I iveren etter å innføre eiendomsskatt brøt Oslo kommune tidsfristen. Nå blir kommunen pålagt av Høyesterett å betale tilbake pengene.

Ikke nok med det: Kommunen må ut med 3,3 millioner kroner i saksomkostninger til motparten, på toppen av kostnadene til kommunens egne advokater.

Og for å strø ekstra salt i såret: Ikke nok med at kommunen bør betale tilbake de 266 millioner kronene den krevde inn ulovlig. I tillegg pålegger retten Oslo å betale tilbake beløpet med renter.

Direkte overraskende er ikke dommen i Høyesterett. I all hovedsak følger den nemlig dommen fra Borgarting Lagmannsrett i oktober, som sa at «Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 kjennes ulovlig».

I dag - rundt 1,4 millioner kroner i økte saksomkostninger senere - sier Høyesteretts førstevoterende, høyesterettsdommer Ingvald Falch omtrent det samme: «Lagmannsretten kom til at følgen av fristbruddet er at utskrivingsvedtakene er ugyldige. Det er jeg enig i. Kommunen er i loven ikke gitt fullmakt til å skrive ut eiendomsskatt for 2016 så sent som i slutten av juni 2016. Når fristen er oversittet, må konsekvensen bli at vedtakene oppheves som ugyldige».

I praksis betyr det at en rekke boligeeiere i Oslo nå får tilbake i gjennomsnitt 5.000 kroner hver fra kommunen. Rent formelt er det bare de som deltok i gruppesøksmålet som har krav på å få tilbake pengene, men rent politisk blir det vanskelig for det rødgrønne byrådet å tviholde på resten av pengene som altså ble krevd inn ulovlig.

Saken er en triumf for Huseiernes landsforbund og advokat Bettina Banoun. Hun tapte i Oslo tingrett, men vant altså både i lagmannsretten og i Høyesterett. Det hjalp ikke Oslo kommune at kommunenes interesseorganisasjon KS kastet seg inn i siste runde som partshjelp.

Så skal det nevnes at huseierne har vunnet et slag, men foreløpig har Oslo kommune vunnet krigen om modellen for eiendomsskatt. Ifølge norsk rett hadde det rødgrønne byrådet rett til å sette et bunnfradrag på fire millioner kroner, slik at svært mange slapp unna å betale eiendomsskatt.

På det punktet vant Oslo kommune en klar seier, men kommunevalget vil avgjøre om seieren blir varig. Det rødgrønne byrådet vil gå på valg med fortsatt eiendomsskatt, mens de borgerlige partiene vil fjerne den.

For kommunen er det selvsagt pinlig å tape i Høyesterett, og få en smekk for å ha vært så ivrige etter å innføre en ny skatt at man brøt tidsfristen i loven. Det er også en dyr lærepenge siden man ikke ga seg etter dommen i lagmannsretten.

Det som gjenstår er å se om byrådet vil tviholde på skattepengene fra dem som ikke er med på gruppesøksmålet, eller om man vil gjøre det naturlig og betalte tilbake pengene til alle som urettsmessig ble avkrevd eiendomsskatt i 2016.

En dyr lærepenge blir det uansett.

PS! Hva mener du? Reagerer du på at Oslo kommune har kjørt saken helt til Høyesterett, eller mener du at det er greit at kommunen forsøker å beholde eiendomsskatten? Skriv et leserinnlegg!