Det melder Energi Norge i en pressemelding mandag morgen.

– Med det politiske presset som nå er oppstått, velger mange selskaper å kaste seg rundt for å endre planene. Noen hadde ennå ikke gjennomført konverteringen. Andre som var i full gang, vil nå jobbe gjennom julen for å reversere hele prosessen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Nettselskapet Elvias 940.000 kunder får inntil videre beholde dagens nettleiemodell. Også BKK Nett og flere andre store nettselskaper utsetter.

Les også: Den nye nettleie-ordningen utsettes

Ap, Sp og SV ble før helgen enige om å utsette innføringen av ny nettleieordning fra nyttår. Energi Norge mente at dette ville bli vanskelig, men allerede kort tid etter at avgjørelsen ble kjent meldte flere strømleverandører at de ville følge opp vedtaket og utsette prosessen.

Les også: Energi Norge mener regjeringen ikke kan utsette nettleieordningen

Nær én million beholder den gamle nettleiemodellen

Nettselskapet Elvias 940.000 kunder får inntil videre beholde dagens nettleiemodell og nettleiepriser.

I en pressemelding skriver Elvia at dette ikke er enkelt parallelt med å sikre gjennomføringen av regjeringens «strømstøtteordning» til kundene.

– Men etter stortingsflertallets anmodning fredag om å utsette innføringen, så innretter vi oss etter dette. Vi beholder derfor dagens nettleiemodell for privatkunder og små næringskunder inntil videre, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud meldingen.

Han understreker imidlertid at de fortsatt mener at den nye nettleiemodellen er viktig og riktig, og at den vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt.

Elvia informerer om at siden det kun er dager igjen til årsskiftet vil selskapet videreføre dagens struktur og dagens nettleiepriser. De rekker dermed ikke å justere for den varslede prisøkningen, som selskapet understreker at dreier om økte driftskostnader ved elnettet og ikke modellvalget. Det vil derfor komme en prisøkning noe senere.

Blant selskapene som tidligere har varslet at de vil utsette, er Lnett i Rogaland, Haugaland Kraft Nett og Lofot Kraft.

Les også: Prisene er klare: Så dyr blir nettleien for nesten én million nordmenn

- Strømkundene som står igjen som taperne

Arbeidet med å innføre en ny nettleie for å redusere kostnadene i strømnettet, har pågått gjennom ti år og tre høringer.

Energi Norge skriver at drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet gjennom nettleien. Hensikten med den nye prismodellen har vært å holde nettleien lavest mulig for kundene i fremtiden.

– Etter å ha jobbet på spreng for å innføre en mer rettferdig og kostnadsbesparende nettleie fra nyttår, kaster nå mange nettselskaper seg rundt for å kunne beholde den gamle modellen. Det er strømkundene som står igjen som taperne etter den politiske vinglingen i denne saken, sier Kroepelien.

Selv om mange nettselskaper nå vil utsette innføringen av den nye nettleien, vil fortsatt noen gjennomføre den som planlagt. Kroepelien påpeker at det har de full anledning til innenfor den gjeldende forskriften.

Les også: Strømenighet med SV får slakt: – Mikroskopisk endring

BKK utsetter

I likhet med Elvia viderefører også BKK Nett nettleien for sine 260.000 kunder med samme modell og priser som gjelder i dag.

I en pressemelding skriver selskapet at de er overrasket over snuoperasjonen i Stortinget fredag, men at de vil innrette seg.

– Vi lytter selvsagt til stortingsflertallet. Samtidig synes vi det er uheldig at en energipolitisk viktig nyordning som myndighetene selv har pålagt nettselskapene, blir utsatt bare to uker før den skal innføres, sier administrerende direktør Ketil Tømmernes i BKK Nett.

Agder Energi Nett har også mandag gjort det klart at de utsetter innføring av ny nettleiemodell. Det samme gjør Lede, et av landets største nettselskap med over 200.000 kunder i Vestfold og Telemark og Viken.