Oslo kommune har nå startet prosessen med å sende ut SMS-meldinger til sine innbyggere med ett klart budskap: Bruk mindre vann.

I meldingen skriver de at det er mindre enn normalt i Oslos drikkevannskilde.

«Dusj kortere, slå av kranen ved tannpuss og unngå vanning av plenen», er den klare meldingen.

Via lenken får innbyggerne enda flere oppfordringer:

  • Ta kortere dusjer og skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo.
  • Ikke la krana renne mens du pusser tennene.
  • Bruk øko-program på oppvaskmaskinen.
  • Spar klesvasken til vaskemaskinen blir helt full.
  • Bruk den «lille knappen» på toalettet når du trekker ned.
  • Sett en mugge med vann i kjøleskapet, så slipper du å la vannet renne for å få det kaldt.
  • Ikke vann gressplenen. Det gjør ikke noe om gressplenen blir litt gul. Den klarer seg uansett.
  • Bruk kanne når du skal vanne blomster og busker i hagen.
  • Unngå å vaske bilen ofte.

- Vi har mindre vann enn normalt i Oslos vannmagasiner, derfor oppfordrer vi folk om å være ekstra bevisste på vannforbruket, for å unngå at vi havner i en kritisk situasjon. Det monner hvis alle gjør litt, og Oslofolk er gode til å stille opp for fellesskapet når det trengs, sier byråd Sirin Stav (MDG) i en kommentar.

- Denne situasjonen viser hvor viktig det er at byrådet jobber med å få på plass en ny vannforsyning til Oslo. Frem til den står ferdig, vil vi være svært sårbare for vannmangel, for eksempel dersom vi får to tørre år på rad.

Risikerer å gå tom for vann

Bakgrunnen for meldingen er at Oslos hoveddrikkekvannskilde Maridalsvannet har langt mindre vann enn normalt. Kombinasjonen av lite snø i vinter, og en tørr vår, gjør at kommunen frykter at man rett og slett vil gå tom for vann.

På toppen av det hele måtte kommunen tappe en av vannets tilsigsvann Gjerdingen, fordi det var nødvendig å rehabilitere damanlegget. Dermed har det vært mindre kapasitet i drikkevannstilførselen enn vanlig.

Dette vannet står for hele 15 prosent av kapaisteten til hele magasinfyllingen.

- Fortsetter utviklingen med lite nedbør kan vi i verste fall bli tomme for vann våren 2023, skriver kommunen på sine nettsider.

Kan komme sterkere tiltak

Kommunen har tidligere i våres varslet at det er lite vann, men øker nå aktiviteten for å få innbyggerne til å begrense vannbruken. SMS-melding er en av disse tiltakene.

- Når vannmagasinene kommer under en viss grense, setter vi i gang tiltak. Vi er nå på tiltaksnivå 1, som blant annet innebærer oppfordringer til innbyggerne om å spare på vannet. I tillegg har vi satt i gang tilførsel av vann fra nabokommuner, samt lavere vannføring i Akerselva, som starter der drikkevannskilden Maridalsvannet er, melder kommunen.

- Dersom vi krysser neste nivå, vil vi måtte sette i verk ytterligere tiltak. På tiltaksnivå 2 vil det kunne bli restriksjoner på vanning av hage og grøntområder, bilvask og bruk av fontener eksempelvis. Vannføringen i Akerselva vil reduseres ned til 750 liter pr. sekund, mot normalt 1500 l/s på denne årstiden. Vi er avhengige av nedbør for ikke å komme dit. Det går nok uansett til utpå sensommeren før neste tiltaksnivå kommer, utfra de vannmengdene vi har i dag.