon over tid har skapt betydelige problemer mhp å få gjennomført og sluttfort tiltakene. Kommunen har tidligere beklaget feilene som er begått og har poengtert at det ikke er opp til grunneier å ta ansvaret for eller belastningen med slike feil.

Han påpeker at «dessverre har resultatet blitt at flere av tiltakene har blitt lidende av slike feil med etterfølgende manglende avklarende oppfølging fra kommunens side.»

Senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten sier at Nordvik har frist til 1. september med å sende inn komplett søknad.

- Når fristen går ut så har han enten sendt inn søknaden eller så sender vi ut er varsel til ham, nøyer Larsen seg med å si.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag