I andre kvartal var strømmen dyrere enn noen gang de siste ti årene i samme periode.

I 2021 etableres to gigantiske utenlandskabler til heholdsvis Tyskland og Storbritannia, og kabel-kritiske politikere mener kablene vil gi dyrere strøm for industri og forbrukere. Rødt-leder Bjørnar Moxnes er ikke i tvil:

- Jo sterkere vi kobler oss til strømnettet nedover Europa, jo høyere blir strømprisen, sier Moxnes.

Ifølge politikeren har vi allerede merket effekten av en ny utenlandskabel til Tyskland, Nordlink, som ble åpnet i mai. Moxnes tror prisene vil stige enda mer når Norge blir koblet sammen med Storbritannia i oktober - da åpnes North Sea Link over Nordsjøen til Newcastle.

Les også: Så mye kan elektrifisering av sokkelen øke strømprisen: – Sjokkregning til vanlige folk

- Ikke tvil om at prisene er påvirket

Norske strømpriser ligger for tiden på om lag halvparten av hva briter og tyskere må ut med. Når dette skrives, er prisen i Storbritannia ganske nøyaktig det dobbelte av sørnorsk pris, viser markedsdata fra Nordpool.

Men Moxnes tror dette vil endre seg dramatisk:

- Det er ingen tvil om at de høye prisene i Sør-Norge er påvirket av Nordlink, og nå venter jeg med gru på oktober, når North Sea Link kommer.

Fageksperter Nettavisen har snakker med er ikke like sikre. De høye prisene prisene i år kommer etter et fjorår med tilnærmet gratis strøm i sommermånedene.

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insights forklarer de høye prisene i sommer i hovedsak med nedbørsmangel. I tillegg driver høye Co2-priser opp markedsprisene på kontintentet, og også dette påvirker norske priser, påpeker han.

- Vi hadde kabler til utlandet i fjor sommer også, Moxnes - da var det gratis strøm i Norge?

- Strømpriser påvirkes også av hvor mye vann det er i magasinene. Men det er ikke sånn at dette over tid vil nulle ut effekten av at vi kobler oss tettere på markeder hvor prisene er høyere, sier Bjørnar Moxnes.

Annonse: Hvis du ønsker å kutte strømregningen over tid, bør du sjekke enten Agva fast 6 måneder, eller Agva fast 1 år.

Flertall mot ny kabel

Begge kablene nevnt over ble i sin tid planlagt og gitt konsesjon av energiministre fra Senterpartiet. Men både Senterpartiet og de andre partiene på venstresiden er mot den tredje planlagte kabelen, Northconnect, som skal gå til Skottland.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes anklager Arbeiderpartiet for å fomle i saken, men det er helt utelukket for det største partiet på venstresiden å støtte bygging av denne kabelen nå, opplyser energipolitisk talsperson Espen Barth Eide.

Barth Eide og Moxnes peker begge på at det er en risiko for at Northconnect kan gi prisøkninger som kan være negative for kraftkrevende norsk industri, som nyter godt av lavere kraftpriser enn konkurrerende produksjonsland.

Også Fremskrittspartiet sier til Nettavisen at de er imot Northconnect, mens energiminister Tina Bru fra Høyre har tatt til orde for en «vente og se»- holdning.


- Industrien taper

NVE anslår en snitt-prisøkning på 1-3 øre KwH årlig fra Northconnect, som det politiske flertallet vil stanse. I tillegg kommer en økning av nettleien på 0,4 øre grunnet tapte handelsinntekter.

Northconnect selv fremmer kabelen som et miljøprosjekt - og hevder at kabelen vil medfører reduserte utslipp på om lag 2 millioner tonn CO2, tilsvarende utslippet fra en million personbiler, årlig.

- Er det urimelig at nordmenn betaler litt mer for strømmen dersom dette bidrar til å redusere utslipp betraktelig, Moxnes?

- Det regnestykket tar ikke med i betraktningen at vi har en kraftintensiv industri med et klart konkurransefortrinn i lave strømpriser. Alternativet er at produksjonen av for eksempel flytter utenlands og til kullbasert kraft. Effekten for norsk industri er ikke regnet inn, sier Rødt-leder Moxnes.

Les også: Hudfletter strømleverandørene: – Differansen putter de i egen lomme

- Vi hadde hatt rasjonering uten kabler

Også Barth Eide mener at industrien kan bli skadelidende dersom strømmen blir vesentlig dyrere. Men Ap-politikeren er slett ikke enig i at utenlandsforbindelsene i seg selv skaper en slik effekt automatisk:

- Hadde vi hatt et helt lukket system, måtte vi hatt rasjonering på strøm. I mars i fjor måtte vi importere masse kraft - det førte til noen veldig høye og noen veldig lave priser. Kabler er ikke enten bra eller dårlig.

Ap-politikeren påpeker at prisforskjellene består:

- Formålet her er ikke prisøkning, men å ha et integrert system. Prisen justeres av tilbud og etterspørsel, og prisforskjellen mellom Norge og Tyskland er stadig ekstremt stor. For norsk industri er det viktige at vi betaler mindre enn konkurrentene.

- Euro-markedet ga gratis strøm

Gir kablene virkelig høyere priser? Faktisk statistikk er begrenset når det gjelder de nye kablene, men påviste effekter av det eksisterende utenlandssamarbeidet peker i flere retninger.

Nordlink-kabelen til Tyskland ble offisielt åpnet 27. mai, etter åtte måneders prøvedrift.

Det er ikke gjort en spesifikk analyse av tysklandskabelen etter den er satt i ordinær drift, opplyser spesialrådgiver Ellen Skaansar i NVE. I konsesjonsarbeidet ble det foretatt analyser for å beregne effektene på det norske kraftsystemet.

NVE følger utviklingen gjennom ukentlige analyser av kraftsituasjonen, påpeker Skansaar og peker på et konkret eksempel på effekten av markedet:

- Et eksempel på at norske kraftpriser blir påvirket av tettere integrering i det europeiske kraftmarkedet, var at vi for første gang opplevde negative priser i fjor sommer. Det skyldtes en god ressurssituasjon i Norge i kombinasjon med mye vind og solkraft i Tyskland. Dette skjedde før det norske systemet var direkte koblet mot det tyske.

Les også: Hudfletter strømleverandørene: – Differansen putter de i egen lomme

- Vannet avgjør mye

Effekten på det norske systemet er alltid avhengig av hvor mye vann som er tilgjengelig i systemet, understreker Ellen Skaansar.

I fjor hadde vi en uvanlig god ressurssituasjon. Tyske priser lå milevis over de norske i store deler av denne perioden.

Nå har vi høye brenselpriser og kvotepriser, som gir høyere kraftpriser i Tyskland og andre land med stor andel stor fossil kraftproduksjon.

Samtidig har Norge mindre vann - da stiger verdien på norsk vannkraft, men de norske kraftprisene er fortsatt lavere enn de tyske. Vi ser også at den økende vind- og solkraftproduksjonen nord på kontinentet gir overskudd av kraft i flere timer. Det gir lave priser hos våre handelspartnere og gir Norge tilgang på rimelig import av kraft gjennom forbindelsene. Det vil være naturlig å vurdere mer inngående analyser når vi om noen år får mer data og erfaring med flere utenlandsforbindelser, sier Ellen Skaansar.