Det europeiske statistikkbyrået Eurostat er ute med den seneste årlige sammenlikningen av prisene i Norge og EU-landene (se faktarammen nedenfor).

Totalt ligger prisnivået i Norge 50 prosent over gjennomsnittet i EU-landene. Med det er vi på tredjeplass over de dyreste europeiske landene, kun slått av Sveits (62 prosent over) og Island (54 prosent).

Men Norge ligger på den desiderte Europa-toppen innenfor alkoholholdige varer og tobakk. Skal du kjøpe alkohol og tobakk i Norge, er prisene i gjennomsnitt 136 prosent høyere enn i Europa.

Les også: Ekstreme tall for grensebutikker - den beste uken noensinne

Klart på toppen

Det betyr at en europeisk flaske vin til 100 kroner koster 236 kroner i Norge. Nærmest av de europeiske landene følger Island med et prisnivå på alkohol og tobakk som er 113 prosent over EU-gjennomsnittet (se illustrasjon under).

Og årsaken til de høye prisene er høye avgifter, som i normale tider slår hardt ut for grensehandelen. Sammenliknet med Norge betalte danskene og svenskene bare rundt halvparten for alkohol og tobakk, mens finnene betalte om lag 30 prosent mindre.

Samlet sett er prisene på mat og drikke i våre naboland fra 11 til 27 prosent lavere enn i Norge.

Les også: Norske matvarer er dyrest i Europa

Island topper

For gruppene «klær og skotøy» og «hotell- og restauranttjenester» hadde Island i 2019 de høyeste prisene både i Norden og i Europa. Nærmest Island kommer Danmark og Norge.

Men transport er også dyrt i langstrakte Norge. Vi har de dyreste transporttjenestene i Europa, prisnivået ligger 42 prosent over EU-gjennomsnittet.

De laveste prisene i Europa finner vi ikke overraskende i Øst-Europa, spesielt blant landene på Balkan. I flere land i denne regionen ligger prisnivået på rundt halvparten av gjennomsnittet i Europa.

På den absolutte prisbunnen finner vi Tyrkia, med et indeksnivå på 47. Det betyr at prisnivået var 53 prosent under gjennomsnittet for EU-landene.

Les også: Nå går prisene på polet opp

I særklasse

Eurostat bruker også resultatene fra prisnivåundersøkelsen til å omregne landenes verdiskapning - BNP - til sammenliknbare tall.

BNP-sammenlikningen for 2019 viste at Luxembourg, Irland, Sveits og Norge var landene med den høyeste prisnivåjusterte verdiskapningen per innbygger.

Her troner lille Luxembourg suverent på toppen med et indeksnivå på hele 161 prosent over EU-gjennomsnittet. Årsaken til det ekstremt høye BNP-tallet i Luxembourg er at en stor andel av landets arbeidere bor i nabolandene.

Disse bidrar til verdiskapningen i landet, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger er basert på. I Norge er prisjustert BNP per innbygger 44 prosent over EU27-landene.