I høst varslet regjeringen at de tar grep for å redusere folks nettleie. Dette skulle de gjøre ved å bruke av de ekstraordinært store flaskehalsinntektene Statnett har hatt i 2022.

Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris. Ifølge Statnetts egne tall har man håvet inn over 2 milliarder euro på dette, og det uten at flaskehalsinntektene fra desember er medregnet.

Det kommer nå norske forbrukere til gode. Ifølge Dagens Næringsliv skal Statnett nå overføre 2,3 milliarder kroner til nettselskapene for å hindre økt nettleie hos forbrukerne. Summen er fastsatt av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Regjeringen lovet at opptil ti milliarder kroner av de opptjente flaskehalsinntektene skal gå til å redusere folk i Sør-Norges nettleie. Nettleieselskapene advarte nemlig om at disse vil øke kraftig i 2023.

– Statnett skal utbetale flaskehalsinntekter til alle de underliggende nettselskapene i første kvartal av 2023 på grunn av høyere kraftpriser enn normalt, sier seksjonssjef i RME, Roar Amundsveen til Dagens Næringsliv.

– Kommer strømkundene til gode

Han sier videre at dette skal komme strømkundene til gode:

– Poenget med den midlertidige ordningen er at strømkundene betaler mindre i nettleie enn dersom ordningen ikke hadde eksistert, sier seksjonssjefen til avisen.

Amundsveen sier videre at det er usikkert hvor mye av Statnetts flaskehalsinntekter som er tilgjengelig, og som skal utbetales i 2023. Dette på grunn av usikkerhet knyttet til kraftprisutviklingen og prisforskjeller mellom ulike prisområder.

Inntektsrammen økes

RME har også besluttet at den tillatte inntektsrammen til nettselskapene, altså hvor mye et nettselskap kan kreve i nettleie fra sine strømkunder, økes i 2023.

– Vi har varslet inntektsrammen for nettselskapene for 2023, utenom Statnett, på 28,9 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 50 prosent hva som er normalen, sier Amundsveen til DN.

Det er en inntektsramme som er nesten 12 milliarder kroner større enn i 2020, da strømrpisene var veldig lave. Seksjonssjefen sier avslutningsvis at økningen skyldes de økte kraftprisene og at nettselskapene investerer i strømnettet.