KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): For samlet sett steg boligprisene i Norge med 1,2 prosent. Oslo er det eneste stedet hvor det er nedgang, men prisoppgangen de seneste tolv månedene er likevel på hele 15,6 prosent. Sesongjustert var den en prisnedgang i mars i Oslo på 0,8 prosent, slik at prisfallet er uvanlig.

Ifølge DNB Eiendom var det full fart i boligmarkedet i mars, med rekordhøy omsetning for måneden, så nedgangen for Oslo er desto mer overraskende.

Se pressekonferansen direkte fra klokken 11 her:

Personmarkedsdirektør Randi Marjamaa i Nordea sier i en kommentar at trykket i boligmarkedet er fortsatt stort, men banken ser tegn til utflating i prisene.

- Særlig gjelder dette Oslo, hvor det har vært en kraftig prisoppgang gjennom det siste året. Det er fortsatt høy aktivitet, men vi opplever få tilfeller hvor det kjøpes boliger langt over prisantydning.

Les også: Full aktivitet i utleiemarkedet: - Må ut med over 20.000 kroner for en uke ved sjøen

Ingen dramatikk

Adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren mener det ikke er noen dramatikk i Oslo-tallene.

- Jeg tror det er viktig å se februar og mars sammen. I tillegg i mars gikk andelen av de små leilighetene ned. Det er vel disse leilighetene som har vært prisdrivende, og de er mer volatile. Når den andelen har falt, er det med på å dra prisene nedover, sier Meier til Nettavisen.

Hun tilføyer at det for tiden er veldig mye nytt som kommer ut i markedet.

- Vi har aldri solgt så mye nytt, og det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel fremover, sier Meier.

Ett unntak

Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge sier den sterke prisutviklingen de har sett i boligmarkedet det siste halvannet året, fortsatte i mars.

- Det var en sterk oppgang over hele landet med unntak av i Oslo, hvor boligprisene falt med 1,2 prosent. 12-månedersveksten i boligprisene ligger nå på tilnærmet sammen nivå nasjonalt som i rekordåret 2016, uttaler Lauridsen.

Han kommenterer nedgangen i Oslo med en veldig sterk februarvekst (3,5 prosent), samtidig som tilbudet av boliger i Oslo er økt kraftig fra tilsvarende måned i fjor. Men den nasjonale oppgangen er sjeldent høy.

Les også: Krise i Oslos boligmarked: - Helt tomt for enkelte leilighetstyper

Dempet prisvekst

- Mange områder i Norge har nå en årsvekst i boligprisene på over 10 prosent, og flere opp mot 15 prosent. Vi har ikke sett en så sterk utvikling i boligmarkedet i Norge siden 2016, sier Lauridsen.

Han antyder en mer normal tolvmånedersvekst fremover.

- Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene og mange omsetninger i månedene som kommer. Perioden fra etter påske til sommerferien er vanligvis den perioden i året med størst aktivitet i boligmarkedet i Norge. Med det økte utbudet vi har sett i mars vil trolig prisveksten dempes noe frem mot sommeren.

- Men vi har fortsatt en tilbudsside som er på et lavt nivå sammenliknet med tidligere år, nyanserte Lauridsen.

Les også: Norges dyreste boligstrøk: Her står milliardærene i kø for å komme inn

Rekordhøy omsetning

Når det gjelder de andre storbyene, var det en sterk oppgang i Bergen, Trondheim og også brukbar vekst i Stavanger. I disse regionale storbyene var prisveksten godt over det som er normalt for måneden.

Omsetningen av boliger svært høy. I mars ble det solgt 9665 boliger i Norge, som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 24.035 boliger i Norge, og det er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at de ser for seg at prisveksten har holdt seg fortsatt sterk også i mars. Bankens eksperter spår en sesongjustert månedsvekst rundt 1-tallet, altså en en vekst som er 1 prosentpoeng sterkere enn normalt for måneden. Det stemte bra.

12 prosent oppgang

Boligprisene falt i mars 2020, derfor vil oppgangen i årsveksten bli desto sterkere. Handelsbankens estimat var en årsvekst på rundt 12 prosent, den ble 12,5 prosent, men nå begynner vi å nærme oss veksttoppen.

Impulsen fra Norges Banks rentekutt i mai i fjor ventes å svekke seg i tiden fremover. Handelsbanken tror derfor på en en klar nedgang igjen i årsveksten gjennom andre halvår i år.

Gjennom neste år vil boligprisveksten dempes ytterligere av at utlånsrentene begynner å øke igjen. Spådommen er et Norges Bank begynner å heve renten igjen ved utgangen av 2021. Ifølge Handelsbanken betyr det erfaringsmessig en ganske umiddelbar og dempende effekt på boligprisene.

Klokt

Eiendom Norge bifaller de varslede renteøkningene.

- Norges Bank varslet ved rentemøte i mars at det er sannsynlig med renteøkning i andre halvår 2021. Dette er etter vårt syn klokt. For selv om salget av nye boliger har tatt seg kraftig opp den siste tiden, vil det ta lang tid før økt boligbygging bidrar til å dempe boligprisutviklingen.

- Det er grunn til å tro at pandemien har gitt en vedvarende økt etterspørsel etter bolig. Vi tror det vil ta flere år før tilbudssiden tilpasser seg den økte etterspørselen etter bolig og fritidsbolig i Norge, selv med noe høyere styringsrente, sier Lauridsen.