Gå til sidens hovedinnhold

Oversikt over avgifter i Norge

Her får du en samlet oversikt over alle avgiftene du betaler i Norge i 2019. Merverdiavgift og bilrelaterte avgifter er normalt de største postene.

Det normale er at avgiftene hvert år blir oppjustert med forventet inflasjon. Men avgiftene blir også brukt til å endre adferd. Bilavgiftene har i de siste årene blitt endret ved at co2-uslippet teller vesentlig mer enn før.

Samlet sett betaler de fleste nesten like mye i avgifter som i skatt.

Beregn hva du selv betaler i skatter og avgifter

Ved å legge inn inntekts-, og forbruksopplysninger kan du selv beregne hvor mye du betaler i skatter og avgifter.

Her finner du kalkulatoren for Skatte og avgiftsberegning 2020.

Disse avgiftene betaler du

Det er en rekke forskjellige typer avgifter som du blir belastet for. Dette er alt fra betydelige avgifter som merverdiavgift, til avgifter som nesten ikke har betydning i det hele tatt.

Dette er avgiftstypene du betaler, satt opp i alfabetisk rekkefølge:

Alkoholavgifter

Alkoholfrie drikkevarer - avgifter

Bilavgifter

- engangsavgifter

- omregistreringsavgifter

- trafikkforsikringsavgift

- drivstoffavgifter

- bompenger

co 2-avgifter

Dokumentavgift

Drikkevareemballasje

Elektrisk kraft - forbruksavgift

Flypassasjeravgift

Merverdiavgift

Mineralske produkter:

- Grunnavgift på fyringsolje

- co2-avgift mineralolje

- co2-avgift bensin

- svovelavgift

Sjokolade-og sukkervareavgift

Smøreolje

Sukkeravgift

Tobakksavgifter

Alkoholavgifter

I denne gruppen finner vi avgifter på sprit, vin, alkohoholdige drikkevarer, og alkoholfrie drikkevarer.

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikke sterkere enn 4,75 prosent, blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl, som igjen graderes etter styrken.

For brennevin og vin graderes avgiften etter alkoholprosenten per liter. For brennevin koster hver prosent 7,69 kroner i 2019.

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 22,40 kroner i 2019, mens lettøl har bare 3,44 kroner.

Du kan regne ut hvor mye du selv betaler i alkoholavgifter med alkoholavgiftskalkulatoren.

2017 2018 2019
Brennevin og vin kr per vol. pst. og liter
Brennevin/rusbrus 7,46 7,58 7,69
Sterkvin 4,86 4,94 5,01
Svakvin 4,86 4,94 5,01
Øl sterkere enn 4,75 % 4,86 4,94 5,01
Annet øl:
Alkoholinnhold kr per liter
a) 0,00-0,70 vol. pst. 0 0 0
b) 0,70-2,75 vol. pst. 3,34 3,39 3,44
c) 2,75-3,75 vol. pst. 12,54 12,74 12,93
d) 3,75-4,75 vol. pst. 21,72 22,07 22,4
Avgiftseksempler Avgift per liter
Alkohol
Brennevin 40 % 298,4 303,2 307,6
Brennevin 60 % 447,6 454,8 461,4
Sterkvin 20 % 97,2 98,8 100,2
Svakvin 12 % 58,3 59,3 60,1
Alkoholfritt øl 0,0 0,0 0,0
Lettøl 3,3 3,4 3,4
Vanlig øl 21,7 22,1 22,4
Sterkøl 7 % 34,0 34,6 35,1

Kjøper du en flaske (1l - 40 prosent) brennevin er avgiftsandelen 307,6 kroner i 2019. For én liter vin (12 prosent) er avgiften 60,1 kroner. En 0,7 liters vinflaske har dermed en avgift på 42,07 kroner.

Alkoholfrie drikkevarer

Denne avgiften omfatter drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtningsstoff. I tillegg er det avgift på sirup som brukes til fremstilling av alkoholfrie drikkevarer til salg.

Avgiften på ferdigvare er 4,82 kroner per liter i 2019. Avgift på konsentrat (sirup) er 29,34 kroner per kg.

Avgiftsplikten omfatter ikke melkeprodukter som ikke er tilsatt mer enn 15 gram sukker per liter, blandinger av ellers avgiftsfrie produkter, juice og saft såfremt det ikke er tilsatt sukker eller søtningsstoff.

Bilavgifter

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale. Klikk på lenkene for å lese mer om de enkelte avgiftene.

Engangsavgifter ny bil

Omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil

Merverdiavgift

Trafikkforsikringsavgift

Drivstoffavgifter

Bompenger

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift. I stedet for at alt blir bevilget over det ordinære veibudsjettet, blir en del av disse utgiftene krevd inn som veiskatt.

Eksempel på bilavgifter

Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil, som dermed blir belastet med engangsavgifter. Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene, er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 prosent i verdi, regnes også 40 prosent av engangsavgiftene med.

Forutsetninger:
Bilpris inn til Norge 200 000
Bilens utpris i Norge 400 000
Bilens egenvekt (i kg) 1600 kg
Co2-utslipp 140 g/km
nox-utslipp 60
Engangsavgiftene fordeles over 3 år
Verdifall i treårsperioden 40%
Antall kjørte km per år 15 000
Forbruk per mil 0,75
Bensinpris 14
Avgifter:
Engangsutgifter som fordeles: Fordelt per år Ved innførsel
Bilens egenvekt (i kg) 9 771 73 283
Co2-utslipp 12 912 96 842
nox-utslipp 577 4 324
Sum engangsavgifter 23 260 174 449
Merverdiavgift 5 949 44 617
Vrakpant 400 3 000
Sum avgifter 29 609 222 066
Årlige avgifter
Bensinavgift 98 oktan 5 906
co2-avgift 1 328
mva bensin 3 150
Trafikkforsikringsavgift 2 909
Bompenger 6 000
Sum årlige avgifter 19 293
Totale avgifter per år 48 902

Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 23.260 kroner per år, etter at de har blitt fordelt etter årlig verdifall. De årlige avgiftene summerer seg til 19.293 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år 48.902 kroner.

CO 2-avgifter

På mineralolje ilagt veibruksavgift (diesel) er avgiften 135 øre. Se også avgifter på mineralske produkter.

På bensin er avgiften 118 øre. Denne avgiften er en av flere drivstoffavgifter.

Dokumentavgift

Satsen er 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget. Avgiften betales av kjøpesummen. Avgiften betales ikke på andelsleiligheter.

Så mye må du betale ved disse kjøpesummene:

Kjøpesum Dokumentavgift
500 000 12 500
1 000 000 25 000
1 500 000 37 500
2 000 000 50 000
2 500 000 62 500
3 000 000 75 000
4 000 000 100 000
5 000 000 125 000

Drikkevareemballasje

Avgiften er delt inn i miljøavgift og grunnavgift. Miljøavgiften er 5,88 kroner for glass og metall, 3,55 kroner for plast, og 1,45 kroner for kartong/papp Avgiften settes ned dersom emballasjen inngår i et retursystem. Det meste av det vi kjøper av denne typen emballering har et retursystem.

Grunnavgift for engangsemballasje er 1,21 kroner.

Flypassasjeravgift

Flypassasjeravgiften er i 2019 på 84 kroner per passasjer. Avgiftsplikten oppstår når flygingen begynner, og beregnes per passasjer som begynner en avgiftspliktig flyging. Barn under 2 år er fritatt for avgift.

Elektrisk kraft

Forbruksavgiften på elektrisk kraft er på 15,83 øre per kwh. Avgiften kreves ikke for Finnmark og kommunene i Nord-Troms.

Hvis du bruker 20.000 kwh per år, betaler du 3.166 kroner i året i forbruksavgift.

Merverdiavgift

Merverdiavgift legges til varens pris. På varens innpris må det tillegges merverdiavgift på normalt 25 prosent, som er den vanlige satsen på merverdiavgiften er på de fleste varer 25 prosent. En vare som koster inn 100 kroner, vil koste 125 kroner når mva legges til. Varens pris har dermed en mva–andel på 20 prosent siden mva-andelen er 25/125 kroner.

Matvarer har en sats på 15 prosent i 2019. Matvarer er definert som varer som er ment for det menneskelige fordøyelsessystem. Unntatt fra dette er alkohol, tobakk og piller, som har en sats på 25 prosent. Innenfor dette mva–området har varens pris en mva–andel på 13,05 prosent i 2019.

Satsen for persontransport, kinodrift og kringkastingsavgiften er 12 prosent. Innenfor dette mva–området har dermed varens pris en mva–andel på 10,71 prosent.

I tillegg er noen områder fritatt for mva. Blant annet gjelder dette bøker, aviser, overnatting, og kulturelle arrangementer i vid forstand.

Mineralske produkter

Grunnavgiften på mineralolje er 1,65 kroner per liter. Som mineralolje regnes fyringsolje, fyringsparafin, parafin og dieselolje.

I tillegg skal det betales co 2-avgift på mineralolje på 1,35 kroner per liter Samlet avgift blir 3,00 kroner.

Sjokolade- og sukkervareavgift

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer er på 20,82 kroner per kg.

Smøreolje

For smøreolje er avgiften 2,23 kroner per liter

Sukkeravgift

Sukkeravgiften er 8,05 kroner per kg.

Tobakksavgift

Dette er avgiftene på tobakk:

Tobakkstype 2017 2018 2019
Sigarer, kr/100 gram 255 259 263
Sigaretter, kr/100 stk 255 259 263
Røyketobakk, kr/100 gram 255 259 263
Snus, kr/100 gram 103 105 107
Skrå, kr/100 gram 103 105 107
Sigarettpapir, kr/100 stk 3,90 3,96 4,02

For en 20 pakning sigaretter betaler du 52,60 kroner i tobakksavgift. I tillegg kommer merverdiavgiften på 25 prosent.

Kalkulatorer:

Skatte og avgiftsberegning 2020
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Merverdiavgiftskalkulator
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.