For hver dag som går, blir Oslo mer og mer en by med fargeskiller.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandrere flytter til Oslo øst, mens folk med norsk opprinnelse flytter vestover eller ut av byen.

Oslo har 157.000 ikke-vestlige innvandrere og barn av innvandrere. Av disse bor 50.000 i tre bydeler i Groruddalen, og det går et klart øst/vest-skille.

Frp-politiker Sylvi Listhaug kaller det «ghettofisering», mens byrådsleder Raymond Johansen bruker det mer politisk korrekte «gentrifisering».

Sannheten er at ingen av dem vet hvordan de skal snu trenden, hvis de vil.

Arbeidparti-politikeren kaller det gentrifisering, altså at folk med penger ruster opp og flytter inn til sentrale strøk og fortrenger innvandrerne til blant annet Groruddalen, ifølge artikler på Store Norske Leksikon og Wikipedia.

Ghettofisering er mer brutalt, men i Danmark betegner det en bydel med mange ikke-vestlige innvandrere, mange med lav inntekt og relativt mange straffedømte.

Du kan lese Kristin Clemets oppklaring: Gettoer og gentrifisering

Det som er sikkert, uansett hva man kaller det, er at det foregår en omfattende befolkningsendring der innvandrere flytter til Oslo og bosetter seg på østkanten.

I år 2000 var 24 prosent av alle nyfødt i Oslo barn av innvandrere, i 2017 var tallet 42 prosent. Og de bosetter seg i noen få bydeler østkanten. Bydeler som Grorud, Stovner og Alna har nå rundt to tredjedeler innvandrere. I de tre bydelene i Groruddalen nærmer andelen ikke-vestlige innvandrere seg 50 prosent.

Før 1970 hadde Oslo nesten ikke innvandrere, men så begynte arbeidsinnvandringen - først fra Pakistan, og senere fra Øst-Europa. Flyktningestrømmene fra Afrika har økt innvandrerbefolkningen mest de siste årene, viser tallene fra statistikkbanken til Oslo kommune.

Når innvandrere med dårlige norskkunnskaper bosetter seg i noen bydeler, mens mange med norsk bakgrunn flytter ut, gir det språkproblemer som forplanter seg fra barnehagen, via skolen og til resten av utdanningsløpet for mange.

Konsekvensen blir både sosiale og økonomiske skillelinjer. Ved 14 av Oslos grunnskoler har nå over halvparten av elevene vedtak på at de ikke snakker godt nok norsk til å følge vanlig undervisning, ifølge Dagbladet.

Både Sylvi Listhaug og Raymond Johansen er enige i at det ikke er ønskelig, men løsningene er ulike.

- Det er mange som retter sin skyts mot innvandrerne for denne utviklingen, men nei, det er ikke deres skyld at politikerne har ført en hodeløs innvandringspolitikk, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon E. Helgheim til Dagbladet.

Raymond Johansen vil fjerne kontantstøtten i noen av bydelene med høyest andel på kontantstøtte (i praksis innvandringsbydeler) og bruke pengene på gratis barnehage, språkopplæring og arbeidstrening for foreldrene, sier han til Dagbladet.

Det er fristende å si at et annet tiltak kunne vært å droppe feiringen av Oslo som miljøhovedstad (118 millioner kroner) og brukt pengene øremerket på lignende tiltak.

Raymond Johansens forslag vil gjøre noe med problemene der de er, men vil ikke snu på flyttestrømmen i Oslo. Fremskrittspartiet, ved Carl I. Hagen og Aina Stenersen, vil opprette en integreringsetat. Flere byråkrater er altså løsningen.

Den brutale sannheten er at utviklingen har kommet så langt at den er selvforsterkende. Noen småpenger fra kontantstøtten eller noen flere byråkrater vil ikke snu trenden.

Kall det ghettofisering eller gentrifisering - utviklingen vil i løpet av få år gi store bydeler med overvekt av innvandrere fra Asia og Afrika på Oslos østkant. Og tross store ord er politikerne maktesløse.

PS! Hvilken utvikling ser du for deg i Oslo? Kommer utviklingen med rene innvandrerbydeler til å forsterke seg, eller tror du at politikerne finner tiltak som snur strømmen? Skriv et leserinnlegg!