Hver eneste dag i mars fikk Norge i gjennomsnitt 140 nye arbeidsledige.

Nå er det registrert 70.700 helt arbeidsledige, noe som er en 69 prosent flere enn samme tid i fjor, opplyser NAV.

Dette tilsvarer en arbeidsløshetsprosent på 2,8.

«Bekymringsfullt»

De nye ledighetstallene er omtrent som ventet, men ledigheten er nå på sitt høyeste nivå siden 2006.

Arbeidsminister Dag Terje Andersen er bekymret over de nye ledighetstallene: - Det er bekymringsfullt at arbeidsledigheten øker, men dessverre ikke uventet. Økningen i mars var høy, men noe mindre enn vi opplevde i januar og februar.

De nye tallene viser at Norge har 28.900 flere arbeidsledige enn samme tid i fjor.

Økningen fortsetter

- Den sterke økningen i arbeidsløsheten fortsetter i mars. Det er særlig blant unge menn og personer med bakgrunn fra bygg og anlegg og industri at arbeidsløsheten øker kraftig, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Sesongjusterte tall viser at arbeidsløsheten har økt med 4.200 personer i løpet av mars.

Ingen tegn til bedring

I DnB Nor Markets mener analytikerne at tallene er noe svakere enn ventet.

- Det er ingen tegn til at den månedlige økningen i ledigheten er i ferd med å avta. Veksten i arbeidsledigheten er nå til dels like sterk som på 80-tallet. Gitt en stadig svakere utvikling i norsk økonomi venter vi at arbeidsledigheten vil kunne stige ytterligere fremover og krype opp mot 4 prosent i 2010, er kommentaren fra makroøkonom Camilla Viland.

Fire prosent ledighet betyr at DnB Nor Markets venter over 100.000 arbeidsledige til neste år.

Høyest arbeidsløshet i bygg
Størst økning i ledigheten er det i bygg og anlegg med en økning på 171 prosent, opplyser NAV.

Også i industrien har arbeidsløsheten mer enn doblet seg sammenlignet med tall for mars i fjor.

Nesten en av tre arbeidsløse har bakgrunn fra bygg og anlegg eller industriarbeid.

Arbeidsløsheten er høyest innen bygg og anlegg med 6,2 prosent og innen industrien med 4,7 prosent.

Arbeidsløsheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg. Blant personer med bakgrunn fra undervisning er det 2 prosent færre arbeidsløse enn på same tid i fjor.

Kraftig vekst i permitteringer
17.100 personer er permitterte ved utgangen av mars. Av disse er 10.100 helt permitterte. Samlet har tallet på permitterte økt med 14.300 sammenlignet med mars i fjor.

Om lag to av tre av de arbeidsløse er nå menn. Ved utgangen av mars er det dobbelt så mange arbeidsløse menn enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten blant menn øker sterkest for de mellom 20 og 30 år. I aldersgruppa 20 – 24 år er arbeidsløsheten blant menn nå på 7,5 prosent. Arbeidsløsheten øker også blant kvinner, men langt svakere. Det er nå 33 prosent flere arbeidsløse kvinner enn på samme tid i fjor, opplyser NAV.

Flere på tiltak
Ved utgangen av mars er 16.000 på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Dette er en vekst på 4400, eller 38 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

I løpet av mars blei det registrert 25 prosent færre nye ledige stillinger enn i same periode i fjor. Det var nedgang innen alle yrkesgrupper bortsett fra undervisning der det var en økning på tre prosent. Nedgangen var størst innen ingeniør- og IKT-fag med 49 prosent færre nye ledige stillinger.

Arbeidsløsheten øker i alle fylker

Sammenlignet med mars i fjor har arbeidsløsheten økt mest i Oppland med 109 prosent og i Vestfold med 93 prosent.

Arbeidsløsheten er høyest i Finnmark med 4,0 prosent og i Nord-Trøndelag med 3,5 prosent. Rogaland og Akershus var fylkene med lavest arbeidsløshet, her utgjorde arbeidsløsheten 1,9 og 2,1 prosent, skriver NAV i sin pressemelding.

Erna Solberg: - Pinlig for Jens