Etaten med ansvar for Oslo-byrådets klimasatsing har brukt over 30 millioner kroner på kommunikasjons- og markedstjenester fra PR-selskapene Redink AS og Footprint Communications AS.

En av nøkkelpersonene hos Footprint er er rådgiver Silje Schei Tveitdal, som var partisekretær i SV mens Heidi Sørensen satt på Stortinget for samme parti. Hun fakturerer 1.200 kroner per time for rådene til Klimaetaten.

Etter det grønne byrådet med Ap, SV og MDG i spissen tok over Oslo høsten 2015, har klima- og miljøsaken stått høyt. I 2016 ble Klimaetaten opprettet som en permanent etat i Oslo kommune og etaten har nå 25 ansatte.

Til å lede den nye etaten pekte kommunen på den tidligere SV-toppen Heidi Sørensen. Hun tiltrådte i januar 2017.

12 mill. ble til 30. mill.

For å markere Oslo som miljøhovedstad i Europa, har byrådet markedsført byens klimaambisjoner. For å gjennomføre dette, inngikk kommunen en avtale med PR-selskapet Redink.

Da avtalen ble inngått med Redink var Silje Schei Tveitdal en av de mest sentrale konsulentene i avtalen. Hun jobbet via underleverandøren Footprint Communcation, som ble inkludert i avtalen.

Nettavisens gjennomgang av Klimaetatens og Miljøhovedstadssekretariatets PR-utgifter viser at den samlede prislappen er på rett under 30 millioner kroner over en periode på omtrent tre år.

Ifølge avtalen med kommunen og pr-byrået, tok partivenninnen og rådgiver i Footprint Silje Tveitdal 1.200 kroner i timen (eks merverdiavgift) for å levere klimaråd til kommunen.

Den sterke veksten i avtalens omfang og den nye utlysningen ble omtalt av fagbladet Kampanje 20. mai. (bak betalingsmur)

- Burde vært lyst ut tidligere

Først etter tre år, da regningen hadde kommet opp i 30 millioner kroner, lyste Klimaetaten ut en ny avtale. Direktør Heidi Sørensen innrømmer at denne burde vært lyst ut tidligere.

I anskaffelsesforskriften, som bestemmer offentlige anskaffelser, står det blant annet at vesentlige endringer i en kontrakt kan anses ulovlig og igjen gjøre avtalen til en ulovlig anskaffelse. Hvis kontrakten utvides betydelig, anses dette for å være en vesentlig endring.

Sørensen mener imidlertid at Klimaetaten ikke har brutt loven: – Vi vurderte det ikke slik. Vår vurdering var gjort i god tro, men vi ser i ettertid at det ville ha vært en bedre vurdering om det ble lyst ut nye anbud i 2018, sier Sørensen til fagbladet Kampanje som først omtalte utlysningen av den nye avtalen.

Har administrert avtalen og overforbruket

Sørensen var ikke direktør i Klimaetaten da avtalen ble inngått i juli 2015, men hun har administrert avtalen fra 1. januar 2017 og vært ansvarlig leder mens overforbruket har mer enn fordoblet avtalens utgifter.

Etter at overforbruket ble avdekket har Klimaetaten stoppet avtalen og lyst ut en ny avtale.

– Jeg har beklaget vurderingen vi gjorde da avtalen med Redink ble fornyet i 2018. I ettertid ser jeg at dette var en dårlig vurdering og at vi allerede da burde ha utlyst nye anbud, sier Heidi Sørensen til Nettavisen Økonomi.

Strategisk rådgivning

Ifølge dokumenter Nettavisen har fått tilgang på, er «strategisk rådgivning» blant tjenestene PR-byrået har bidratt med. Andre tjenester Klimaetaten har fått hjelp med er medietrening og utvikling av nettsiden KlimaOslo.no og Klimaetatens Facebooksider.

Totalt brukte Klimaetaten 23,5 millioner kroner på PR-tjenester gjennom avtalen. Miljøhovedstadssekretariatet har brukt 6,5 millioner kroner.

Tette forbindelser

Den store PR-avtalen ble inngått med selskapet Redink. En av de sentrale personene i konsulentavtalen, og som står oppført som konsulent med den høyeste timeprissatsen på 1.200 kroner i timen, var Silje Schei Tveitdal.

Hun var partisekretær i Sosialistisk Venstreparti (SV) i perioden 2009 – 2015. Tveitdal er gift med tidligere leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken, som nå sitter på Stortinget for SV.

I likhet med Tveitdal har også direktøren i Klimaetaten, Heidi Sørensen, bakgrunn fra SV. Hun var stortingsrepresentant i perioden 2001-2007 og statssekretær for SV i Miljøverndepartementet i 2007-2012 under miljøvernminister Erik Solheim (SV).

Dermed har de to partivenninnene jobbet sammen i en årrekke gjennom partiet.

Kjent hverandre i over 20 år

Både Heidi Sørensen, Lars Haltbrekken og Silje Schei Tveitdal har bakgrunn fra Naturvernforbundet og Natur og Ungdom. Her har de kjent hverandre i over 20 år.

Både Lars Haltbrekken og Heidi Sørensen har vært ledere i Naturvernforbundet.

De tre avløste hverandre som ledere i Natur og Ungdom fra 1993 til 1998, og har altså vært tett på hverandre i rundt 25 år.

– Vi er venner

Både klimadirektør Heidi Sørensen og Tveitdal bekrefter overfor Nettavisen at de er venner.

– Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Tveitdal og Haltbrekken, og er dere venner?

– Jeg er venn med Silje Schei Tveitdal og Lars Haltbrekken, men det er ikke et nært vennskap. Vi har jobbet sammen tidligere og har siden den gang møttes i sosiale lag med gamle kjente noen ganger i året, sier klimadirektøren til Nettavisen.

Også Tveitdal bekrefter at de er venner.

– Vi er venner og har også kjent hverandre gjennom jobb i en årrekke, forteller Silje Schei Tveitdal til Nettavisen.

– Er det problematisk med en så tett binding mellom leverandør og bestiller?

– Det er Redink som har kontrakten med Klimaetaten. Jeg kan ikke se at min kjennskap til Heidi Sørensen har påvirket bestillingene fra etaten, sier Tveitdal.

Økte bevilling til venner

I mars 2012 fikk Heidi Sørensen presseomtale for å øke bevilgningene til organisasjoner hvor venner jobber.

Den gang kunne VG avsløre at Heidi Sørensen som statssekretær for SV doblet den offentlige støtten til Naturvernforbundet, da ledet av vennen Lars Haltbrekken, som er Tveitdals ektefelle. (Se bilde under)

I 2007 begynte Heidi Sørensen som statssekretær i Miljøverndepartementet. Da var støtten til Naturvernforbundet på omtrent 9 millioner kroner. Denne støtten ble betalt ut av Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet.

Tre år senere, var tilskudd og støtte til Naturvernforbundet på 30 millioner kroner årlig. Ifølge VG ble pengene gitt uten at Sørensen hadde bedt om en vurdering av hennes habilitet.

– Jeg betrakter meg ikke som en nærstående venn av Lars Haltbrekken, understrekte Sørensen overfor VG da avsløringen kom.

– Ikke inhabil

Heidi Sørensen opplyser at hun har vurdert sin habilitet, og at hun har gjort vurderingen selv.

– Jeg har vurdert at jeg ikke er inhabil i saker som gjelder Redink og Footprint, sier Sørensen til Nettavisen.

– Mitt kjennskap til Haltbrekken og Tveitdal har ikke påvirket bestillinger eller valg av leverandør. I tillegg er det slik at det er kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen som i det daglige er ansvarlig for bestillingene av tjenester og produkter på kommunikasjonsområdet i Klimaetaten, sier klimadirektøren.

– Forstår du at det kan vekke reaksjoner at dere har brukt langt mer enn utgangspunktet for avtalen hos en leverandør du som direktør av etaten har tette tilknytninger til?

– Jeg forstår at noen reagerer på at vi ikke lyste ut nye anbud tidligere. Jeg har beklaget denne vurderingen, og vi har lyst ut nye anbud.

Silje Tveitdal sier hun er opptatt av å opptre ryddig i alle kunderelasjoner.

– Vi er svært opptatt av å opptre ryddig i alle våre kunderelasjoner. Alle oppdragene som er utført for klimaetaten har budsjetter og tydelige avklarte leveranser. Vi operer også med fullstendig åpne kundelister, sier Tveitdal.

Hun er rådgiver i Footprint og ble hentet inn av gründer Beate Nossum til selskapet.

Ifølge byråets regnskaper økte de omsetningen fra 7,8 millioner kroner til 12,5 millioner kroner i perioden 2016-2017. De satt igjen med 2,2 millioner kroner i overskudd.

Byrået har ikke ennå levert regnskap for 2018.

Ifølge direktør Heidi Sørensen har Footprint stått for om lag 20 prosent av utgiftene som er fakturert over avtalen, eller omtrent seks millioner kroner.

Tveitdal mener hennes kjernekompetanse i avtalen er det klimafaglige.

– Min rolle i ulike prosjekter har vært å kvalitetssikre det klimafaglige og være en tydelig rådgiver på de delene av oppdraget som krever klimafaglig kompetanse. Jeg kan ikke se at min kjennskap til Heidi Sørensen har påvirket bestillingene fra etaten, sier Tveitdal.

Sørensen ville posisjonere Oslo for valget

For få dager siden kunne magasinet Minerva avdekke et brev de hadde fått tilgang til fra Heidi Sørensen. I brevet diskuterte direktøren hvordan KlimaOslo.no skulle brukes til å «posisjonere Oslo by som utstillingsvindu inn mot valget».

«Oslo har noen av verdens mest ambisiøse klimamål, og de gir oss en mulighet til å skape en sunnere og mer moderne by – for alle» står det på kampanjesiden til kommunen, KlimaOslo.no.

PR-byråene har vært delaktig i å bygge opp denne kampanjesiden. En av artiklene på nettstedet handler om viktigheten av bompenger for å løse samferdselsprosjekter. Artikkelen er publisert 7. juni, midt i åpningen av de 50 nye bomstasjonene i Oslo.

Sørensen avviser imidlertid at Klimaetaten driver med politisk kommunikasjon.

– Klimaetaten bedriver ikke politisk kommunikasjon, men kommunikasjon med hjelp av gode historier kan motivere innbyggere og bedrifter til å ta klimavennlige valg, sier Sørensen til Minerva.