Renten på norske boliglån faller til rekordlavt nivå. Ved utløpet av desember 2020 var gjennomsnittlig rente på nye boliglån med flytende rente 1,77 prosent - en nedgang på 0,02 prosentpoenng fra november. Dette er den laveste renten SSB har registrert.

- Dette er det laveste nivået for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013), skriver SSB i en kommentar.

For nye boliglån med fastrente er snittrenten nå 1,90 prosent, ifølge SSB.

Eksisterende boliglånskunder betaler høyere snittrente. Her er rentesatsen nå 1,85 prosent for boliglån med flytende rente og 2,66 prosent for eksisterende lån med fastrente.

Lave renter på Finansportalen forbeholdt førstehjemslån og krav om medlemskap

Ser vi på boliglånsoversikten til Finansportalen (der norske banker selv melder inn sine prislister) ser vi at det stort sett bare er bankenes førstehjemslån og såkalte boliglån for unge som har en lavere rente enn 1,77 prosent (vi har da sett på et boliglån på 2,5 millioner kroner og boligverdi på 3 millioner kroner - det gir en egenkapitalandel på 16,7 prosent og er innenfor regjeringens boliglånsforskrift der kravet er minimum 15 prosent egenkapital).

Billigste lån vi finner er Danske Banks tilbud til unge medlemmer i fagorganisasjonen Akademikerne med en effektiv rente på 1,30. prosent. Det tilbudet matches av Handelsbankens tilbud til medlemmer under 33 år i Juristforbundet. Også her er den effektive renten 1,3 prosent.

Kun ett lån bedre enn snittrenten

Ser vi bort i fra førstehjemslån, boliglån for unge og såkalte grønne boliglån, samt krav om medlemskap i en organisasjon, reduseres tilbudet på Finansportalen fra omlag 274 lånetilbud til 59.

Av de 59 tilbudene på nye lån er det kun ett lån som har en lavere rente enn 1,77 prosent (snittrenten for nye lån). Det er Skagerrak Sparebank som tilbyr en effektiv rente på 1,76 prosent. De resterende 58 lånetilbudene, inklusive fra giganter som DNB og Nordea, har en effektiv rente på mellom 1,83 prosent opp til 4,66 prosent. Oversikt over alle de 59 tilbudene ser du her.

Også Storebrand Bank utmerker seg i bånn med et effektiv rente på 2,62 prosent for sitt lån kalt «Helkunde boliglån».

Det nest beste lånetilbudet for vårt lån på 2,5 millioner kroner har Nordea med en effektiv rente på 1,83 prosent på sitt produkt kalt Boliglån Premium. På tredjeplass finner vi Storebrand Bank med en effektiv rente på 1,88 prosent på lånet som heter Boliglån Fremtid. På fjerde plass finner vi Fana Sparebanks Nettlån Bolig men en effektiv rente på 1,91 prosent.

DNBs beste tilbud kommer først inn på en 18-plass med en effektiv rente på 2,22 prosent ifølge Finansportalen.

Mange bør snakke med banken

Som Finansportalens oversikt viser er det trolig mange eksisterende boliglånskunder som bør sjekke om de kan få prutet ned lånerenten sin. Det gjelder spesielt deg som ikke har førstehjemslån og ikke er medlem i en organisasjon.

Ser vi bort i fra førstehjemslån er det kun to banker som tilbyr boliglån med en rente lavere enn snittrenten SSB oppgir for eksisterende boliglån (1,85 prosent), nemlig Skagerrak Sparebank og Nordea (se skjermbildet over).

Alle andre norske banker opererer altså med en rente høyere på Finansportalens liste enn det folk faktisk betaler i snitt ifølge SSB (førstehjemslån og lån til medlemmer av organsisasjon unntatt).